نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/14   |
بازدید
147 بازدید

درس فیزیک پایه دوازدهم تجربی یکی از دروس پیشرفته در برنامه درسی دبیرستان است که به دانش‌آموزان مفاهیم پیچیده‌تر و عمیق‌تری از فیزیک را آموزش می‌دهد. این درس به دانش‌آموزان امکان می‌دهد تا به تحلیل و تفکر علمی در مورد مسائل پیچیده‌تر فیزیکی بپردازند و مفاهیمی همچون مکانیک کوانتومی، ترمودینامیک، اپتیک و الکترودینامیک را درک کنند.

سوالات امتحانی درس فیزیک پایه دوازدهم تجربی به منظور ارزیابی تسلط دانش‌آموزان به مفاهیم پیچیده‌تر فیزیک و توانایی حل مسائل تجربی طراحی می‌شوند. این سوالات ممکن است شامل موارد زیر باشند:

 

 

نمونه سوالات امتحانی درس فیزیک پایه دوازدهم تجربی

مجموعه نمونه سوال فیزیک دوازدهم تجربی نوبت اول

تعدادی از سوالاتی که در نمونه سوالات فیزیک تجربی نوبت اول مطرح شده است را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

۱.خودرویی با سرعت ۳۶km/h در امتداد مسیری مستقیم در حال حرکت است. تندی آن با شتاب ۱/۵m/s2 افزایش می یابد. سرعت خودرو پس از ۵۰۰m جابجایی چقدر است؟

۲.معادله سرعت-زمان متحرکی در SI به صورت v=-2t+1 است. جابجایی متحرک در بازه زمانی t1=0s تا t2=3s چند متر است؟

۳.جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) برداری که مبدأ محور را به مکان جسم در هر لحظه وصل می کند، بردار …………….. جسم در ان لحظه نامیده می شود.

ب) اگر برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر شودف می گوییم نیروهای وارد بر جسم …………….. است.

پ) تعداد نوسان های انجام شده در هر ثانیه را ……………….. می نامند.

ت) انرژی لازم برای جدا کردن نوکلئون های یک هسته، انرژی ………………………….نامیده می شود.

مجموعه نمونه سوال فیزیک دوازدهم تجربی نوبت دوم

تعدادی از سوالاتی که در نمونه سوالات فیزیک تجربی نوبت دوم مطرح شده است را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

۱.یک دستگاه صوتی، صدایی با تراز شدت بتا=۹۰dB ایجاد می کند. شدت این صوت چند w/m2 است؟

۲.از داخل پرانتز عبارت درست را انتخاب کرده و به پاسخ برگ انتقال دهید.

الف) دورهی آونگ ساده به (جرم آونگ – طول آونگ) بستگی ندارد.

ب) اولین خط طیفی اتم هیدروژن در رشته ی بالمر(n-2) در گستره ی طول موجهای (فرابنفش- مرئی) است.

ج) پس از گذشت ۳ نیمه عمر از یک هسته ی پرتوزا (۱/۸-۷/۸) تعداد هسته ها وا پاشیده می شوند.

۳.درستی یا نادرستی هر یک از جمله های زیر را مشخص کنید.

– در حرکت بر روی خط راست اندازه شتاب متوسط با شتاب لحظه ای همواره برابر است.

– نیرو های کنش و واکنش هم راستا ، هم اندازه و بر دو جسم متفاوت اثر می کنند.

– دوره نوسان آونگ ساده در تمام نقاط کره زمین یکسان است.

-تندی امواج مکانیکی عرضی در یک جسم جامد کمتر از تندی امواج طولی در همان جسم است.

-بازتاب امواج صوتی از سطح دیوار نمونه ای از بازتاب دو بعدی است.

۴.بردار مکان را تعریف کنید.

۵.در چه صورت اندازه سرعت متوسط متحرک با تندی متوسط ان برابر می شود؟

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!