نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
02/07/26   |
بازدید
300 بازدید

اوتیسم یک اختلال توسعهی نورولوژیک است که تأثیر بر رفتار و تعامل اجتماعی کودکان دارد. یکی از جنبه‌های مهم توسعه کودکان اوتیسمی، مهارت‌های حرکتی آنهاست. کودکان اوتیسمی ممکن است با چالش‌های مهارت‌های حرکتی مواجه شوند که نیاز به توجه و تمرین دارد. این مقاله به بررسی چالش‌های اصلی و راهکارهای معمول برای توسعه مهارت‌های حرکتی در کودکان اوتیسمی می‌پردازد.

 

چالش‌ها و راهکارهای توسعه مهارت‌های حرکتی در کودکان اوتیسمی

(بیشتر…)