نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/13   |
بازدید
210 بازدید

درس زبان انگلیسی در پایه نهم یکی از دروس مهم و اساسی در سیستم آموزشی ایران می‌باشد. این درس به دانش‌آموزان آموزش مهارت‌های زبانی انگلیسی را می‌دهد، شامل مکالمه، نوشتاری، شنیداری و خوانداری. همچنین، این درس به دانش‌آموزان افزایش دایره‌ی واژگان و مهارت‌های گرامری را آموزش می‌دهد.

 

نمونه سوالات امتحانی درس زبان انگلیسی پایه نهم

 

امتحانات درس زبان انگلیسی در پایه نهم معمولاً به منظور ارزیابی دانش و توانایی دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف زبان انگلیسی برگزار می‌شوند. این امتحانات ممکن است شامل سوالات متنوعی باشند که به مهارت‌های زبانی مختلف اشاره دارند. در ادامه، نمونه‌ای از سوالات ممکن در امتحان‌های پایه نهم زبان انگلیسی آورده شده است:

 

 

۱.شکل صحیح افعال داخل پرانتز را در جملات زیر بکار ببرید.

Mr.Ahmadi goes to work by bus. he —-his car (not drive)

Sahar doesn’t water the garden .she —-the flower (water)

۲.گزینه مناسب را انتخاب کنید.

?Do they (cleans/clean) the table after dinner

.I (don’t/doesn’t) know the correct answer

.The cat drinks (their/its) milk

?Do (you/Hamid) buy gold fish

——————————————————————————————————

۱.با افزودن do یا does پرسش مناسب بسازید.

?how she goes to school

?where a baker work

۲.با استفاده از کلمه داخل پرانتز جملات زیر را بازنویسی کنید.

He reads the newspaper. (sometimes)

We watch TV in the evening. (usually)

۳.با استفاده از کلمات داده شده جملات زیر را کامل کنید.

relatives-swim-meal-sing-wears

——————–my grandmother cooks the new year

we visit our ——————  in Noroz

Tom  —————– special clothes on festivals

They ————— in the river in the summer

 

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!