نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/07   |
بازدید
83 بازدید

در دنیای امروز که فناوری‌های دیجیتال به سرعت در حال توسعه هستند، سیاق آموزش و یادگیری نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. دانش‌آموزان ابتدایی دیگر تنها گیرندگان اطلاعات نیستند، بلکه به عنوان فعالانه‌ترین شرکت‌کنندگان در فرآیند آموزش شناخته می‌شوند. در این مقاله، تغییر نقش دانش‌آموز ابتدایی در کاربرد آموزش به همراه فناوری در آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد. ما به تأثیر ورود فناوری به کلاس‌ها، تعاملات دانش‌آموزان با محتواهای آموزشی و چگونگی تشویق مشارکت فعال آنان در فرآیند یادگیری می‌پردازیم.

 

چگونگی تغییر نقش دانش‌آموز ابتدایی در کاربرد آموزش به همراه فناوری در آینده

(بیشتر…)