آموزش متوسطه اول


نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/07/20   |
بازدید
302 بازدید

برنامه هفتگی برای پایه هفتم باید بر اساس سرفصل‌های درسی و منابع مورد استفاده در مدرسه تنظیم شود. در اینجا یک نمونه از برنامه هفتگی برای پایه هفتم ارائه می‌شود:

برنامه هفتگی پایه هفتم

(بیشتر…)

نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/07/20   |
بازدید
488 بازدید

برنامه هفتگی برای پایه هشتم نیز بسته به منابع درسی، سرفصل‌ها و نیازهای مخصوص شما ممکن است تغییر کند. در اینجا یک نمونه از برنامه هفتگی برای پایه هشتم ارائه شده است:

 

برنامه هفتگی پایه هشتم

(بیشتر…)

نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/07/20   |
بازدید
613 بازدید

برنامه هفتگی برای پایه نهم ممکن است بسته به منابع درسی، سرفصل‌ها و نیازهای مخصوص شما تغییر کند. در اینجا یک نمونه از برنامه هفتگی برای پایه نهم ارائه شده است:

 

برنامه هفتگی پایه نهم

(بیشتر…)