نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/17   |
بازدید
205 بازدید

درس “دین و زندگی” یکی از دروس مهم و ارزشمند در پایه دوازدهم انسانی است که به معرفی و تبیین اصول، مفاهیم، و ارزش‌های دینی و اخلاقی در جامعه می‌پردازد. این درس اهمیت زیادی در فهم بهتر ارتباط دین با زندگی روزمره و نقش آن در تشکیل انسان‌ها و جوامع دارد.

درس “دین و زندگی” به دانش‌آموزان فرصت می‌دهد تا به مسائل اخلاقی و انسانی عمیق‌تری فکر کنند و تفکرات دینی و اخلاقی را در زندگی خود به کار بگیرند. این درس به تعلیم معارف و ارزش‌های دینی و اخلاقی می‌پردازد و به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا به موضوعاتی مانند انسانیت، عدالت، احترام به حقوق بشر، تعامل اجتماعی، و تفکر انسان‌محور به عنوان جزء‌های مهمی از زندگی فردی و اجتماعی نگاه کنند.

در امتحانات درس “دین و زندگی” پایه دوازدهم انسانی، معمولاً از سوالات گوناگون استفاده می‌شود که ممکن است شامل سوالات تفسیری، تحلیلی، تطبیقی، و تفکری باشند. این سوالات معمولاً از دانش‌آموزان می‌خواهند تا اصول و مفاهیم دینی و اخلاقی را به کار بگیرند و توانایی تفکر نقادانه در این زمینه را ارائه دهند.

نمونه سوالات امتحانی درس دین و زندگی پایه دوازدهم انسانی

 

مجموعه نمونه سوال دینی دوازدهم انسانی نوبت اول

 

 

۱.اگر کسی در پی کسب رضایت قدرت های مادی باشد به چه شرکی گرفتار شده است؟

۲.شرط قبولی اعمال در اسلام چیست؟

۳.در آیه ی شریفه ی « ان ا… ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم»

الف) به کدام مراتب توحید اشاره شده است؟

ب) رابطه ی میان مراتب توحید ذکر شده در آیه را بنویسید.

۴.اخلاص در اندیشه به چه معناست؟

۵.سنت امداد الهی به چه معنا است؟

۶.مراتب توحید را نام ببرید.

۷.هدف خلقت انسان چیست؟

۸.دو مورد از آثار گناه را نام ببرید.

۹.انسان وپدیده هاي جهان در پدید آمدن خود به چه افریننده اي نیازمندند؟

۱۰.در چه صورتی جهان هستی رام و مسخر انسان می شود؟

مجموعه نمونه سوال دینی دوازدهم انسانی نوبت دوم

 

۱.اگر کسی عملی را به صورتیکه خداوند فرمان داده، انجام دهد، به کدام حسن (فعلی-فاعلی) توجه کرده است؟

۲.چرا انحرافهاي اجتماعی از قبیل رشوه گرفتن و رباخواري باید درمراحل ابتدایی اصلاح گردند؟

۳.جملات کامل کردنی:

-کسی که در زندگی خود، از فرمان خدا اطاعت کند، به مراتبی از توحید——– رسیده است.

-شیطان، خود اقرار کرده است که قدرت و توانایی فریب دادن مؤمنان با ——– را ندارد.

-حفظ آبروي بندگان گناهکار و پذیرش عبادت اندك، نمونههایی از سنت ———-  است.

۴.اصطلاحات زیر را تعریف كنيد.

الف) اخلاص در بندگي

ب) تسویف

۵.توبه باچه شرایطی گناهان را به حسنات تبدیل می کند؟

۶.از آثارمنفی حوزه علم دو مورد را نام ببرید.

۷.آثار توحید عملی در بعد فردی را بنویسید؟

۸.سنت امداد خاص یا توفیق الهی را توضیح دهید؟

۹.چرا نوجوانان و جوانان در معرفت خداوند موفق تر هستند؟

۱۰.مهمترین راه اصلاح جامعه از بیماريهایی مانند رباخواري چیست؟ زمینه هاي پیدایش تمدن جدید را نام ببرید.

۱۱.چه عاملی، پایه هاي استقلال یک ملت را تقویت میکند و مانع تسلط بیگانگان می شود؟

۱۲.درستی یا نادرستی گزاره ها را با (ص/ غ)مشخص کنید.

-قرآن، بارها تأثیر داشتن موجودات گوناگون را  در عالم یادآوري کرده است.

-فکر گناه، زمینه ساز رفتن به سوي گناه است  و مانند گناه مجازات دارد.

-حقوق مادي انسانها بسیار مهم و برتر تر از حقوق معنوي آنان است.

-قرآن، تلقی موجود درجۀ دوم بودن زن را به شدت نفی و با آن مبارزه کرد.

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!