نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/15   |
بازدید
207 بازدید

درس فلسفه پایه در مقطع یازدهم انسانی به دانش‌آموزان مفاهیم و مسائل فلسفی را معرفی می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد تا به تفکر فلسفی و تحلیل مسائل فلسفی بپردازند. این درس از دانش‌آموزان می‌خواهد تا تفکر منطقی و تحلیلی خود را تقویت کنند و به مسائلی چون وجود، اخلاق، علم، و دیگر مفاهیم فلسفی بپردازند.

در امتحانات درس فلسفه پایه یازدهم انسانی، سوالات مختلفی ارائه می‌شوند تا از مهارت‌ها و دانش دانش‌آموزان در این زمینه اطمینان حاصل شود. نمونه‌ای از سوالات امتحانی درس فلسفه می‌تواند عبارت باشد از:

 

نمونه سوالات امتحانی درس فلسفه پایه یازدهم انسانی

مجموعه نمونه سوال فلسفه یازدهم انسانی نوبت اول

 

۱.اصطلاحات زير را تعريف كنيد.

-اصل واقعيت داشتن جهان

-ما بعد الطبيعه

۲.اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف) تعریف فلسفه (فلسفه در بین مردم)

ب) رابطه علیت

ج) نظریه گشتالت

د) علم روانشناسی

۳.تفاوت علت تامه و ناقصه در چیست ؟

۴.ممتنع الوجود را تعریف کنید و براي آن یک مثال بنویسید؟

۵.انسان در چه زمانی وارد مرحله تفکر فلسفی شده است؟

۶.نظر «تالس» در مورد ماده اولیه جهان چیست؟

۷.تلاش و کوشش فیلسوف در چه جهتی است ذکر کنید؟

۸.دانش فلسفه چگونه بوجود آمد؟

۹.عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید.

الف) بررسی آماری نظرات دیگران در یافتن پاسخ پرسش های بنیادین به انسان کمک میکند.

ب) متفکر بودن انسان امری ذاتی است.

ج) فیلسوفان میکوشند نمونه هایی از مغالطه ها را جهت عبرت دیگران ،بیان کنند.

د) سقراط برای احیای تفکر عقلانی و استواری فضیلت قیام کرده و شالوده تفکر فلسفی را استوار ساخت.

مجموعه نمونه سوال فلسفه یازدهم انسانی نوبت دوم

 

۱.کذام فیلسوف معیار فضیلت اخلاقی را در وجدان جستجو می کرد؟

۲.از نظر سقراط دانای حقیقی کیست؟

۳.تعریف اصطلاحات:

-مابعد الطبیعه:

-شناخت عقلی:

-فعل اخلاقی:

۴.سقراط در دفاعیه خود راز دانایی خود را چه چیزي معرفی کرد؟

۵.کسی که در آتن به خاطر نگارش کتابی درباره خدایان محکوم به مرگ شد که بود؟

۶.افلاطون در کدام کتابش نظارت خود را درباره شناخت ارائه کرده است؟

۷.بالاترین نوع خوشبختی از نظر ارسطو کدام است؟

۸.درستی یا نادرستی جملات زیر را با ص و یا غ مشخص کنید.

الف) مورخان فلسفه در غرب معمولا سقراط را نخسستین فیلسوف یونانی معرفی می نمایند.

ب) یکی از ابعاد تمثیل غار نمایش گرفتاري انسان در غار تعصب و نادانی است.

پ) اثبات گرایان معتقد هستند که حقیقت امري یکسان نیست و نسبت به هر کسی می تواند متفاوت باشد.

ت) فیلسوفان درباره قوانین حاکم بر هستی اتفاق نظر دارند.

ث) نمی توان براي دانش فلسفه از نظر زمانی آغازي تعیین کرد.

ج) مسایل فلسفی از جهت موضوع شبیه علم ریاضی است و آنچه این دو علم را از هم جدا می کند روش حل آنها است.

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!