نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
02/08/13   |
بازدید
181 بازدید

درس عربی در پایه دوازدهم تجربی به عنوان یکی از مواد آموزشی اساسی در سیستم تعلیم و تربیت کشورمان با اهمیت ویژه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. این درس به دانش‌آموزان امکان می‌دهد تا در عرصه زبان و ادبیات عربی توانایی‌های مهمی را توسعه دهند. همچنین، این درس به آن‌ها فرصت می‌دهد تا با تاریخ، فرهنگ و ادبیات عربی آشنا شوند.

امتحانات درس عربی در پایه دوازدهم تجربی به عنوان ابزاری برای ارزیابی دانش و توانایی دانش‌آموزان در حوزه‌های مختلف زبان عربی برگزار می‌شوند. در ادامه، نمونه‌هایی از سوالاتی که ممکن است در این امتحانات ظاهر شوند، ارائه می‌شود. این نمونه‌ها شامل سوالات متنوعی از جمله سوالات ترجمه، گرامر، و خوانداری می‌شوند. این سوالات به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا توانایی‌های زبانی‌شان را بهبود دهند و آن‌ها را برای موفقیت در این درس آماده کنند.

 

نمونه سوالات امتحانی درس عربی پایه دوازدهم تجربی

 

مجموعه نمونه سوال عربی دوازدهم نوبت اول

تعدادی از سوالاتی که در نمونه سوالات عربی نوبت اول مطرح شده است را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

۱.اُکتبی جمعَ الکلمة الّتی تحتَها خطٌّ :

یَقَعُ غارُ حِراءٍ فی قِمّتِه.ِ …………

۲.أکملی الفراغ فی الترجمة:

الف ـ هُواةُ أسماکِ الزّینةِ مُعجَبونَ بِهذهِ السمَکة:ِ ………………… ماهی های زینتی …………. این ماهی هستند .

ب ـ هی مِن أغرَبِ األسماکِ و تَسیرُ مَعَ صِغارِها: آن از ……………… ما هی ها است و با …………. حرکت می کند.

۳.اُکتُبی فی الفراغ الکلمتیَنِ المُترادفتینِ و الکلمتینِ المُتضادِتینِ :

(المُشرِک / إحْمِ / المِلَفّ / الحَنیف / سُدَی / إحفَظْ )

……….. = ………….                ……………….. ≠ ………………..

مجموعه نمونه سوال عربی دوازدهم نوبت دوم

تعدادی از سوالاتی که در نمونه سوالات عربی نوبت دوم مطرح شده است را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

۱.َ عینِ الجملَۀَ الَّتي فیها أسلوب الحصرِ:

الف)لا نشاهد في حیاته إلّا النَّشاطَ

ب) ماطالَعت لَیلَۀَ الإمتحانِ کتاباً إلّا کتاب الْعربیۀِ

۲.ضع في الفراغ الكلمات المناسبة:

( الدارِجۀ-عند-بینما-السیرة-الصحفی-متتالیۀً )

الف) تَلَفظُ «گ» و «پ» موجود فی اللهجات …….. کثیرا.

ب) ………. کُنت أمشی ، رأیت حادثاً فی ساحۀِ المدینۀِ .

ج) إنّها تُطلقُ قَطَرات الماء …………….. من فَمها إلی الهواء.

د) ……………. هو الذي یکتُب مقالات فی الصحف.

۳.عين کلمة الغَريبةَ فی المعنی:

الف)الجَبل

ب)الملَف

ج) التُراب

د) الحَجر

بدون رای
تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!