نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/14   |
بازدید
161 بازدید

درس فیزیک پایه دهم ریاضی فیزیک یکی از دروس مهم و پرکاربرد در برنامه درسی دهم دبیرستان است. این درس به دانش‌آموزان امکان می‌دهد تا مفاهیم پایه فیزیک را با استفاده از ریاضیات و معادلات ریاضی بیان کنند و به تفکر علمی و تحلیلی در مورد پدیده‌های فیزیکی بپردازند.

سوالات امتحانی درس فیزیک پایه دهم ریاضی فیزیک به منظور ارزیابی تسلط دانش‌آموزان به مفاهیم و مهارت‌های ریاضی در حل مسائل فیزیکی طراحی می‌شوند. این سوالات ممکن است شامل موارد زیر باشند:

 

 

نمونه سوالات امتحانی درس فیزیک پایه دهم ریاضی فیزیک

سوال ۱-   نقطه ذوب قطعات بزرگ طلا با قطعات در حد نانو را با هم مقایسه کنید.

سوال۲- روشهای انتقال گرما را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید.

سوال ۳-  الف) دمای یک جسم را تعریف کنید؟

ب) اگر دمای یک جسم ۵۰  درجه فارنهایت باشد،  دمای آن چند درجه کلوین است؟

سوال ۴-  اثر مویینگی را با آب و جیوه با ذکر علت و بیان نتیجه مختصراً شرح دهید (با رسم شکل)

سوال ۵- جاهای خالی را با کلمه های مناسب تکمیل کنید.

الف) قانون ……………….. بیان می کند که در دمای ثابت، فشار گاز با حجم آن رابطه وارون دارد

ب) بر اساس ……………… ممکن نیست گرما به خودی خود از جسم با دمای پایین تر به جسم با دمای بالاتر منتقل شود

سوال ۶- عبارت مناسب داخل پرانتز انتخاب کنید

الف)کارنیروی وزن به مسیر حرکت وابسته (است – نیست ) وهنگامیکه جسمی با تندی ثابت درراستای قائم حرکت می کند کارنیروی وزن صفراست .(است – نیست )

ب)کارنیروی کشسانی فنرهمواره منفی (است – نیست )

پ)سطح آب درلوله موئینی که سطح داخلی آن چرب شده باشد (برآمده – فرورفته) است و(بالاتر- پایین تر ) ازسطح آب درظرف حاوی مایع قرار می گیرد .

ت) درماشین استرلینگ گرما از(بیرون – درون ) دستگاه به ان داده می شود .

سوال ۷- علت فیزیکی هرکدام ازپدیده ها را بنویسید

 الف) آب روی سطح چرب پخش نمی شود .        ب) چرامایعات بر عکس گازها تراکم ناپذیرند ؟

سوال ۸- سعید وحمید یکسانی دارند .آن ها ازیک نقطه درپایین کوه توچال به سمت ایستگاه پنج حرکت می کنند اما سعید پیاده وحمید با تله کابین به ایستگله پنج می رسند کارنیروی وزن روی این دو نفررا با ذکر دلیل مقایسه کنید .

سوال ۹- مقدارگازآرمانی دریک استوانه که بایک پیستون مسدود شده است رادرنظر بگیرید .

الف)چگونه می توانیم انبساطی هم فشارروی گازانجام دهیم.

ب)علامت های WوQ رابرای این فرآیند تعیین کنید .

پ)نمودارهای P-T,V-T آن را رسم کنید .

سوال ۱۰- درستی ونادرستی جمله های زیر را مشخص کنید .

ت.دماسنج ترموکوپل خیلی سریع با دستگاهی که دمای آن اندازه گیری می شود به حالت تعادل می رسد .

ث.اجسام پیرامون محیط را می توانند با آن تبادل انرژی داشته باشند دستگاه می نامیم .

سوال ۱۱- جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید .

الف.تغییر هرکمیت را نسبت به زمان معمولا ………آن کمیت می نامیم

ب.دوجسم باردار درمجاورت هم انرژی پتاسیل …..دارند .

پ.علت کروی بودن قطره آب درهنگام سقوط نیروی …… است .

سوال ۱۲- عبارت مناسب را ازداخل پرانتز انتخاب کنید

پ)اساس کاردماسنج (ترموکوپل – نواری دوفلزه ) تفاوت ضریب انبساط طولی است .

ت)بازده ماشین کارنو (برابر ۱۰۰درصد – کم تر ا ز۱۰۰درصد )است

سوال ۱۳- درستی ونادرستی عبارت های زیر را تعیین کنید .

آ)نیروی وزن کمیتی عددی است .

ب)اگرجسمی را مقابل فنرفشرده قرار داده ورها کنیم کارنیروی فنر روی جسم مثبت است .

پ)هرچه ا زسطح زمین بالاتر برویم چگالی هوا کش م ییابد

سوال ۱۴- جاهای خالی را باعبارات مناسب تکمیل کنید

ت)هریک درجه سلسیوس تغییر دما معادل با ……….. (یک – ۲۷۳) کلوین است .

ج)درانبساط بی دررودما ی گاز……… (افزایش – کاهش )می یابد .

چ)منبع دما پایین درکولن درکولر گازی …….. (هوای اتاق – هوای بیرون ) می باشد .

سوال ۱۵- هریک ا زستون راست مربوط به کدام عبارت از ستون چپ است ؟

۱)هریک ژول بر ثانیه                            آ)نیروی ارشمیدس

۲)شناور ماندن تیغ فلزی رئی سطح آب        ب)وات

۳)فشارسنج بوردون                              پ)کشش سطحی

سوال ۱۶- جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید .

الف) یک سوژن می تواند به دلیل وجود …….. روی سطح آب شناور بماند .

ب) ماده ی درون ستارگان از…….. تشکیل شده است .

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!