نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/15   |
بازدید
25 بازدید

درس “انسان و محیط زیست” در مقطع پایه یازدهم به دانش‌آموزان مفاهیم مرتبط با تأثیر انسان بر محیط زیست و نقش محیط زیست در سلامت انسان را آموزش می‌دهد. این درس معمولاً به تفکر دانش‌آموزان در مورد حفاظت از محیط زیست و مسائل مرتبط با آن تشویق می‌کند.

سوالات امتحانی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم می‌توانند به مفاهیم و مسائل محیط زیستی و تأثیرات آن بر انسان پردازند. نمونه‌ای از سوالات امتحانی این درس ممکن است عبارت باشند از:

نمونه سوالات امتحانی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم

(بیشتر…)