نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
02/08/19   |
بازدید
337 بازدید

درس جغرافیا به عنوان یک درس مهم در پایه دهم، دانش آموزان را با تفاوت‌ها و تأثیرات مختلف جغرافیایی مکان‌ها آشنا می‌کند. سوالات امتحانی این درس به منظور ارزیابی درک دانش آموزان از اصول جغرافیایی، توانایی تحلیل نقشه‌ها و فهم تأثیرات مختلف اجزاء زمین بر زندگی انسانی طراحی می‌شوند. این سوالات ممکن است به توصیف مناطق جغرافیایی، تفسیر نقشه‌ها و مفاهیم مرتبط با جغرافیا پردازند.

 

نمونه سوالات امتحانی درس جغرافیا پایه دهم

(بیشتر…)