نویسنده
توسط:admin  |
تاریخ
97/07/26   |
بازدید
28,869 بازدید

سوال و جواب رایگان تمامی فعالیت های علوم نهم فصل پنجم(۵) نیرو-پاسخ فکر کنید های علوم نهم فصل پنجم-جمع آوری اطلاعات-آیا می دانید-خود را بیازمایید-آزمایش کنید-گفت و گو کنید به صورت تصویری با ویرایش ۹۷-۹۸ با فرمت pdf (پی دی اف)

فعّالیت صفحه ۵۱
دانش آموزان در شکل های زیر جسمی که در ابتدا ساکن است، را هل می دهند اثر اعمال این نیروها را در هر شکل توضیح دهید (سطح زمین را صاف و صیقلی فرض کنید تا بتوانید از نیروی اصطکاک صرف نظر کنید)
الف) دانش آموزان از دو طرف با نیروی ۱۰۰N جعبه را هل می دهند

جواب فعالیت فصل پنجم علوم نهم

ب) دانش آموز سمت چپ با نیروی ۱۲۰N و دانش آموز سمت راست با نیروی ۵۰aN جعبه را هل می دهد

جواب فکر کنید فصل پنجم علوم نهم

پ) هر دو دانش آموز با نیروی ۶۰ N جسم را به طرف راست هل می دهند

پاسخ آزمایش کنید فصل پنجم علوم نهم

از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟
الف) نیروی خالص صفر است
ب) نیروی خالص ۷۰N است
پ) نیروی خالص ۱۲۰N است زیرا هر دو در یک جهت نیرو وارد می کنند
نتیجه با توجه به هدف کتاب می توان گفت هر چه نیروی خالص بیشتر شود شتاب جسم نیز بیشتر می شود

خود را بیازمایید صفحه ۵۲
الف) اگر بخواهیم جسمی را به حرکت د رآوریم یا سرعت آن را تغییر دهیم، چه باید کنیم؟
ب) اگر خودرویی بخواهد متوقف شود، باید در کدام جهت به آن نیرو وارد شود؟
الف) باید نیروی خالص به آن جسم وارد کنیم (به اندازه ای نیرو وارد کنیم که بتواند بر نیروهای دیگر غلبه کند و سبب تغییر سرعت یا آغاز حرکت در جسم شود)
ب) اگر خودرو در حال حرکت باشد و بخواهد متوقف شود باید نیرویی در خلاف جهت به آن وارد شود

برای مشاهده کامل و دانلود گام به گام نهم اینجا کلیک کنید.

آزمایش کنید صفحه ۵۳
هدف بررسی رابطه بین شتاب و نیرو
وسایل و مواد لازم میز، چهار چرخه،
قرقره، نخ، وزنه های مختلف، سنگ ریزه، قلاب
روش اجرا
۱ مطابق شکل وزنه کوچک را با نخ به جسم واقع بر روی میز وصل کنید تا جسم شروع به حرکت کند و شتاب بگیرد
۲ جرم وزنه آویزان را ۲ برابر کنید و دوباره به زمان حرکت جسم توجه کنید
۳ این کار را با ۳ یا ۴ برابر کردن جرم وزنه ادامه دهید در کدام حالت جسم سریع تر طول میز را طی می کند؟ شتاب جسم در کدام حالت بیشتر است؟ از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟
۴ این بار وزنه آویزان را تغییر ندهید؛ یعنی نیروی وارد بر جسم را عوض نکنید، بلکه جرم جسم روی میز را تغییر دهید و ب هتدریج جرم آن را با قرار دادن مقداری شن یا سنگ یا در درون آن افزایش دهید و هر بار به شتاب حرکت جسم توجه کنید با افزایش جرم جسم، چه تغییری در شتاب حرکت جسم دیده می شود؟ از این آزمایش چه نتیج های می گیرید؟

۳ زمانی که وزنه سبکتری قرار می دهیم سریعتر می پیماید – زمانی که وزنه سبکتر باشد شتاب بیشتر است نتیجه (نیروی بیشتر سبب شتاب بیشتر می شود) یعنی نیرو وشتاب رابطه ی مستقیم دارند
۴ با افزایش جرم وزنه بر چهار چرخ (ماشین) شتاب آن کمتر می شود
* نتیجه شتاب جسم با جرم آن رابطه ی عکس دارد
نتیجه کلی شتاب با نیرو رابطه مستقیم و با جرم رابطه عکس دارد

گفت و گو کنید صفحه ۵۴
خودرو های مسابقه به گونه ای طراحی می شوند که دارای موتورهای قوی باشند تا بتوانند نیروی زیادی را بین جاده و خودرو ایجاد کنندهمچنین آنها تا آنجا که ممکن است سبک طراحی می شوند این نوع طراحی؛ یعنی نیروی زیاد موتور و جرم کم اتومبیل، روی شتاب آنها چه تأثیری می گذارد؟
در حالت اول (نیروی زیاد) چون هرچه نیرو بیشتر شود شتاب هم بیشتر می شود
در حالت دوم (جرم کم) چون شتاب با جرم رابطه عکس دارد بنابراین سبب افزایش شتاب می شود
خود را بیازمایید صفحه ۵۶
جرم دانش آموزی ۵۰ کیلوگرم است وزن این دانش آموز در سطح زمین چقدر است؟
۵۰km × ۱۰ = ۵۰۰ N ⇒ جاذبه × جرم = وزن
گفت و گو کنید صفحه ۵۷
فرض کنید مطابق شکل پسر و اسب، روی اسکیت ها ساکن اند پسر، اسب را هل می دهد و هر دوی آنها شتاب پیدا می کنند و به حرکت در می آیند اما شتاب آنها در خلاف جهت یکدیگر است کدامیک از آنها دارای شتاب بیشتری می شود؟ توضیح دهید
پسر بیشتر شتاب می گیرد زیرا جرم کمتری دارد چون هر چه جرم کمتر باشد شتاب بیشتر می شود با توجه به رابطه
a=F/m
خود را بیازمایید صفحه ۵۸
اگر در شکل ۱۳ جرم جسم ۱۰kg باشد، وزن جسم و مقدار نیروی عمودی سطح چند نیوتون است؟
وزن
۱۰ × ۱۰ = ۱۰۰
مقدار نیروی عمودی سطح نیز برابر وزن جسم یعنی ۱۰۰ نیوتن خواهد بود

 

برای دانلود گام به گام علوم نهم pdf اینجا کلیک کنید.

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه

  1. گفت:

    کاش یه کم بیشتر تو ضیح میدادین من که سوالم رو درس متوجه نشدم😢ولی بازم مرسی 😍😍
    پیشنهاد می کنم یه کم بیشتر وکا مل تر توضیح بدین ممنون 😍😍


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!