نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/18   |
بازدید
176 بازدید

درس “هندسه” در پایه یازدهم ریاضی، دانش آموزان را به مفاهیم پیشرفته‌تر هندسی معرفی می‌کند و به آنها امکان می‌دهد تا توانایی حل مسائل هندسی پیچیده را توسعه دهند. این درس به دانش آموزان این فرصت را می‌دهد تا با اصول و قوانین هندسه آشنا شوند و توانایی خود را در استدلال و برهم‌کنش با شکل‌ها و ساختارهای هندسی ارتقا دهند. در این مقاله، نمونه‌ای از سوالات امتحانی این درس را برای شما ارائه می‌دهیم:

 

نمونه سوالات امتحانی درس هندسه پایه یازدهم ریاضی

سوالات امتحانی درس هندسه پایه یازدهم ریاضی

سوال ۱-  ، اوضاع نسبی خط و دایره عبارت است از:  مماس ………… و……………………..

سوال ۲- مفاهیم هندسی زیر را تعریف کنید:

الف) قطر دایره.

ب) چند ضلعی محدب منتظم.

پ) چند ضلعی محیطی.

ت) مماس مشترک داخلی دو دایره.

سوال ۳-  ثابت کنید که اندازه هر زاویه محاطی برابر با نصف اندازه کمان مقابل به آن زاویه است

سوال ۴- ثابت کنید اندازه زاویه بین امتداد یک وتر و یک مماس دایره، با نصف قدرمطلق تفاضل دو کمان محدود  و مقابل به زاویه برابر است

سوال ۵- ثابت کنید که اگر از نقطه ای خارج دایره مماس و قاطعی در دایره رسم شود، طول مماس واسطه هندسی بین دو قطعه قاطع است.

سوال ۶- یک چند ضلعی محاطی است اگر و فقط اگر……………در یک نقطه هم رأس باشند .( گزینه درست را انتخاب کنید)

الف)  میانه های همه ضلع های آن                      ب) نیمسازهای همه زاویه های آن

ج) عمود منصف های همه ضلع های آن              د) ارتفاع های همه اضلاع آن

سوال ۷-  قضیه: در هر تبدیل طولپا، تبدیل یافتۀ هر زاویه، زاویهای هم اندازۀ آن است

سوال ۸-  نشان دهید انتقال در راستای بردار غیر موازی با پاره خط، یک تبدیل طولپاست

سوال ۹- ثابت کنید اگر در یک چهارضلعی مجموع دو ضلع مقابل برابر مجموع دو ضلع روبه روی دیگر باشد، آن گاه چهار ضلعی محیطی است.

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!