نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/17   |
بازدید
190 بازدید

درس زیست‌شناسی پایه یازدهم تجربی با ارتقاء به مفاهیم پیشرفته‌تر و عمیق‌تر، یک چشم‌انداز گسترده از جهان زنده را ارائه می‌دهد. در این مقطع تحصیلی، دانش آموزان با مباحثی چون ژنتیک، اکولوژی، زیست‌شناسی سلولی، تکامل و… آشنا می‌شوند. امتحانات این مرحله به عنوان یک مرحله مهم در مسیر تحصیلی دانش‌آموزان، می‌توانند به ارتقاء تفکر تجزیه و تحلیلی و تفکر انتقادی آنها کمک کنند.

سوالات امتحانی درس زیست‌شناسی پایه یازدهم تجربی اغلب به بررسی توانایی‌های دانش آموزان در درک مفاهیم پیشرفته، ارتباط دادن مطالب مختلف، و حل مسائل پیچیده متمرکز می‌شوند. این سوالات ممکن است شامل مطالبی از قبیل زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، تکامل، اکولوژی، زیست‌شناسی گیاهی و حیوانی، ژنتیک، و…

با توجه به وسعت موضوعات مورد بررسی در این درس، سوالات امتحانی نیازمند دقت و عمق در درک مفاهیم هستند. در طراحی این سوالات، هدف از سوال‌گذاری نه تنها ارزیابی دانش صرفاً حفظی نیست، بلکه به توانایی ارتباط دادن و تحلیل مطالب، انتقادی بودن در درک مفاهیم و توانایی حل مسائل پیچیده هم تأکید دارد.

نمونه سوالات امتحانی درس زیست پایه یازدهم تجربی

مجموعه نمونه سوال زیست شناسی یازدهم تجربی نوبت اول

 

۱.جاهای خالی را با عبارات مناسب پرکنید و یا واژه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید:

-در انعکاس عقب کشیدن دست ،گیرنده های ……………….. درون عضله ی ……………… تحریک می شوند.

-استخوان مهره نوعی استخوان ……………………است.

-هورمون ……………….مترشحه از تیروئید ، از برداشت کلسیم از بافت استخوانی ممانعت می کند.

۲.کدام گزینه درباره گیرنده حسی مقابل درست است؟

– این گیرنده در نور کم تحریک می شود.

-بیشترین تعداد گیرندة نوري در لایۀ شبکیه و لکۀ زرد را تشکیل می دهد.

– فراوانی این گیرنده در بخش هاي مختلف شبکیه یکسان است.

-پیام عصبی گروهی از گیرنده ها بدون عبور از نهنج به لوب پس سري می روند.

۳.اثراعصاب سمپاتیک درکدام یک ازموارد زیربابقیه متفاوت است ؟

-ضربان قلب

-تعدادتنفسی

-فشارخون

-فعالیت های گوارشی

۴.درستی یا نادرستی عبارات زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید:

-پروتئین های مکمل با اثر برروی عامل بیماری آنفوالنزا باعث افزایش میزان بیگانه خواری آن توسط ماکروفاژ می شوند.

-در اولین برخورد با آنتی ژن در ایمنی اختصاصی پس از حدود دو هفته, پاسخ ایمنی اولیه به حداکثر خود می رسد.

-میزان ترشح هورمون های تیروئیدی مستقیما تحت کنترل غده ای است که تنظیم کننده دمای بدن نیز می باشد.

۵.ازکدام مفصل پیام به مخچه ارسال نمی شود؟

-مفصل زند زیرین وبازو

– مفصل بین زایده دو مهره شماره دو و سه گردنی

– مفصل ران و نیم لگن

– مفصل استخوان آهیانه وپس سری

مجموعه نمونه سوال زیست شناسی یازدهم تجربی نوبت دوم

 

۱.کلمه صحیح داخل پرانتز را انتخاب نمایید.

الف) در نقطه B کانال دریچه دار سدیمی (باز- بسته) وکانال دریچه دار پتاسیمی (باز- بسته) می باشد.

۲. کدام گزینه فاقد گره عصبی است؟

۱) زنبور

۲) پالناریا

۳) ملخ

۴) هیدر

۳.برای انقباض ماهیچه نیاز به آزادسازی چه یونی داریم؟

۴.وظیفه ی بازکردن نایژک ها در شش ها ، مربوط به هورمون ترشح شده از کدام غده است؟

۵.از میان کلمه های داده شده در داخل پرانتز کلمه مناسب را انتخاب کنید.

-اگر یک شبِ بلند با کمک یک جرقه نوری شکسته شود، گیاه گل داودی گل ( تشکیل می دهد – تشکیل نمی دهد).

-گل هایی که هر دو حلقه پرچم و مادگی را داشته باشند، گل (تک جنسی – دو جنسی) می نامند.

-در گیاه ( ذرت – لوبیا)  پس از رویش دانه، لپه ها همراه ساقه از خاک خارج می شوند.

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!