نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/03   |
بازدید
347 بازدید

در دوره دوم دبستان، دانش‌آموزان با مفاهیم جدیدی در ریاضی آشنا می‌شوند که به توسعه تفکر منطقی و مهارت‌های حل مسئله آنها کمک می‌کند. این درس شامل موضوعاتی از جمله اعداد صحیح، اعداد اعشاری، اندازه‌گیری، هندسه، و آمار می‌شود. در ادامه، چندین سوال امتحانی برای این دوره ارائه می‌شود.

 

نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی دوم دبستان

 

سوال ۱:

اگر دو سیب دارید و یکی را بخورید، چند سیب باقی می‌ماند؟

پاسخ ۱: یک سیب باقی می‌ماند.

سوال ۲:

اگر یک خط از وسط یک میوه دلیل بر تقسیم میوه به چه تعداد قسمت می‌شود؟

پاسخ ۲: دلیل بر تقسیم میوه به دو قسمت می‌شود.

سوال ۳:

اگر یک مربع داشته باشیم و طول هر طرف آن ۳ سانتی‌متر باشد، محیط مربع چقدر خواهد بود؟

پاسخ ۳: محیط مربع برابر با ۳ + ۳ + ۳ + ۳ = ۱۲ سانتی‌متر خواهد بود.

سوال ۴:

اگر یک دایره با دومتر شعاع داشته باشیم، محیط دایره چقدر خواهد بود؟

پاسخ ۴: محیط دایره برابر با ۲ × ۳.۱۴ × ۲ = ۱۲.۵۶ سانتی‌متر خواهد بود.

سوال ۵:

اگر دو میوه انار و سه میوه سیب داشته باشید، مجموع تعداد میوه‌ها چقدر خواهد بود؟

پاسخ ۵: مجموع تعداد میوه‌ها برابر با ۲ + ۳ = ۵ میوه خواهد بود.

سوال ۶:

اگر یک کتاب ۱۰۰ صفحه دارد و شما از آن ۳۰ صفحه خوانده‌اید، تعداد صفحات باقی‌مانده چقدر است؟

پاسخ ۶: تعداد صفحات باقی‌مانده برابر با ۱۰۰ – ۳۰ = ۷۰ صفحه خواهد بود.

سوال ۷:

اگر یک مستطیل داشته باشیم که طولش ۵ سانتی‌متر و عرضش ۳ سانتی‌متر باشد، مساحت مستطیل چقدر خواهد بود؟

پاسخ ۷: مساحت مستطیل برابر با ۵ × ۳ = ۱۵ سانتی‌متر مربع خواهد بود.

سوال ۸:

اگر دو مثلث با طول پایه ۴ سانتی‌متر داشته باشیم، مجموع مساحت این دو مثلث چقدر خواهد بود؟

پاسخ ۸: مساحت هر مثلث برابر با نصف از ضرب طول پایه و ارتفاع آن است. بنابراین، مساحت هر مثلث برابر با ۰.۵ × ۴ × ۴ = ۸ سانتی‌متر مربع و مجموع مساحت دو مثلث برابر با ۸ + ۸ = ۱۶ سانتی‌متر مربع خواهد بود.

سوال ۹:

اگر شما ۱۰ شکلک دارید و ۴ شکلک قرمز، ۳ شکلک آبی و بقیه زرد هستند، به چه نسبت انواع شکلک‌ها را دارید؟

پاسخ ۹: شما به نسبت ۴:۳:۳ شکلک‌های قرمز، آبی و زرد دارید.

سوال ۱۰:

اگر دو خط از وسط یک میوه دلیل کنند، به چند قسمت مساوی تقسیم خواهد شد؟

پاسخ ۱۰: یک میوه به دو قسمت مساوی تقسیم خواهد شد.

این سوالات ساده‌تر برای دانش‌آموزان دوم دبستان مناسب تر هستند و به آنها کمک می‌کنند تا مفاهیم ابتدایی ریاضی را مرور کنند.

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!