نویسنده
توسط:admin  |
تاریخ
95/08/12   |
بازدید
5,214 بازدید

کارورزی 2 تربیت معلم

نمونه گزارش کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان-مقدمه کارورزی ۲-طراحی فعالیت یادگیری کارورزی ۲-طراحی فعالیت یادگیری برای سنجش آموخته ها-طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن دانش آموزان-طراحی فعالیت یادگیری برای یادگیری مشارکتی-نمونه طراحی فعالیت یادگیری-طراحی فعالیت برای مرور مباحث

این مقاله شامل:

  1. طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث درس هدیه های آسمانی
  2. طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن دانش آموزان
  3. طراحی فعالیت برای پرورش مهارتهای تفکر
  4. طراحی تکلیف یادگیری برای درس ریاضی
  5. طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارتهای کار مشارکتی
  6. طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی تحصیلی
  7. فعالیت به تشخیص معلم راهنما

نمونه طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث درس هدیه های آسمانی:

 

هدف: در این فعالیت، فراگیران درس ۱۱ ، ۱۲،۱۳ کتاب هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی را که آموخته اند مرور می کنند که این کار سبب تسلط دانش آموزان بر موضوعات درسی و……….

 

گام های اجرایی ارزیابی گام ها
۱-    سلام و احوالپرسی با دانش آموزان

۲-    بیرون آوردن کتاب ها و قرار گرفتن در جلوی دانش آموزان

۳-    مشخص کردن درس مد نظر برای پرسیدن

۴-    روخوانی متن درس توسط دانش آموزان

۵-    پرسیدن سوالات داخل کتاب از دانش آموزان

۱-    دریافت پاسخ از دانش آموزان

۲-    کنترل کتاب داشتن تمامی دانش آموزان

۳-    کنترل درس آورده شده توسط دانش آموزان

۴-    بررسی نحوه صحیح خواندن دانش آموزان

۵-    بررسی میزان تسلط دانش آموزان بر دادن پاسخ سوالات

 

منابع آموزشی مورد نیاز: ۱-کتاب هدیه های آسمانی پایه دوم ۲-تصویر بزرگ شده کتاب

 

روش بازخورد دادن به دانش آموزان در فرایند اجرا: تشویق دانش آموزانی که بر روخوانی متن درس و پاسخ سوالات تسلط دارند و هم چنین دانش آموزان ضعیفی که عملکردشان نسبت به قبل بهتر شده است را…..

 

سنجش آموخته ها : این فعالیت موجب بازخوانی و تکرار مباحث آموخته شده و تسلط هر چه بیشتر دانش آموزان بر موضوع درسی است و…..

 

گزارش روایی از گام های اجرایی فعالیت: در روز یکشنبه ساعت ۸:۴۵ صبح به همراه معلم وارد کلاس شدیم و بعد از سلام کردن،از دانش آموزان خواسته شد کتابهایشان را بیرون بیاورند و درس مد نظر را با صدای بلند به دانش آموزان گفتیم و بررسی کردیم که …

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!