نویسنده
توسط:admin  |
تاریخ
97/06/28   |
بازدید
7,467 بازدید

شاید این روزها سوال خیلی از ما معلم ها این باشد که روز اول مهر مدرسه را چگونه شروع کنند؟ و به عبارتی به دانش آموزان دقیقاً چه بگویند؟ و چه فعالیت های مناسبی را برای این روز در نظر بگیرند!

روز اول مهر به دانش آموزان چه بگوییم

(بیشتر…)