نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/15   |
بازدید
147 بازدید

درس فیزیک پایه دوازدهم ریاضی یکی از دروس مهم و پرکاربرد در سال سوم دبیرستان می‌باشد. این درس به دانش‌آموزان اصول و مفاهیم پایه فیزیک را آموزش می‌دهد و در آن به بررسی قوانین و اصول اساسی مکانیک، الکترواستاتیک، الکترودینامیک، نورشناسی، و مباحث مرتبط با حرکت و انرژی می‌پردازد.

در امتحانات درس فیزیک پایه دوازدهم، سوالات مختلفی از دانش‌آموزان پرسیده می‌شود تا از درک و مهارت‌های آن‌ها در این حوزه اطمینان حاصل شود.

نمونه سوالات امتحانی درس فیزیک پایه دوازدهم ریاضی فیزیک

 

 

۱-در جملات زیر عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

الف) بردار شتاب متوسط هم جهت با بردار ………… است.(جابجایی-تغییر سرعت)

ب)هر چه تندی جسم بیشتر باشد نیروی مقاومت شاره ……… است.(بیشتر-کمتر)

ج) ……. را میتوان با یک آشکار ساز اندازه گرفت.(بلندی صوت-شدت صوت)

د) برای تشخیص صوت اصلی از پژواک آن باید تاخیر زمانی بین آن دو نفر کمتر از ….. ثانیه باشد.(۰/۱-۰/۰۱)

و) منشا تولید انرژی در ستارگان ….. می باشد.(گداخت هسته ای-شکافت هسته ای)

۲-درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) نیروهای کنش و واکنش همواره از یک نوع می باشند.

ب) تندی صوت در آب بیشتر از تندی صوت در فولاد است.

ج) طول موج مسافتی که موج در مدت یک ثانیه طی می کند.

د) در بازیاب نامنظم قانون بازتاب عمومی صدق نمی کند.

۳- جسمی را از ارتفاع h بدون سرعت اولیه در شرایط خلا رها می کنیم اگر جسم در ثانیه آخر حرکت سه چهارم ارتفاع را طی کند ارتفاع ساختمان را بیابید.(g=10(m/s

۴-در شکل مقابل جسمی به جرم ۴kg با نیروی عمودی F به دیوار قائمی فشرده و ثابت نگه داشته ایم.

الف) اگر جسم در آستانه حرکت باشد اندازه نیروی F را بیابید.                                             MS=0/5 و g=10m/s2

ب) اگر نیروی F  را دو برابر کنیم اندازه ی نیروی اصطکاک وارد بر جسم چند برابر می شود؟

۵-جسمی به جرم ۲۰۰گرم را به فنری با ثابت فنر ۲۰۰N/m متصل می کنیم و از سقف یک آسانسور آویزان می کنیم آسانسور با شتاب ۳ m/sرو به پایین حرکت می کند تغییر طول فنر را بیابید.g=10m/s2

۶-ماهواره ای به جرم ۵۰۰ گرم در مدار دایره ای به ارتفاع ۲۶۰۰ کیلومتر از سطح زمین به دور آن می چرخد.تندی ماهواره در این ارتفاع را به دست آورید. Re=6400Km ,Me=6×1024Kg ,G=6/6×10-11N.m2/kg2

 

 

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!