نویسنده
توسط:admin  |
تاریخ
95/01/04   |
بازدید
4,183 بازدید

نمونه ۱ گزارش کارورزی دانشگاه فرهنگیان:

در اولین روز کارورزی از شروع ترم جدید به مدرسه ثامنی رفتم.با هماهنگی معاون مدرسه و با رضایت معلم،به کلاس چهارم دو رفتم.زنگ اول قرآن داشتند.موضوع درس درباره آشنايی با خط قرآن كريم صفحه ۴۱ کتاب درسی بود. در ابتدای درس تاکید شده بود از اين درس به بعد، آيات هر درس، مانند صفحه هاى قرآن كريم آمده است.

از جمله حروف و کلماتی که معلم در pdf آن زوم کرد:

گزارش مشاهده کارروزی

معلم از دانش آموزان خواست با ويژگى هاى خطّ قرآن كامل آشنا بشوند.و هر روز ۵ دقیقه قرآن تلاوت کنند.

زنگ دوم ریاضی داشتند.موضوع درس درباره اندازه گیری ابتدای فصل ۴ صفحه ۷۵ کتاب درسی بود.در ابتدا معلم درباره تصویری آغازین فصل توضیح مفصلی داد.

نحوه نوشتن گزارش کاروزی

دراین تصویر عکس خانه خدا به خوبی جهت قبله جنوب غربی را نشان می دهد.(ارتباط افقی با درس جغرافیا و دین وزندگی) هم چنین آیه قرآنی “انا کل شی خلقنا بقدر” نشان می دهد که در قرآن نیز به موضوع اندازه گیری پرداخته شده است.میدان وخیابان ها نیز به خوبی شکل زاویه را در دنیای واقعی نشان می دهند.

معلم به دانش آموزان یادآوری کرد که سال قبل با مفهوم زاویه آشنا شدید،وموضوعات آن را به طور خلاصه توضیح داد.از جمله به تعریف زاویه،انواع زاویه ها،اندازه زاویه و طریقه خواندن زاویه ها پرداخت.

 نمونه گزارش کاروزی

زنگ سوم فارسی نوشتاری داشتند،عنوان درس باغچه اطفال درس دهم صفحه ۶۰ کتاب درسی بود.

در این جلسه از کتاب نوشتاری تمرین های آن  شامل املا ودانش زبانی ،پر کردن جاهای خالی متن با توجه به کتاب خوانداری، هنر وسرگرمی ،رسم نمودار برای جمله های متن،درک مطلب و…مورد بررسی قرار گرفت.

زنگ چهارم علوم داشتند،موضوع درس در مورد سلول صفحه ۷۰ کتاب درسی بودمعلم خیلی دقیق بخش های تشکیل دهنده سلول را مورد بررسی قرار داد:

کاروزی تربیت معلم

هم چنین فیلم آموزشی کوشا ومیشا را درباره سلول پخش کرد.سپس به انواع میکروسکوپ ها برای مشاهده سلول پرداخت.تصاویر زوم شده از نای،روده،مخاط دهان از میکروسکوپ ها برای دانش آموزان گذاشت که خیلی برای دانش آموزان جذابیت داشت.

نمونه ۲ گزارش کارورزی دانشگاه فرهنگیان:                                                                   

زنگ اول به کلاس سوم یک رفتم.در آن زنگ ریاضی داشتند. موضوع درس در مورد محیط اشکال هندسی بود،در جلسات قبلی تدریس آن انجام شده بود و قرار بود این جلسه  به حل مسائل وتمرین های آن پرداخته شود.

معلم ابتدا مسئله ای در مورد محیط  مستطیل داد،معلم از بچه ها خواست هم به صورت مفهومی این مثال را حل کنندیعنی مجموع ۴ ضلع مستطیل و هم از راه فرمول:

( طول +عرض)*۲  درهمان زنگ یکی از بچه ها مفهوم محیط با مساحت را قاطی کرده بود

ولی معلم به خوبی مفهوم محیط و مساحت را از هم تفکیک کرد:

محیط  یعنی دورتا دور یک شکل = مجموع اضلاع یک چند ضلعی  چه سه ضلع داشته باشد و چه ده ضلع.

و برای مفهوم مساحت یک مستطیل مطابق شکل زیر  کشید:

گزارش کاروزی 1

مساحت در واقع کل سطح شکل را پوشش می دهد وهر خانه نیز یک واحد از این سطح را تشکیل می هد:

طول x عرض =۱۶

زنگ دوم قرآن داشتند،معلم از بچه ها خواسته بود تا آیه الکرسی را حفظ کنند،دانش آموزانی که آیه الکرسی را حفظ کرده بودند مورد تحسین تشویق معلم ودانش آموزان قرار گرفتند.سپس معلم صفحه ۴۰ کتاب درسی حروف ناخوانا را تدریس کرد.معلم با تخته هوشمند pdf کتاب درسی را برای دانش آموزان زوم کرد،یک بار خودش خواند سپس با حرکت قلم از دانش آموزان خواست همه با هم این عبارات را تکرار کنند:

گزارش کاروزی

زنک سوم علوم داشتند،موضوع درس آب ماده باارزش صفحه ۳۸ کتاب درسی بود.معلم چند کره جغرافیایی بزرگ را سرکلاس آورده بود،کره ها را بین بچه های گروه تقسیم کرد سپس از دانش آموزان خواست بادقت به کره ها نگاه کنند و اقیانوس های کره زمین را پیدا کنند،بعد از اینکه دانش آموزان خود اقیانوس ها را کشف کردند،معلم به توضیح اقیانوس پرداخت.هم چنین معلم درباره آیه «وَ جعلنا من الماِء کلِ شیٍ حیّ »  توضیح داد که همه موجودات منشا هستي خود را از آب گرفته اند. نخستين آفريده اي كه خدا خلق كرد،چيزي است كه تمامي اشيا از آن است و آن آب است.

زنگ چهارم دیکته داشتند،ابتدا معلم به دانش آموزان تذکر داد که موقع دیکته گفتن از من سوال نپرسید هر جمله را تکرار می کنم ودر آخر نیز دوباره متن را می خوانم.معلم دیکته را کلمه به کلمه وبا صدای کشیده به دانش آموزان میگفت هرچند که دراینصورت معنی جمله درست درنمی آمد ولی دیگر دانش آموزان عقب نمی ماندند.

نمونه ۳ گزارش کارورزی دانشگاه فرهنگیان:                                                                      

زنگ اول به کلاس چهارم دو رفتم.در آن زنگ قرآن داشتند.موضوع درس در مورد آداب خواندن قرآن کریم بود.ازجمله توصیه های معلم به دانش آموزان این بود که پیش از خواندن قرآن وضو بگیرید.قبل از خواندن قرآن اعوذ باا.. وبسم ا.. بگوئیم.در هنگام قرآن خواندن حرف نزنیم وساکت باشیم.سعی کنید هر روز ۵ دقیقه قرآن تلاوت کنید.سپس عبارات قرآنی را با نرم افزار پخش کرد.بعد از آن هر یک از دانش  آموزان یک آیه از عبارات قرآنی را تلاوت کرد.

زنگ دوم ریاضی داشتند،موضوع درس اندازه گیری زمان صفحه ۸۶ کتاب درسی بود،معلم چند ساعت مختلف را سرکلاس آورده بود،ابتدا دقیقه وساعت را برای بچه ها یادآوری کرد.سپس از یکی از دانش آموزان خواست از ساعت ۸:۴۰ به ساعت ۸:۵۰ برود.سپس همین روال را سخت تر کرد.مثلا از ساعت ۸:۴۰ به ساعت ۹:۰۰ و..سپس ساعت ها را به گروه های دانش آموزان داد تا همگی این کار را انجام دهند.

گزارش کارورزی دانشجو معلمان

زنگ سوم فارسی نوشتاری داشتند،عنوان درس فرمانده دل ها صفحه ۶۵ کتاب درسی بود.دراین جلسه تمرین های آن شامل خوش نویسی از کتاب خوانداری،املا و واژه آموزی،جمله سازی،حل جدول،هنر وسرگرمی و درک مطلب مورد بررسی قرار گرفت.

زنگ چهارم علوم داشتند،موضوع درس انتقال مواد در بدن صفحه ۷۸ کتاب درسی بود.

معلم گلبول های قرمز را برای دانش آموزان معرفی کرد ونقش آن ها را در بدن توضیح داد،هم چنین فیلم آموزشی دراین مورد پخش کرد.

سپس چرخه انتقال مواد در بدن را برای دانش آموزان تشریح کرد،ونقش قلب،سرخ رگ،سیاه رگ و مویرگ را در چرخه انتقال مواد به صورت تصویری برای دانش آموزان توضیح داد.

نمونه گزارش کارورزی 2

نمونه ۴ گزارش کارورزی دانشگاه فرهنگیان:                                                                  

زنگ اول به کلاس چهارم دو رفتم.در آن زنگ قرآن داشتند.دعاهای قرآنی صفحه ۸۵ کتاب درسی به همراه ترجمه آن با نرم افزار آموزشی پخش شد.سپس هریک از دانش آموزان یکی از دعاهای قرآنی به همراه ترجمه آن را قرائت می کرد.بعد از آن تمرین های ترجمه آیات قرآنی به صورت دو گزینه ای وجای خالی کار شد.

زنگ دوم ریاضی داشتند،موضوع درس جمع وتفریق اعشاری صفحه ۱۰۸ کتاب درسی بود

ابتدا معلم یک یادآوری به تعریف عدد اعشاری کرد.

تعریف: هر عددی که دارای ممیز باشد اعشاری است مثال = ۵۶۷ / ۱۲۳۴

 

سپس گفت در هر عدد اعشاری سمت چپ ممیز را قسمت صحیح و سمت راست ممیز را قسمت اعشاری عدد می گویند.

برای جمع و تفریق عددهای اعشاری ابتدا باید ممیزها را زیر هم قرار دهیم طوری که رقمهای هم ارزش قسمت صحیح و اعشاری زیر هم قرار گیرند سپس مانند جمع و تفریقهای معمولی آنرا حل می کنیم منتها در جریان حل هر جا به ممیز رسیدیم باید ممیز را قرار دهیم.هم چنین تذکر داد اگر یکی از عددهایی که می خواهیم با هم جمع یا تفریق کنیم قسمت اعشاری نداشت با گذاشتن ممیز در جلوی آن ( سمت راست ) برایش قسمت اعشاری می سازیم.

زنگ سوم فارسی نوشتاری داشتند،معلم از هر گروه دانش آموزان خواست تا به هم گروهی هایشان املا بگویند.سپس با توجه به تمرین املا صفحه ۶۷ کتاب درسی  کلماتی که به نظر خودشان سخت هست و ارزش املایی دارند به دلخواه خودشان بنویسند.

زنگ چهارم علوم داشتند،موضوع درس تصفیه خون صفحه ۸۲ کتاب درسی بود.ابتدا معلم با یک مثال مفهوم تصفیه خون را برای دانش آموزان توضیح داد.سپس یک فیلم آموزشی در این مورد پخش کرد.بعد از آن وظیفه کلیه و مثانه را در تصفیه خون  به صورت تصویری توضیح داد. کلیه ها خون را تصفیه می کنند و موادّ دفعی را به شکل ادرار در می آورند. ادرار در مثانه جمع می شود و با پر شدن مثانه، فرد احساس دفع پیدا می کند.

مقدمه برای گزارش کارورزی

 

نمونه ۵ گزارش کارورزی تربیت معلم:                                                     

زنگ اول به کلاس چهارم دو رفتم.در آن زنگ قرآن داشتند.صفحه ۸۹ کتاب درسی  آیات ۶۴ تا ۶۹  سوره مبارکه یوسف با نرم افزار آموزشی پخش شد.سپس هر یک از دانش آموزان یک آیه را تلاوت کرد.بعد از آن معلم در مورد آیه  “فالله خیرحافظاوهوارحم الراحمین” توضیح داد ودر مورد عکس زیر از بچه ها نظر خواهی کرد.

گزارش دانشجو معلمان

زنگ دوم ریاضی داشتند،موضوع درس شکل های هندسی فصل ششم صفحه ۱۲۰ کتاب درسی بود.معلم ابتدا مفهوم خط،نیم خط وپاره خط را با کشیدن شکل ها در تخته برای دانش آموزان یادآوری کرد.سپس به هرکدام از دانش آموزان یک صفحه شرنجی داد واز آنها خواست خط،نیم خط وپاره خط را در آن صفحه بکشند.بعد از آن از دانش آموزان خواست دو پاره خط افقی و عمودی بکشند که همدیگر را قطع کنند واندازه زاویه بین دو خط را با نقاله اندازه بگیرند.بعد از این مراحل معلم تعریف خط عمود را بیان کرد.

معلم به دانش آموزان گفت به کلاس درس نگاه کنید وببینید درکدام قسمت های کلاس خط عمود وجود دارد.هم چنین از دانش آموزان خواست خط های عمود در کاشی های کلاس را مشخص کنند.

زنگ سوم فارسی نوشتاری داشتند،معلم جلسه قبل از دانش آموزان خواسته بود برای تمرین نگارش صفحه ۶۹ کتاب درسی از زبان جوجه ها انشا بنویسند.بعضی از بچه ها از آمدن به پای تخته کمی ترس داشتند،ولی معلم دانش آموزان را خیلی تشویق می کرد تا در جمع انشا خود را بخوانند هرچند هم خیلی ساده یا کوتاه باشد.

موقع خواندن انشا بعضی از دانش آموزان حواسشان پرت می شد یا با همدیگر صحبت می کردند.معلم به دانش آموزان گفت این زمان خوبی است تا مهارت گوش دادن خود را تقویت کنید وصبر وحوصله خود را افزایش دهید.

زنگ چهارم علوم داشتند،موضوع درس بی مهره ها درس ۱۱ صفحه ۸۳ کتاب درسی بود،ابتدا معلم از دانش آموزان خواست تا به دلخواه خودشان گروه هایی برای ارائه تحقیق تشکیل دهند.هر گروه می توانست فقط یکی از بی مهره ها را انتخاب کند.معلم گفت برای تحقیق می توانید از فیلم های آموزشی،پاورپوینت،عکس و…استفاده کنید.گروه بندی دانش آموزان خیلی طول کشید و وقت زیادی از کلاس را گرفت.

 

نمونه ۶ گزارش کارورزی تربیت معلم:                                                       

زنگ اول به کلاس چهارم دو رفتم.در آن زنگ قرآن داشتند.در ابتدا معلم به خوبی درس قبلی را مرور کرد و از دانش آموزان خواست تا هرکس یک آیه از سوره مبارکه نبا را تلاوت کنند.با توجه به اینکه دانش آموزان به تازگی دوران تعطیلات نوروز را پشت سر گذاشته بودند به گفته معلم هم در خواندن  وهم در نوشتنشان کند شده بودند.

بعد از مرور درس قبلی معلم درس جدید را با نرم افزار کمک آموزشی پخش کرد.

درس جدید سوره مبارکه عبس بود که با صدای استاد قاسمی پخش شد.

زنگ دوم ریاضی داشتند،درابتدا معلم با توجه به تعطیلات نوروز،تمرین های ریاضی شامل اعداد والگو ها،کسر، ضرب وتقسیم،اندازه گیری و… را کار کرد.اکثر بچه ها اذعان داشتند که از بین این تمرینات ضرب وتقسیم را فراموش کرده اند.

سپس از فصل چهارضلعی ها چهارضلعی ذوزنقه را برای بچه ها تدریس کرد.۲ ویژگی مهم ذوزنقه را برای بچه ها بیان کرد:۱-چهارضلعی باشد. ۲-فقط دو ضلع موازی داشته باشد.

سپس با استفاده از همین دو ویژگی از دانش آموزان خواست تا خودشان شکل ذوزنقه را کشف کنند،وانواع حالت های ذوزنقه را با همین دو ویژگی رسم کنند.هم چنین از بچه ها خواست تا ذوزنقه هایی که در کلاس درس می بینند را مشخص کنند.

زنگ سوم فارسی نوشتاری داشتند،درس سیزدهم “لطف حق” صفحه ۱۰۴ کتاب درسی فارسی خوانداری قبلا خوانده شده بود در این جلسه از کتاب نوشتاری تمرین های آن  شامل املا،واژه آموزی،هنر وسرگرمی،پیدا کردن نشانه ها از متن درس و…مورد بررسی قرار گرفت.

زنگ چهارم علوم داشتند،در ابتدا معلم به تمامی بچه های کلاس برگه سفیدی داد.درپای تخته نیز تعداد جانور مهره دار و بی مهره نوشت واز بچه ها خواست،جانوران مهره دار وبی مهره را در آن برگه آچار دسته بندی کنند.بعد از آن با توجه به فکر کنید کتاب پنج مورد از جانوران بی مهره ها شامل کرم خاکی،شته،عنکبوت،کفشدوزک ومورچه را نوشت و از دانش آموزان خواست تا شباهت ها وتفاوت های این بی مهره ها را بنویسند.

گزارش مشاهده1 کارورزی

برای دیدن بقیه گزارش مشاهده های کارورزی به پستهای زیر مراجعه کنید:

گزارش مشاهده کارورزی تربیت معلم

گزارش مشاهده کارورزی دانشجو معلمان

 

5/5 - (2 امتیاز)
تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!