نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/18   |
بازدید
220 بازدید

درس “هویت اجتماعی” در پایه دوازدهم به دانش آموزان این فرصت را می‌دهد تا درک عمیق‌تری از خود و جامعه پیرامون خود پیدا کنند. این درس به دانش آموزان این امکان را می‌دهد تا با مفاهیم هویت اجتماعی، تأثیرات جامعه و فرهنگ بر هویت فردی، و نقش تحولات اجتماعی در شکل‌گیری هویت آشنا شوند. در این مقاله، سوالات امتحانی این درس به دانش آموزان این امکان را می‌دهند تا نه تنها درک خود از مفاهیم هویت اجتماعی را ارتقا دهند بلکه توانایی تفکر تحلیلی و انتقادی خود را نیز در مواجهه با چالش‌های اجتماعی به نمایش بگذارند. در ادامه، نمونه‌ای از سوالات امتحانی این درس آورده شده است:

 

نمونه سوالات امتحانی هویت اجتماعی پایه دوازدهم

مجموعه نمونه سوال هویت اجتماعی دوازدهم نوبت اول

 

۱.جاهای خالی را باعبارات مناسب پرکنید.

-خردترین پدیده اجتماعی که سایرپدیده های اجتماعی آثاروپیامد های آن هستند را….می نامند.

-درصورتی که قدرت براساس شریعت وموافق حکم خداوند باشد …….است.

-هویت جوامع غربی براساس ….شکل گرفته است.

-اولین شرط بقای هرجامعه …….آن است.

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص نمایید.

۲.در توضیح رابطه بین جامعه و فرهنگ می توانیم بگوییم:

الف) جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد.

ب) فرهنگ بدون جامعه وجود ندارد.

ج) جامعه همانند جان و روح و فرهنگ همانند جسم و کالبد است.

۳.به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) به کنش اجتماعی و پیامد آن چه می گویند؟

ب) ۲ نمونه ارزش اجتماعی ذکر کنید؟

پ) به گروهی از انسان ها گفته می شود که برای سالیان متمادی با یکدیگر زندگی می کنند؟

۴.از بین گزینه های داده شده گزینه مناسب را انتخاب نمائید .

الف) کدام یک از موارد زیر”کنش” محسوب نمی شود؟

-درس خواندن

-پاسخ دادن به سوال

-نمره دادن به دانش آموز

-گردش خون

۵.به سوالات چهار گزینه زیرپاسخ دهید.

هویت …..دوبخش …..و…….دارد هویت …..هرفرد درون جامعه وبراساس عقاید وارزش های آن شکل می گیرد.

-اجتماعی -اخلاقی -نفسانی -اجتماعی

-فردی -جسمانی -روانی -فرهنگی

-فردی -جسمانی -نفسانی -فرهنگی

-فردی -جسمانی -نفسانی -اجتماعی

مجموعه نمونه سوال هویت اجتماعی دوازدهم نوبت دوم

 

۱.کدام مورد از ویژگی هاي کنش نیست ؟

آگاهانه

ارادي

غریزي

هدفدار

کدام یک از موارد زیر کنش محسوب می شود؟

ضربان قلب 

گردش خون

سخن گفتن

بستن ناخودآگاه چشم موقع ترس

صحیح  یا غلط بودن سوالات زیررا مشخص کنید

۴.پیامدهای غیرارادی کنش قطعی هستند

.سخن گفتن یک کنش نیست 

.کنش اجتماعی خردترین پدیده اجتماعی است 

فرهنگ بدون جامعه پدید می آید

۵.از سخن امام خميني:”يك انسان با تقوا جهاني را تغيير مي دهد.”كدام عبارت برداشت مي شود؟

– تاثير جهان اجتماعي بر جهان نفساني

– تاثير متقابل جهان هاي سه گانه

-تاثير جهان نفساني بر جهان اجتماعي

تاثير متقابل جهان نفساني بر جهان طبيعي

۶.در عبارات زیر موارد صحیح و غلط را مشخص کنید.

الف) لیبرالیسم به معناي مباح دانستن همه امور براي انسانها است.

ب) در نظام جمهوري اسلامی قوانین و مقررات بر اساس احکام الهی و اسلامی تعیین می گردند.

ج) فرهنگ آموختنی است و از راه آموزش و تربیت از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

د) رفاهی که از درآمدهاي نفتی بوجود می آید پایدار است.

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!