نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/19   |
بازدید
38 بازدید

درس جغرافیا به عنوان یک درس مهم در پایه دهم، دانش آموزان را با تفاوت‌ها و تأثیرات مختلف جغرافیایی مکان‌ها آشنا می‌کند. سوالات امتحانی این درس به منظور ارزیابی درک دانش آموزان از اصول جغرافیایی، توانایی تحلیل نقشه‌ها و فهم تأثیرات مختلف اجزاء زمین بر زندگی انسانی طراحی می‌شوند. این سوالات ممکن است به توصیف مناطق جغرافیایی، تفسیر نقشه‌ها و مفاهیم مرتبط با جغرافیا پردازند.

 

نمونه سوالات امتحانی درس جغرافیا پایه دهم

(بیشتر…)

نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/17   |
بازدید
39 بازدید

درس جغرافیا پایه دوازدهم انسانی یکی از دروس مهم و جذاب است که به مطالعه و درک جوانب مختلف جغرافیای جهان می‌پردازد. این درس به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا درک بهتری از جغرافیای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته باشند و تأثیرات آن بر زندگی انسان‌ها و جوامع را درک کنند.

درس جغرافیا در پایه دوازدهم انسانی شامل موضوعات متنوعی است که از جمله آن‌ها می‌توان به تغییرات جمعیتی و شهرنشینی، تأثیرات تغییرات اقلیمی و محیطی، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و انرژی، توسعه پایدار، جغرافیای سیاسی و اقتصادی، و مسائل بین‌المللی اشاره کرد. همچنین، این درس به دانش‌آموزان این فرصت را می‌دهد که درک بهتری از ارتباطات جهانی و تأثیرات فناوری اطلاعات بر جهان کنونی پیدا کنند.

 

نمونه سوالات امتحانی درس جغرافیا پایه دوازدهم انسانی

(بیشتر…)