نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
02/08/14   |
بازدید
215 بازدید

درس فیزیک پایه دهم تجربی یکی از دروس مهم در برنامه درسی دهم دبیرستان است که به دانش‌آموزان مفاهیم پایه و اساسی فیزیک را آموزش می‌دهد. این درس اهمیت زیادی دارد زیرا به دانش‌آموزان امکان می‌دهد تا اصول و مبانی علمی فیزیک را درک کنند و از آن در حل مسائل و توصیف پدیده‌های طبیعی استفاده کنند.

سوالات امتحانی درس فیزیک پایه دهم تجربی به منظور ارزیابی میزان درک و تسلط دانش‌آموزان به مفاهیم و مطالب آموخته شده طراحی می‌شوند. این سوالات می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

 

 

نمونه سوالات امتحانی درس فیزیک پایه دهم تجربی

مجموعه نمونه سوال فیزیک دهم نوبت اول

تعدادی از سوالاتی که در نمونه سوالات فیزیک نوبت اول مطرح شده است را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

۱.در جمله های زیر پاسخ درست را از داخل پرانتز انتخاب نمایید.

الف) مدل ها و نظریه های فیزیک الزاما در ظول زمان معتبر(هستند-نیستند)

ب) چگالی یک جسم معین به—– بستگی ندارد.(حجم جسم-دما)

پ) سطح (آب-جیوه) در لوله مویین ،بالاتر از سطح آن در ظرف قرار می گیرد.

۲.به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف)عوامل موثر در افزایش دقت اندازه گیری را نام ببرید؟( دو مورد )

ب) در چه صورتی انرژی مکانیکی جسم پایسته نمی ماند؟

پ) دلیل پخش نمک و جوهر در آب را بنویسید؟

۳.اگر جرم جسمی نصف و سرعت آن دو برابر شود، آنگاه انرژی جنبشی آن چند برابر میشود؟

الف) دو برابر

ب) ۴ برابر

ج) ۸ برابر

د) تغییر نمی کند

۴.جملات درست را با علامت تیک و جملات نادرست را با علامت غلط مشخّص کنید.

الف) در مدل سازی افتادن برگ از درخت، می توان چرخش برگ را در نظر نگرفت.

ب) اگر نیروی وارد بر جسمی بر جابجایی آن عمود باشد کار آن نیرو صفر نیست.

ج) ویژگی های فیزکی مواد از قبیل نقطه ذوب و رسانندگی در مقیاس نانو تغییر می کند.

۵.درستی یا نادرستی هریک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

-آب مایع مناسبی برای خاموش کردن بنزین است.

-زمانی که نور در مدت یکسال در خلاء طی می کند، سال نوری نام دارد.

-بنابر آخرین توافق جهانی مجمع عمومی وزن ها و مقیاس ها در سال ۱۹۸۳ میلادی، یک متر به صورت یک ده میلیونیم فاصله استوانه تا قطب شمال تعریف شد.

مجموعه نمونه سوال فیزیک دهم نوبت دوم

تعدادی از سوالاتی که در نمونه سوالات فیزیک نوبت دوم مطرح شده است را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

۱.جرم اتاقک بالابري به همراه وزن آن ۵۰۰kg است .اگر این بالابر درمدت ۱۰s از طبقه هم کف به طبقه دوم در ارتفاع ۶ متري برود،توان متوسط بالابر چند اسب بخار است؟(g=10 N/kg)

۲.هر میکرو قرن ، تقریبا چند ثانیه است ؟

الف) ۳×۱۰۹

ب) ۳×۱۰۳

ج) ۸×۱۰۹

د) ۸×۱۰۴

۳.چتربازی به جرم کل ۷۰kg از بالونی که در ارتفاع ۱۰۰۰ متری از سطح زمین است با تندی ۱m/sبه بیرون بالون می پرد و با تندی ۵m/s به زمین می رسد.

الف) کار نیروی وزن چترباز در این جابجایی چقدر است؟(g=10m/s2)

ب) کار نیروی مقاومت هوا روی چترباز را در طول مسیر سقوط با استفاده از قضیه ی کار و انرژی جنبشی به دست آورید.

بدون رای
تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!