نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/18   |
بازدید
304 بازدید

درس “دین و زندگی” در پایه یازدهم یک پایه آموزشی است که به بررسی مفاهیم دینی و اخلاقی و نقش آنها در زندگی انسان می‌پردازد. این درس از دانش آموزان انتظار دارد تا با تفکر و شناخت عمیق، به درک بهتری از اصول اخلاقی دینی و تأثیرات آن در سیر زندگی اجتماعی بپردازند. در این راستا، سوالات امتحانی این درس از دانش آموزان می‌خواهد تا مفاهیم دینی و اخلاقی را به دقت درک کرده و توانایی تفکر تحلیلی خود را در این زمینه ارتقا دهند.

 

 

نمونه سوالات امتحانی درس دین و زندگی پایه یازدهم

 

 

مجموعه نمونه سوال دینی یازدهم تجربی و ریاضی نوبت اول

 

۱.جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

-طبق سخن امام کاظم آن کس که ….است رتبه اش در دنیا  و آخرت بالاتر است.

-بعد از نزول آیه انذار پیامبر برای انجام دستور خداوند چهل نفر از بزرگان …..را دعوت کرد و درباره ….با آنان سخن گفت.

-ازمیان مسوولیت های سه گانه پیامبر مسئولیت …..باختم نوبت پایان می پذیرد.

۲.معجزات پیامبران گذشته برای آیندگان هم قابل مشاهده بود.

۳.اگرکسی به آخرین پیامبر الهی ایمان بیاورد در واقع به تمام پیامبران سابق نیز ایمان اورده است.

۴.شیوه هدایت خداوند از مسیر عقل و اختیار می گذرد.

۵.درکدام حدیث اولی الامر معرفی شده است؟

۶.ایه ی تطهیر به دنبال کدام جمله ی دعایی پیامبر نازل شده است؟

۷.موضوع آیه ی تطهیر چیست؟

۸.سوالات آیات قران وحدیث:

-آیه ي شریفه «انما یریداالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و……………………………. را کامل کنید.

-آیه شریفه«افلا یتدبرون القران ولوکان من عند غیراالله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا »به کدامیک از اعجازهاي محتوایی قران اشاره دارد؟

۹.درستی و نادرستی گزاره هاي زیر را مشخص کنید

۱۰.رسول خدا در سال پنجم بعثت مأمور دعوت خویشاوندان خود به اسلام شد.

۱۱.سخن از موضوع هایی چون علم -عدالت -معنویت -در مورد جامعیت و همه جانبه بودن قرآن می باشد.

۱۲.صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر را مشخص کنید.

-یحییکم بخشیدن زندگی حقیقی علت اجابت واطاعت از خدا و رسولش است.

-ولایت و سرپرست جامعه برای اجرای قوانین الهی را ولایت معنوی می گویند.

مجموعه نمونه سوال دینی یازدهم تجربی و ریاضی نوبت دوم

 

۱.عزت به معنای ……….. و ……………… است.

۲.جملات زیر را تکمیل کنید.

-در عصر غیبت  ولایت ظاهری به صورت …………………….. استمرار پیدا می کند.

-تمایلات عالی مربوط به بعد ……………………. انسان است.

-از نظر قرآن کریم مهمترین معیار همسر شایسته ………………… بودن اوست.

۳.در سوره ی “ذاریات آیه ی ۷۴ “آمده است: ” خداوند آسمان ها را با ستون هایی که برای شام دیدنی نیستند برپا داشته است؛ این آیه مربوط به کدام جنبه از اعجاز قرآن است و دربردارنده ی هه مطلبی است؟

الف) اعجاز لفظی – نیروی جاذبه

ب) اعجاز لفظی – انبساط جهان

ج) اعجاز محتوایی – انبساط جهان

د) اعجاز محتوایی – نیروی جاذبه

۴.قرآن کریم کارهای خارق العاده پیامبران را………… و اندیشمندان اسلامی آن را ……… می نامند.

۵.اولین و برترین کاتب  و حافظ قرآن کریم ……… است.

۶.نمونه ای ازهدایت های معنوی امام عصر ………. و………………. است.

 

برای مشاهده نمونه سوال های دین زندگی رشته انسانی به قسمت “نمونه سوالات امتحانی درس دین و زندگی پایه یازدهم انسانی” مراجعه کنید.

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!