نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/17   |
بازدید
245 بازدید

درس زیست‌شناسی پایه دوازدهم تجربی، به دانش‌آموزان فرصت می‌دهد تا در عرصه‌های پیشرفته‌تر زیست‌شناسی شناخت پیدا کنند. امتحانات این مرحله با هدف ارزیابی دقیق و گسترده‌تر دانش، تحلیل مفاهیم پیشرفته، و توانایی حل مسائل پیچیده طراحی می‌شوند.

سوالات امتحانی درس زیست‌شناسی پایه دوازدهم تجربی، ممکن است به زمینه‌های مختلفی از جمله ژنتیک مولکولی، سیگنال زیستی، تکامل و انتخاب‌های طبیعی، اکولوژی تکاملی، و زیست‌شناسی گونه‌ها پردازد. این سوالات همچنین ممکن است تا حدی به بررسی توانایی دانش‌آموز در استفاده از داده‌های تجربی، نقدهای علمی، و تفکر کاربردی در زمینه‌های مختلف زیست‌شناسی بپردازد.

 

نمونه سوالات امتحانی درس زیست پایه دوازدهم تجربی

مجموعه نمونه سوال زیست دوازدهم نوبت اول

 

۱.درمورد مولکول دنا DNA به سوالات زیر پاسخ دهید.

-چراقطر مولکول دنا درسراسر آن یکسان است؟

-درهردوراهی همانند سازی چند آنزیم هلیکاز درحال فعالیت است؟

۲.درمورد ساختار پروتئین ها به پرسش های زیر پاسخ دهید.

-پیوندهای هیدروژنی منشأ تشکیل کدام ساختار پروتئین هستند؟

-هموگلوبین دارای کدام ساختار پروتئین است؟

۳.به موارد زیر پاسخ دهید.

– چرا بايد هر سه توالی نوکلئوتیدی دنا بیانگر نوعی آمینو اسید باشد؟

– در مرحلۀ طويل شدن رونويسی به ترتیب چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ آنها را بنويسید.

– ترجمه در پیش هسته ای ها (پروکاريوتها) در چه زمانی انجام می شود؟ چرا؟

– عوامل آزاد کننده، از چه مادۀ آلی ساخته شده اند و در کدام جايگاه ريبوزوم (رناتن) وارد می شوند؟

– در شکل روبروچه نوع کربوهیدراتی برروی گويچه قرمز وجود دارد؟ نام ببريد.

۴.جاهای خالی را با عبارت مناسب پرکنید.

-درمدل مولکولی DNA پله های نردبان ….متصل به قند هستند.

-ژن سازنده هموگلوبین فقط در……بروزمی کند.

-درعلم ژن شناسی ویژگی های ارثی جانداران را ……می نامند.

-انتخاب طبیعی درنهایت باعث ……جانداران با محیط می شود.

۵.به سوالات چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید.

اتصال مستقیم RNA پلیمراز رنابسپارا به راه انداز برای ساخت کدامیک دیده می شود؟

-هورمون انسولین

– مهار کننده

-هورمون گلوکاگون

– هورمون محرک غده فوق کلیه

مجموعه نمونه سوال زیست دوازدهم نوبت دوم

 

۱.در مورد مولکول  DNA به سوالات زیر پاسخ دهید.

-چراقطر مولکول دنا درسراسر آن یکسان است؟

-درهردوراهی همانند سازی چند آنزیم هلیکاز درحال فعالیت است؟

۲.درمورد ساختار پروتئین ها به پرسش های زیرپاسخ دهید.

-پیوندهای هیدروژنی منشا تشکیل کدام ساختار پروتئین هستند؟

-هموگلوبین دارای کدام ساختار پروتئین است؟

۳.درهریک از عبارت های زیرجواب صحیح را ازبین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید ودربرگه پاسخ نامه بنویسید.

-درگریزانه (سانتریفتوژ) میزان حرکت مواد درمحلول براساس چگالی است و مواد سنگین تر (کندتر-تندتر) حرکت می کننند.

-رمزه یا کدون آغاز یا (AUG- UGA) رمزه ای است که ترجمه ازآن آغاز می شود.

-رنگ گل میمونی مثالی ازصفات (تک جایگاهی -چند جایگاهی ) است.

-برای آن که جمعیتی درحال تعادل باشد لازم است آمیزش ها درآن (تصادفی -غیرتصادفی) باشند.

-تثبیت اولیه کربن درآناناس در(روز-شب) انجام می شود.

۴.در ارتباط با پروتئين ها پاسخ دهيد.

– پيوند اشتراکی بين آمينو اسيدها چه نام دارد؟

– در تشکيل ساختار دوم پروتئين ها، کدام پيوند نقش دارد؟

– دو پروتئين مهم انقباضی در ماهيچه ها کدامند؟

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!