نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/05   |
بازدید
222 بازدید

در این مقاله، ما نمونه‌ای از سوالات امتحانی درس ریاضی چهارم دبستان را ارائه داده‌ایم. این سوالات از مباحث متنوعی از حساب و جمع و تفریق، ضرب و تقسیم، هندسه، و اعداد اعشاری تشکیل شده‌اند. این سوالات می‌توانند به معلمان و دانش‌آموزان به عنوان مرجعی برای تدوین سوالات امتحانی درس ریاضی چهارم دبستان مفید باشند.

توجه داشته باشید که سوالات و پاسخ‌های این مثال‌ها ممکن است بر اساس منابع درسی مختلف متغیر باشند.

 

نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی چهارم دبستان

 

 

سوال ۱: حساب و جمع و تفریق

الف) اگر یک نفر ۴ سیب داشته باشد و دو سیب را بخورد، چند سیب باقی می‌ماند؟

پاسخ الف: اگر یک نفر ۴ سیب داشته باشد و دو سیب را بخورد، تعداد سیب‌های باقی‌مانده برابر با ۲ عدد خواهد بود.

ب) یک کودک ۷ شیرابه خورد و سپس ۳ شیرابه دیگر خرید. او در مجموع چند شیرابه دارد؟

پاسخ ب: اگر یک کودک ۷ شیرابه خورده و سپس ۳ شیرابه دیگر خریده باشد، تعداد کل شیرابه‌هایی که دارد برابر با ۷ + ۳ = ۱۰ شیرابه خواهد بود.

سوال ۲: ضرب و تقسیم

الف) اگر شما ۵ جعبه کیک داشته باشید و هر جعبه حاوی ۴ کیک باشد، چند کیک در مجموع دارید؟

پاسخ الف: اگر شما ۵ جعبه کیک داشته باشید و هر جعبه حاوی ۴ کیک باشد، تعداد کل کیک‌هایی که دارید برابر با ۵ × ۴ = ۲۰ کیک خواهد بود.

ب) اگر ۱۸ دانه سیب داشته باشید و دوستتان ۳ دانه از آنها را بخورد، چند دانه سیب باقی می‌ماند؟

پاسخ ب: اگر ۱۸ دانه سیب داشته باشید و دوستتان ۳ دانه از آنها را بخورد، تعداد سیب‌های باقی‌مانده برابر با ۱۸ – ۳ = ۱۵ دانه سیب خواهد بود.

سوال ۳: هندسه

الف) یک مستطیل با طول ۶ سانتیمتر و عرض ۴ سانتیمتر داریم. محیط و مساحت این مستطیل چقدر است؟

پاسخ الف: برای محیط مستطیل، می‌توانیم از فرمول P = 2(l + w) استفاده کنیم، که در آن P نشان‌دهنده محیط، l طول، و w عرض مستطیل است:

P = 2(6 + 4) = 2(10) = 20 سانتیمتر

برای مساحت مستطیل، از فرمول A = l × w استفاده می‌کنیم:

A = 6 × ۴ = ۲۴ سانتیمتر مربع

سوال ۴: اعداد اعشاری

الف) یک عدد اعشاری با دو رقم معنی‌دار بعد از نقطه داریم. اگر این عدد با ۳ ضرب شود، نتیجه چقدر است؟

پاسخ الف: اگر یک عدد اعشاری با دو رقم معنی‌دار بعد از نقطه داشته باشیم و آن عدد را در ۳ ضرب کنیم، نتیجه همچنان دو رقم معنی‌دار بعد از نقطه خواهد داشت و اعشاری باقی‌مانده برابر با ۰. باقی‌مانده‌ای در این موارد نداریم.

ب) اگر یک عدد اعشاری با دو رقم معنی‌دار بعد از نقطه داشته باشیم و یک دهمی از آن را برداریم، عدد باقی‌مانده چقدر است؟

پاسخ ب: اگر یک عدد اعشاری با دو رقم معنی‌دار بعد از نقطه داشته باشیم و یک دهمی از آن را برداریم، عدد باقی‌مانده برابر با یک دهم از عدد اصلی خواهد بود.

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!