نویسنده
توسط:admin  |
تاریخ
98/02/05   |
بازدید
12,485 بازدید

ستایش

آفریدگار زیبایی

نمایش آفریدگار زیبایی

بخوان و حفظ كن:خبرِ داغ

درس دوم:كوچِ پرستوها

بخوان و بیندیش:در جست و جو

حكایت:قوی ترین حیوان جنگل

درس سوم:راز نشانه ها

نمایش راز نشانه ها

بخوان و حفظ كن:روباه و زاغ

نمایش روباه وزاغ

درس چهارم:ارزشِ علم

درس پنجم:رهایی از قفس

نمایش طوطی وبازرگان

بخوان و بیندیش:قَدَم یازدهم

مَثَل

درس ششم:آرشِ كمان گیر

بخوان و حفظ كن:باران

درس هفتم:مهمان شهر ما

بخوان و بیندیش:انتظار

درس دهم:باغچه ی اطفال

بخوان و حفظ كن:همُای رحمت

درس یازدهم:فرمانده دل ها

درس دوازدهم:اتفّاق ساده

بخوان و بیندیش:دوست بچهّ های خوب

حکایت:نگاه پنهان

درس سیزدهم:لطف حق

بخوان و حفظ كن:امُید

درس چهاردهم:ادب از که آموختی؟

درس پانزدهم:شیر و موش

بخوان و بیندیش:هفت مرُوارید سرُخ

درس شانزدهم:پرسشگری

بخوان و حفظ كن :خرِدَ و دانش

درس هفدهم:مدرسه ی هوشمند

بخوان و بیندیش:قاضی کوچک

مثَلَ

نیایش

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!