نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/17   |
بازدید
35 بازدید

امتحانات درس زیست‌شناسی پایه دهم تجربی، یک چالش جدی برای دانش‌آموزان محسوب می‌شود. این امتحانات به عنوان یک وسیله‌ی ارزیابی، سطح درک و تسلط دانش‌آموزان به مفاهیم زیست‌شناسی را سنجیده و به آنها فرصتی را برای تعمیق در مفاهیم علمی و توانایی‌های تجزیه و تحلیل ارائه می‌دهند.

سوالات این امتحانات از مباحث متنوعی از جمله سلول و اجزای آن، بافت‌ها، اندام‌های داخلی و خارجی سلول، تنوع زندگی، اکوسیستم‌ها و اکولوژی، پویایی‌های جمعیتی و تطور زندگی پرسیده می‌شود. همچنین، این سوالات بر توانایی دانش‌آموزان در استفاده از مفاهیم زیست‌شناختی به منظور حل مسائل و تحلیل پدیده‌های زیست‌شناسی تأکید دارند.

نمونه سوالات امتحانی درس زیست پایه دهم تجربی

(بیشتر…)