نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/17   |
بازدید
172 بازدید

امتحانات درس زیست‌شناسی پایه دهم تجربی، یک چالش جدی برای دانش‌آموزان محسوب می‌شود. این امتحانات به عنوان یک وسیله‌ی ارزیابی، سطح درک و تسلط دانش‌آموزان به مفاهیم زیست‌شناسی را سنجیده و به آنها فرصتی را برای تعمیق در مفاهیم علمی و توانایی‌های تجزیه و تحلیل ارائه می‌دهند.

سوالات این امتحانات از مباحث متنوعی از جمله سلول و اجزای آن، بافت‌ها، اندام‌های داخلی و خارجی سلول، تنوع زندگی، اکوسیستم‌ها و اکولوژی، پویایی‌های جمعیتی و تطور زندگی پرسیده می‌شود. همچنین، این سوالات بر توانایی دانش‌آموزان در استفاده از مفاهیم زیست‌شناختی به منظور حل مسائل و تحلیل پدیده‌های زیست‌شناسی تأکید دارند.

نمونه سوالات امتحانی درس زیست پایه دهم تجربی

مجموعه نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول

 

۱.جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کرده و در برگه پاسخ بنویسید.

-تاثیر اعصاب پاد هم حس باعث ……………….ترشح بزاق و ………………حرکات روده می شود.

– بافت ……………….در تشکیل دریچه میترال قلب نقش دارد.

– برچاکنای در هنگام بلع، مانع ورود غذا به ……………….می شود.

۲.پرسش های چهارگزینه ای :

-همه موارد به جز ………از مزایای تولید گازوئیل زیستی حاصل ازدانه  آقتابگردان است.

-عدم سرطان زایی

-تجدید ناپذیر بودن

-عدم تولید باران اسیدی

-تولید کربن دی اکسید کمتر ازگازوئیل غیر زیستی

۳.کدام یک از جملات زیر درست و کدام یک نادرست است؟لطفاً بدون ذکر دلیل فقط با نوشتن عبارت (درست – نادرست) پاسخ دهید.

– پروانه ها هرسال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس می پیماید.

-ترکیب مواد در مایع بین یاخته ای، شبیه خوناب است و مایع بین یاخته ای به طور دائم مواد مختلفی را با خون مبادله می کند.

-هرچه اختالف غلظت آب در دوسوی غشا کمتر باشد، فشار اسمزی بیشتر است و آب سریع تر جابه جا می شود.

۴.اجزای سازنده لایه زیر مخاط  لوله  گوارش را بنویسید.

۵.چه زمان جهت حرکات کرمی لوله گوارش را بنویسید.

مجموعه نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت دوم

 

۱.در رابطه با هورمون اریتروپویتین به پرسش های زیر پاسخ دهید.

– این هورمون از کدام یاخته های بدن به درون خون ترشح می شود؟

– نقش این هورمون چیست؟

– در چه مواردی مقدار این هورمون در خون به طور معنی داری افزایش می یابد؟

۲.چهار مورد از ویژگی های حیات را فقط نام ببرید.

۳.چینه دان و سنگدان در کجای دستگاه پرندگان قراردارند؟ کارهرکدام چیست؟ منشا هرکدام چه قسمت دستگاه گوارش است؟

۴.انواع بافت گرهی قلب را نام برده و کار هر یک را در مقابل آن کوتاه بنویسید.

۵.مناسب ترین کلمه را از میان کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید.

– درجانوران نشخوار کننده هنگام استراحت غذا از ….. (سیرابی – نگاری) به دهان برمی گردد.

– سلول های بافت ماهیچه ای …………. (صاف – مخطط ) دوکی شکل هستند.

– علت بازبودن دائمی نای وجود حلقه های ………..(ماهیچه ای – غضروفی ) می باشد.

۶.درارتباط با گوارش و جذب مواد به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید:

-کدام آنزیم دراز بین بردن باکتری های دهان موثر است؟

– در روده ، ورود گلوکز به فضای بین یاخته ای، با چه روشی صورت می گیرد؟

-خون لوله گوارش به طور مستقیم به کدام اندام می رود؟

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!