نویسنده
توسط:admin  |
تاریخ
95/01/04   |
بازدید
4,532 بازدید

طریقه نوشتن گزارش از مشاهده

گزارش مشاهده جلسه اول کاروزی:                                                                     

زنگ اول به کلاس چهارم دو رفتم.در آن زنگ قرآن داشتند. صفحه ۱۰۰ کتاب درسی سوره مبارکه تکویر با صدای استاد قاسمی پخش شد.سپس دانش آموزان از معلم درخواست کردند تا قرائت معروف سوره تکویر عبدالباسط پخش شود. کتاب درسی قرآن تمام شد و  قرار شد که جلسه بعدی دروس ۱و۲ کتاب پرسیده شود.

بعد از آن معلم ۳ تا از دانش آموزانی که به جلسه های قرآن رفته بودند را پای تخته آورد و از آنها سوال هایی در این رابطه پرسید تا دانش آموزان دیگر نیز تشویق شوند در این جلسات قرآنی شرکت کنند.

زنگ دوم ریاضی داشتند،موضوع درس مساحت متوازی الاضلاع و مثلث صفحه ۱۳۰ کتاب درسی بود.معلم تعریف ارتفاع مثلث را پای تخته به صورت تصویری برای دانش آموزان توضیح داد. به پاره خط هایی که از یک رأس بر ضلع مقابل آن عمود رسم کرده اید، ارتفاع مثلث می گویند.سپس از دانش آموزان خواست در صفحه شطرنجی تمام ارتفاع های یک مثلث را رسم کنند.دانش آموزان به این نتیجه رسیدند که هر مثلث سه ارتفاع دارد چون سه راس دارد واز هر راس آن تنها یک ارتفاع می شود رسم کرد.

هم چنین برای متوازی الاضلاع نیز ارتفاع های آن را رسم کردند و به این نتیجه رسیدند که هر متوازی الاضلاع ۸ ارتفاع دارد چون از هر راس متوازی الاضلاع ۲ ارتفاع میشود رسم کرد.

زنگ سوم فارسی نوشتاری داشتند.معلم برای املا روش ابتکاری را برگزید.از دانش آموزان خواست کلماتی که به نظر خودشان ارزش املایی دارند بنویسند.سپس معلم روی تخته کلماتی که ارزش املایی داشتند را می نوشت.در پایان دانش آموزان کلمات خودشان را با کلمات معلم مقایسه می کردند.با تشابه هر کلمه  خودشان با کلمه معلم خیلی خوشال می شدند.

زنگ چهارم علوم داشتند.موضوع درس گوناگونی گیاهان درس دوازدهم صفحه ۹۴ کتاب درسی بود.معلم ابتدا قسمت های مختلف یک گل را جدا کرد وبه دانش آموزان نشان داد.سپس به هر یک از گروه ها یک شاخه گل سرخ داد و گفت شما هم مثل من قسمت های مختلف گل را جدا کنید و روی میز بچینید.معلم قسمت های مختلف گل شامل مادگی،پرچم،گلبرگ و کاسبرگ را به بچه ها معرفی کرد و نشان داد.

گزارش کاروزی دانشگاه فرهنگیان

گزارش مشاهده جلسه دوم کارورزی:

زنگ اول به کلاس چهارم دو رفتم.در آن زنگ قرآن داشتند.با توجه به اینکه کتاب درسی تمام شده بود معلم همانطور که جلسه قبل گفته بود دروس ۱و ۲ کتاب شامل روخوانی متن،پیام قرآنی ومعنی کلمات وعبارات را پرسید.سپس از کسانی که آیه الکرسی رو جدیدا حفظ کرده بودند پرسید و جایزه داد.

زنگ دوم ریاضی داشتند.موضوع درس بدست آوردن محیط و مساحت شکل های ترکیبی صفحه ۱۳۵ کتاب درسی بود.

مطابق شکل زیر اندازه هر ضلع مربع کوچک ۱ سانتی متر است.معلم از دانش آموزان خواست تا مساحت و محیط اشکال زیر را بدست آورند.

گزارش مشاهده کارورزی

درانتها معلم از دانش آموزان خواست تا تفاوت واحدهای محیط و مساحت را بیان کنند.

زنگ سوم فارسی نوشتاری داشتند.معلم باز هم برای املا روش ابتکاری را برگزید.از دانش آموزان خواست یک جمله از متن درس را که ارزش املایی دارد به دلخواه خودشان در برگه ای بنویسند و نام خود را در آن برگه یادداشت کنند.سپس همه دانش آموزان برگه هایشان را در جعبه ای انداختند.معلم به طور تصادفی برگه ها را از جعبه درمی آورد اسم صاحب برگه را اعلام می کرد و جمله آن برگه را به دانش آموزان املا می گفت.

زنگ چهارم علوم داشتند.موضوع درس گوناگونی گیاهان درس دوازدهم صفحه ۹۵ کتاب درسی بود.معلم ابتدا دانه های گرده را به صورت تصویری برای دانش آموزان معرفی کرد.سپس عمل گرده افشانی را توضیح داد که دانه های گرده از پرچم به روی مادّگی منتقل می شوند هم چنین اشاره کرد گاهی باد،جانوران و انسان به عمل گرده افشانی کمک می کنند.در پایان یکی از دانش آموزان یک تحقیقی در مورد زنبور عسل چگونه به گرده افشانی کمک می کند ارائه کرد.

گزارش مشاهده جلسه سوم کارورزی:

زنگ اول به کلاس چهارم دو رفتم.در آن زنگ قرآن داشتند.با توجه به اینکه کتاب درسی تمام شده بود معلم همانطور که جلسات قبل گفته بود دروس ۳و ۴ کتاب شامل روخوانی متن،پیام قرآنی ومعنی کلمات وعبارات را پرسید.سپس از کسانی که آیه الکرسی رو جدیدا حفظ کرده بودند پرسید و جایزه داد.

زنگ دوم ریاضی داشتند موضوع درس بدست آوردن محیط و مساحت شکل های ترکیبی ادامه هفته قبل صفحه ۱۳۶ کتاب درسی بود.

در شکل زیر از دانش آموزان خواسته شده بود مساحت قسمتهای رنگی شکلهای زیر را پیدا کنند.به نظر می رسید مبحث سنگینی برای دانش آموزان کلاس چهارم باشد.بعد از پایان کلاس که با معلم مصاحبه کردم گفت حتی در بین همکارانمان نیز  در مسائل این فصل بحث و مشکلات زیادی مطرح شد.از جمله در شکل وسطی، طول قاعده بزرگ ابهام دارد که آیا کمتر ۶ یا ۶ هست.

گزارش مشاهده3 کارورزی

زنگ سوم فارسی نوشتاری داشتند،در ابتدا سرگروه ها مشق هایی که بررسی کرده بودند به معلم تحویل دادند،سپس معلم به دانش آموزانی که در مشق نوشتن کوتاهی کرده بودند جریمه داد تا ۱۰۰ کلمه از درس اول تا آخر بنویسند.

زنگ چهارم علوم داشتند.معلم درآن زنگ از بچه ها امتحان کتبی علوم گرفت. یک مشکل عمده دانش آموزان هنگام امتحان، نداشتن مدیریت زمان بود.هنگامیکه یک سوال را یاد نداشتند،در همان سوال می ماندند و کل وقت خود را صرف آن سوال می کردند.این موضوع را به معلم گفتم،معلم گفت بارها به دانش آموزان این نکته را گفته ام ولی ظاهرا باید مدام یادآوری کنم تا ملکه ذهنشان شود.

گزارش مشاهده جلسه چهارم کارورزی:    

امروز،روز معلم بود. در مدرسه غوغایی برپا بود.هنگامیکه به مدرسه رفتم همه به یکدیگر روز معلم را تبریک می گفتند.در سر صف صبحگاه از معلمان مدرسه تقدیر کردند.

زنگ اول به کلاس چهارم دو رفتم.هم چنین معلم کلاس چهارم هم روز معلم را به بنده تبریک گفت.در آن زنگ قرآن داشتند.با توجه به اینکه کتاب درسی تمام شده بود معلم همانطور که جلسات قبل گفته بود دروس ۵ و۶ کتاب شامل روخوانی متن،پیام قرآنی ومعنی کلمات وعبارات را پرسید.سپس از کسانی که آیه الکرسی رو جدیدا حفظ کرده بودند پرسید و جایزه داد.در این زنگ انجمن اولیا مدرسه به سر کلاس آمدند و از معلم کلاس چهارم تقدیر کردند.

زنگ دوم معلم از دانش آموزان امتحان فارسی گرفت. در هنگام امتحان اکثر دانش آموزان معنی مفرد و مترادف را بارها می پرسیدند با اینکه معلم می گفت قبلا معنی این کلمات را گفته ام ولی چون ریشه این کلمات عربی است درک مفهوم این کلمات برای دانش آموزان چهارم مشکل است.

زنگ سوم اولیا دانش آموزان به کلاس آمده بودند ودر کلاس جشن گرفتند.به صورت تکی ودسته جمعی عکس گرفتند،فیلم برداری کردند،جایزه دانش آموزان را باز کردند،ودر آخر نیز کیک را بین همه تقسیم کردند.

زنگ چهارم معلم با دانش آموزان ریاضی کار کرد.موضوع درس آمار واحتمال صفحه ۱۴۳ کتاب درسی بود.

در شکل زیر از دانش آموزان پرسیده شده بود،اگر از کیسه روبرو بدون نگاه کردن به داخل آن یک مهره دربیاوریم به احتمال بیشتر چه رنگی خواهد داشت؟

گزارش مشاهده2 کارورزی

بعضی از دانش آموزان می گفتند،فرقی نمی کند چون در کیسه دو رنگ داریم.بعضی دیگر می گفتند رنگ سبز بیشتر بیرون درمی آید چون تعداد آن بیشتر است.

معلم برای تبیین این مسئله به صورت عملی این آزمایش را انجام داد. در یک کیسه سه مهره سبز و یک مهره قرمز گذاشت.وهر بار از یکی از دانش آموزان می خواست تا یک مهره بیرون آورد.نتیجه آزمایش ۸ بار مهره سبز و ۲ بار مهره قرمز از داخل کیسه بیرون آمد.

گزارش مشاهده جلسه پنجم کارورزی:                

امروز برای معلم کلاس چهارم مشکلی پیش آمد و اداره کلاس را به بنده سپردند.

زنگ اول به کلاس چهارم دو رفتم.در آن زنگ قرآن داشتند.با توجه به اینکه کتاب تمام شده بود وهر جلسه قرار بود دو درس پرسیده شود،ابتدا از دانش آموزان خواستم تا آیات درس ۷ و۸ را با صدای بلند روخوانی کنند.سپس به دانش آموزان گفتم اکنون آیات درس را می خوانم دقت کنید تا در پایان اشتباهات مرا بگویید.به دانش آموزانی که به درستی اشتباهات مرا فهمیدند جایزه دادم.در پایان معنی لغات و ترجمه آیات را از دانش آموزان پرسیدم.

زنگ دوم ریاضی داشتند.دراین جلسه با توجه به اینکه دانش آموزان در مبحث مثلثات  مشکل داشتند.تمرین های فصل را برای دانش آموزان مرور کردم.از جمله خاصیت متوازی الاضلاع،ذوزنقه،مربع،مستطیل و لوزی را ابتدا یادآوری کردم.

سپس با استفاده از قضیه نیم صفحه  وزاویه قائمه از دانش آموزان خواستم تا اندازه زاویه مجهول را بدست آورند.

نمونه گزارش کاروزی تربیت معلم

هم چنین با استفاده از قضیه خطوط موازی و مورب از دانش آموزان خواستم مطابق شکل زیر مساوی هر زاویه رنگ شده با همان رنگ، یک زاویه مساوی مشخص کنند.

گزارش مشاهده1 کارورزی

زنگ سوم فارسی نوشتاری داشتند.عنوان درس شیر وموش درس پانزدهم صفحه ۸۸ کتاب درسی بود. در این جلسه از کتاب نوشتاری تمرین های آن شامل املا،واژه آموزی،هنر وسرگرمی،درک متن و…کار کردم.

زنگ چهارم علوم داشتند،به دانش آموزان ۲۰ دقیقه فرصت دادم تا کتاب را تا آنجایی تدریس شده مطالعه کنند تا بعد از آن به صورت گروهی از دانش آموزان سوال کنم.کلاس را به ۳ گروه تقسیم کردم.ابتدا از سرگروه های هر گروه خواستم تا به پای تخته بیایند تا از آنها سوال کنم.به ازای هر سوالی که درست جواب می دادند یک امتیاز مثبت به گروه اضافه می شد.چنانچه یکی از اعضای آن گروه سرو صدا می کردند از آن گروه یک امتیاز مثبت کم می کردم همین امر موجب شده بود تا دانش آموزان نظم را رعایت کنند.

گزارش مشاهده جلسه ششم کارورزی:              

امروز برای معلم کلاس چهارم مشکلی پیش آمد و اداره کلاس را به بنده سپردند.

زنگ اول به کلاس چهارم دو رفتم.در آن زنگ قرآن داشتند.با توجه به اینکه کتاب تمام شده بود وهر جلسه قرار بود دو درس پرسیده شود،ابتدا از دانش آموزان خواستم تا آیات ۹ و۱۰ درس را با صدای بلند روخوانی کنند.سپس معنی لغات و ترجمه آیات را از دانش آموزان پرسیدم.درپایان از کسانی که آیه الکرسی را حفظ کرده بودند پرسیدم وجایزه دادم.

زنگ دوم ریاضی داشتند،موضوع درس احتمال صفحه ۱۵۲ کتاب درسی بود.در این جلسه تمرین های مرور فصل شامل رسم نمودار خط شکسته، کاربرد کلمات ((به احتمال بیشتر)) ،((به طور حتم)) و((به احتمال کمتر)) در بحث احتمال، کاربرد تاس و سکه در مسائل احتمال و…مورد بررسی قرار گرفت.

زنگ سوم فارسی نوشتاری داشتند، عنوان درس پرسشگری درس شانزدهم صفحه ۹۴ کتاب درسی بود. در این جلسه از کتاب نوشتاری تمرین های آن شامل املا ودانش زبانی، ،هنر وسرگرمی،درک متن و نگارش کار شد.هم چنین معلم از دانش آموزان خواست تا دفتر های مشق یکدیگر را بررسی کنند.

زنگ چهارم علوم داشتند.موضوع درس زیستگاه درس سیزدهم صفحه ۱۰۱ کتاب درسی بود.معلم سعی داشت دانش آموزان را به مفهوم زنجیره غذایی برساند. و به موارد زیر اشاره کرد:

۱-گیاهان بزرگ ترین عامل برای شروع حیات هستند و اولین زنجیره رو تشکیل می دن.در واقع تولید کننده هستند.

۲-دومین حلقه موجودات گیاه خوار هستند.مثل موش ها مثل حشرات،مصرف کننده اول هستند.

۳-سومین حلقه موجودات گوشت خوار هستند یا از حشرات استفاده می کنند یا از سایر موجودات دیگه.مصرف کننده دوم. زنجیره غذایی  در نهایت به یک مصرف کننده نهایی ختم میشه.

در نهایت از دانش آموزان خواست تا زنجیره غذایی را تعریف کنند.سپس معلم زنجیره غذایی را تعریف کرد: به ارتباط غذایی بین چند موجود زنده،زنجیره غذایی گفته می شود.به طوری که یکی از آنها غذای دیگری باشد.

گزارش کارورزی مدرسه

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!