نویسنده
توسط:admin  |
تاریخ
0/10/14   |
بازدید
19,156 بازدید

ضرب ۲ ضرب ۳ ضرب ۴ ضرب ۵ ضرب ۶ ضرب ۷ ضرب ۸ ضرب ۹
۲ دو دو تا چارتا میشه = پیچ با آچار وا میشه سه دوتا، زد به شیشه = یعنی جوابش شیشه چار دوتا هشته هشته = ماشين بابات تو رشته پنج دوتا، ده تا انگشت = کار میکنن باهم خوش شیش دوتا داریم امام = پاسخ دوازده تمام هفت دوتا چهارده معصوم = یا شهیدن یا مسموم هشت دوتا، شونزده شتر = گاز رو بگیر رو موتور نه دوتا هجده شغال = همه رو بردن سیاه چال
۳ دو سه تا زد به شیشه = یعنی جوابش شیشه سه سه تا، نه تایی یه = نهار پلو ماهيه چارسه تا داریم امام = پاسخ دوازده تمام پنج سه تاروز احسان = پانزدهم رمضان شیش سه تا هجده شغال = همه را بردن سیاه چال هفت سه تا، قدرش بدان = بیست و یک رمضان هشت سه تا بیست وچاره = عرب شتر سواره نه سه تا روزش عجب = بیست وهفتم رجب
۴ دوچهار تا هشته هشته = ماشين بابات تو رشته سه چهارتا داریم امام = پاسخ دوازده تمام چار چارتا شونزده شتر = گاز رو بگیر رو موتور پنج چارتا بیست بیستی = خدا هست و تو نیستی شیش چارتا بیست و چاره = هر کاری داره چاره هفت چارتا، بیست و هشته = بلبل توباغ و دشته هشت چارتا کل حرفاست = سی و دوتا الفباست نه چارتا شد سی و شیش = یه قالیه شیش در شیش
۵ دو پنج تا، ده تا انگشت = کار میکنن با هم خوش سه پنج تا روز احسان = پانزدهم رمضان چار پنج تا بیست بیستی = خدا هست و تو نیستی پنج پنج تا بیست و پنجه = گربه داریم با پنجه شیش پنج تا هم سی روزه = ماه‌های سال و روزه هفت پنج تا، سی وپنجه = یادت نره یه گنجه هشت پنج شد اربعین = چهلم شاه دین نه پنج تا شد اربعین = چهلم شاه دین
۶ دو شیش تا، داریم امام = پاسخ دوازده تمام سه شیش تا، هجده شغال = همه را بردن سیاه چال چارشیش تا بیست و چاره = هر کاری داره چاره پنج شیش تا هم سی روزه = ماه‌های سال و روزه شیش شیش تا شد سی و شیش = یه قالیه شیش در شیش هفت شیش تا، شد چهل و دو =  شماره من وتو هشت شیش تا شد چهل و هشت  = ماشین بگیر برو رشت نه شیش تا پنجاه وچار = اون پارچو بردار بیار
۷ دو هفتا، چهارده معصوم = یا شهیدن یا مسموم سه هفتا، قدرش بدان = بیست ویک رمضان چار هفتا بیست و هشته = بلبل تو باغ و دشته پنج هفتا، سی و پنجه = یادت نره که گنجه شیش هفتا شد چهل و دو = شماره من و تو هفته هفت روزه = چهل و نه شد رفوزه هشت هفتا، پنجاه و شیش = گردو بخور با کیشمیش نه هفتا شصت و سه تا = عمر پیغمبر ما
۸ دو هشتا، شونزده شتر = گاز رو بگیر رو موتور سه هشتا، بیست وچهاره = عرب شتر سواره چار هشتا کل حرفاست = سی و دو تا الفباست پنج هشتا شد اربعین = چهلم شاه دین شیش هشتا شد چهل و هشت = لطف خدا شامل است هفت هشتا پنجاه و شش = گردو بخور با کشمش هشت هشتا، شصت و چاره = این که کاری نداره نه هشتا هفتاد دوست = لب تشنه در یاد توست
۹ دو نه تا، هجده شغال = همه را بردن سیاه چال سه نه تا روزش عجب = بیست و هفتم رجب چار نه تا شد سی و شیش = یه قالیه شیش در شیش پنج نه تا، چهل و پنجه = فرصت طلا و گنجه شیش نه تا پنجاه وچار = اون پارچ رو بردار بیار هفت نه تا، شصت و سه تا = عمر پیغمر ما هشت نه تا، هفتاد دوست = لب تشنه در یاد توست نه نه تاهشتاد ویک = غیبت نکن یک به یک
۱۰ دو ده تا، بیست بیستی = خدا هست و تو نیستی سه ده تا هم سی روزه = ماه‌های سال و روزه چار ده تا شد اربعین = چهلم شاه دین پنج ده تا شد پنحاه روز = مدرسه بعد از نوروز شیش ده تا شصتایی یه = مشهد چقدر عالیه هفت ده تا شد هفتاد تا = تو گل بکار اون بالا هشت ده تا، هشتاد رنگه = دنیا چقدر قشنگه ده نه تا شد نود تا =  دوستم تو داری چند تا


 
عکس جدول ضرب با شعر

شعر صوتی ضرب ۲:

شعر صوتی ضرب ۳:

شعر صوتی ضرب ۴:


شعر صوتی ضرب ۵:


شعر صوتی ضرب ۶:


شعر صوتی ضرب ۷:


شعر صوتی ضرب ۸:


شعر صوتی ضرب ۹:

برای دانلود فایل pdf شعر جدول ضرب اینجا کلیک کنید

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه

  1. گفت:

    بد نبود خوب بود به نظر من


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!