نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/20   |
بازدید
38 بازدید

درس “ریاضیات گسسته” در پایه دوازدهم ریاضی، به دانش‌آموزان مفاهیم و تکنیک‌های مرتبط با ریاضیات گسسته و کاربردهای آن در علوم کامپیوتر و سایر حوزه‌ها را آموزش می‌دهد. این درس به تحلیل ساختارها، الگوریتم‌ها، گراف‌ها، ترکیبات، منطق ریاضی، و اصول مهم دیگر در ریاضیات گسسته می‌پردازد.

سوالات امتحانی درس “ریاضیات گسسته” در پایه دوازدهم معمولاً به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهند تا توانایی‌های خود در استفاده از مفاهیم و الگوهای مختلف ریاضیات گسسته را نمایان کنند. این سوالات می‌توانند به تحلیل و طراحی الگوریتم‌ها، مسائل ترکیباتی، حل مسائل گرافی، منطق ریاضی، و…

 

نمونه سوالات امتحانی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی

(بیشتر…)