نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/17   |
بازدید
280 بازدید

درس زمین‌شناسی پایه یازدهم تجربی، به دانش‌آموزان امکان می‌دهد تا به عنوان زمین‌شناسان نوپا، به بررسی ساختار و تاریخچه سنگ‌ها و ساختمان زمین پرداخته و درک عمیق‌تری از پدیده‌های جغرافیایی و زمین‌شناسی بدست آورند. این درس اهمیت زیادی در درک فرآیندهای زمین‌شناسی و ارتباط آن با محیط زیست دارد.

سوالات امتحانی درس زمین‌شناسی پایه یازدهم تجربی به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهند تا توانایی‌های خود در شناسایی ناپیوستگی‌های زمینی، تفسیر نقشه‌های زمین‌شناسی، درک تغییرات در زمین با گذر زمان و تفکیک دسته‌های سنگی را ارزیابی کنند.

این سوالات ممکن است به بررسی موضوعاتی مانند تشکیل کوهستان‌ها، سیستم‌های فرسایشی، تکتونیک صفحات، و تأثیر این پدیده‌ها بر محیط زیست پردازند. همچنین، ممکن است سوالات به زمینه‌هایی از جمله استخراج مواد معدنی و منابع آب زیرزمینی نیز تاکید داشته باشند.

نمونه سوالات امتحانی درس زمین شناسی پایه یازدهم تجربی

مجموعه نمونه سوال زمین شناسی یازدهم نوبت اول

 

۱.وجه تشابه و تفاوت دو نظریه کوپرنیک و کپلر را بنویسید.

۲.پیدایش هر یک از موجودات زیر در کدام دورة زمین شناسی اتفاق افتاده است؟

الف) گیاهان گلدار: —————

ب) اولین خزندگان: ————–

ج) نخستین ماهی ها: ————-

د) اولین پستانداران: ————-

۳.در هر یک از سوالات زیر گزینه مناسب را مشخص نمائید.

-در کدام روز، سرعت گردش زمین به دور خورشید از سایر روزها بیشتر است.

الف) فروردین

ب) ۳۱ خرداد

ج) اول تیر

د) اول دي

۴.پاسخ کوتاه دهید:

الف) در طول دی ماه سرعت حرکت زمین به دور خورشید بیش تر است یا در طول تیر ماه؟

ب) پیدایش اولین سرپایان بعد از پیدایش کدام موجودات بوده است؟

ج) اولین دایناسورها در کدام دوران ظهور یافته اند؟

۵.اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف)قانون دوم کپلر :

ب) آبدهی ( دبی) :

ج) کانه آرایی:

۶.پاسخ صحیح را مشخص کنید.

الف) مسافت طی شده توسط زمین در آذر ماه بیشتر است یا در مرداد ماه؟

ب) در برخی موارد، براي زیر سازي جاده ها از بخش کانه یا باطله یک کانسنگ استفاده می شود

ج) درجه خلوص لیگنیت بشتر است یا تورب؟

د) آبدهی پایه در رودخانه هاي دائمی یا فصلی تشکیل می شوند؟

مجموعه نمونه سوال زمین شناسی یازدهم نوبت دوم

 

۱.هریک از عوارض زیر ناشی از افزایش یا کاهش کدام عنصر سمت چپ می باشد.

الف) دیابت

ب) ایتاي ایتاي

ج) گواتر

د) فلورسیس

۲.ویژگی لایه در نیم رخ خاك A را بیان کنید.

۳.توازن آبّ را تعریف کرده و فرمول و واحدهاي آن بیان کنید.

۴.تخلخل را تعریف کرده و ارتباط آن با منافذ چیست؟

۵.غلظت نمکهاي حل شده در آب زیر زمینی به چه عاملی بستگی دارد؟

۶.بی هنجاری مثبت و بی هنجاری منفی درمورد غلظت میانگین عناصر پوسته چه مفهومی دارد.

۷.کانسنگ را تعریف نمایید.

۸.برگاب را تعریف نمایید.

۹.سطح ایستایی را توضیح دهید.

۱۰.دور کلمه صحیح را خط بکشید.

الف) مهم ترین عامل درتعیین نوع ومحل احداث شد (مقاومت سنگ -مصالح قرضه ) می باشد.

ب) خوردگی وانحلال توده سنگ ها را (کاردستی شدن -هوازدگی )گویند.

ج) علمی که به مطالعه وبررسی اثرات مثبت ومنفی عناصر زمین بربدن موجودات زنده می پردازد (ژئوشیمی -زمین شناسی پزشکی )نام دارد.

د) هدف ازایجاد (صنعت توریسم -ژئوپارک )حفاظت وبهره برداری ازجاذبه های زمین است.

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!