نویسنده
توسط:admin  |
تاریخ
2/07/05   |
بازدید
908 بازدید

جدول مواد و ساعات تدریس هفتگی دوره ابتدایی از پایه اول تا ششم دبستان سال تحصیلی جدید ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مندرج در دفتر مدیریت کلاس (دفتر شاخص) به صورت رایگان به شرح ذیل تقدیم حضورتان می گردد:
جدول مواد و ساعات تدریس هفتگی دوره ابتدایی
تبصره:
**دروس مطالعات اجتماعی و هنر در پایه های چهارم و پنجم مجموعا در هفته ۴ ساعت ارائه خواهد شد. (یک هفته یک جلسه هنر و ۳ جلسه مطالعات اجتماعی، هفته دیگر ۲ جلسه هنر و ۲ جلسه مطالعات اجتماعی)
**دروس علوم تجربی و بهداشت و هنر در پایه سوم مجموعا در هفته ۴ ساعت ارائه خواهد شد. ( یک هفته یک جلسه هنر و ۳ جلسه علوم تجربی، هفته دیگر ۲ جلسه هنر و ۲ جلسه علوم تجربی)
**با توجه به اینکه مجموع کل ساعات هفتگی باید ۲۴ ساعت باشد برای درس قرآن پایه اول ۱ ساعت و برای پایه های دوم تا ششم ۲ ساعت در هفته می توانید اختصاص دهید و ۱ ساعت باقی مانده را در صف و مراسم صبحگاهی بگذارید.

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!