نویسنده
توسط:admin  |
تاریخ
97/07/23   |
بازدید
9,937 بازدید

۱-خطای نامشخص مرحله بندی برنامه…:

شاید در هنگام نصب با خاموش و غیرفعال بودن دکمه نصب و خطای نامشخص مرحله بندی برنامه… به انگلیسی Unknown Staging app… مواجه شده باشید.

خطای نامشخص مرحله بندی برنامه

خیلی از کاربران با دیدن این صفحه سریعا از صفحه نصب خارج می شوند و فکر می کنند فایل برنامه خراب است. (بیشتر…)