نویسنده
توسط:admin  |
تاریخ
95/08/12   |
بازدید
5,279 بازدید

کارورزی 2 تربیت معلم

نمونه گزارش کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان-مقدمه کارورزی ۲-طراحی فعالیت یادگیری کارورزی ۲-طراحی فعالیت یادگیری برای سنجش آموخته ها-طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن دانش آموزان-طراحی فعالیت یادگیری برای یادگیری مشارکتی-نمونه طراحی فعالیت یادگیری-طراحی فعالیت برای مرور مباحث

این مقاله شامل:

  1. طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث درس هدیه های آسمانی
  2. طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن دانش آموزان
  3. طراحی فعالیت برای پرورش مهارتهای تفکر
  4. طراحی تکلیف یادگیری برای درس ریاضی
  5. طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارتهای کار مشارکتی
  6. طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی تحصیلی
  7. فعالیت به تشخیص معلم راهنما

نمونه طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث درس هدیه های آسمانی:

 

هدف: در این فعالیت، فراگیران درس ۱۱ ، ۱۲،۱۳ کتاب هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی را که آموخته اند مرور می کنند که این کار سبب تسلط دانش آموزان بر موضوعات درسی و………. (بیشتر…)