نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
02/08/05   |
بازدید
224 بازدید

آموزش و ارتقاء مهارت‌های زبانی و ادبی در دوران تحصیلی دانش‌آموزان یکی از اهداف مهم سیستم تعلیم و تربیت است. در دنیای امروز، توانایی درک و ارتباط به خوبی در زبان مادری از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این راستا، درس فارسی به عنوان یکی از دروس مهم و اساسی در برنامه‌های تعلیم و تربیت دبستانی نقش مهمی ایفا می‌کند.

سوالات امتحانی درس فارسی پنجم دبستان نقش حیاتی در ارزیابی دانش و مهارت‌های دانش‌آموزان دارند. این سوالات نه تنها دانش‌آموزان را از لحاظ دانشی بررسی می‌کنند، بلکه به آنها انگیزه می‌دهند تا در مطالعه و تمرین بیشتری بپردازند.

نمونه سوالات امتحانی درس فارسی پنجم دبستان

(بیشتر…)