نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
02/08/17   |
بازدید
295 بازدید

درس جغرافیا پایه دوازدهم انسانی یکی از دروس مهم و جذاب است که به مطالعه و درک جوانب مختلف جغرافیای جهان می‌پردازد. این درس به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا درک بهتری از جغرافیای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته باشند و تأثیرات آن بر زندگی انسان‌ها و جوامع را درک کنند.

درس جغرافیا در پایه دوازدهم انسانی شامل موضوعات متنوعی است که از جمله آن‌ها می‌توان به تغییرات جمعیتی و شهرنشینی، تأثیرات تغییرات اقلیمی و محیطی، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و انرژی، توسعه پایدار، جغرافیای سیاسی و اقتصادی، و مسائل بین‌المللی اشاره کرد. همچنین، این درس به دانش‌آموزان این فرصت را می‌دهد که درک بهتری از ارتباطات جهانی و تأثیرات فناوری اطلاعات بر جهان کنونی پیدا کنند.

 

نمونه سوالات امتحانی درس جغرافیا پایه دوازدهم انسانی

 

مجموعه نمونه سوال جغرافیا دوازدهم انسانی نوبت اول

 

۱.کدامیک از پدیده های جغرافیایی زیر بر حمل و نقل تاثیر مستقیم دارد؟

الف) ناهمواری ها

ب) پوشش گیاهی

ج) آب و هوا

د) شیب زمین

۲.جای خالی را باکلمات مناسب پر کنید:

الف) معماری وطراحی شهر بازتاب ……………….است.

ب) ساخت آزادراهها وبزرگراهها در نیمه دوم قرن بیستم برای حل …………… و ……………… متداول شد.

۳.یکی از پدیده هاي ناشی از نظام سرمایه داري است ؟

۴.دو مولفه اصلی داده ها و اطلاعات را نام ببرید ؟

۵.سرانه کاربری زمین یعنی:

الف) تقسیم مساحت بر جمعیت

ب) تقسیم جمعیت بر مساحت

ج) تقسیم درآمد سرانه بر جمعیت

د)دتقسیم جمعیت بر درآمد سرانه

مجموعه نمونه سوال جغرافیا دوازدهم انسانی نوبت دوم

 

۱.چه عواملی سبب شکسته شدن ناگهانی سدها و سرریز شدن حجم زیاد آب و سیل در پایین دست می شود؟

۲.مهم ترین علل اصلی افزایش خشک سالی ها در چند دهه اخیر کدامند

۳.کدام قسمت کره زمین یکپارچه نیست و مانند توپ فوتبال در محل هاي معین گسستگی دارد؟

الف) لیتوسفر

ب) استنوسفر

ج) گوشته

د) هسته

۴.گسترده ترین شبكه ریلی جهان مربوط به كدام قاره می باشد؟

۵.سكونتگاه هاي روستایی برچه اساس طبقه بندي می شوند؟

۶.در مورد مبحث سامانه GPS به سوالات زیر پاسخ دهيد:

الف) كاربردهای GPS را ذكر كنيد؟

ب) معنی لغوي GPS را بنویسید؟

۷.در مدیریت پيشگيري از وقوع سيل در كدام روش تاثيرات نامطلوب بر روي محيط زیست كمتر است؟

۸.به چه علت در حوضه هاي گرد سرریز آب و وقوع سيل اتفاق می افتد؟

۹.براي هر یك از سيستم هاي ذیل یك مزیت بنویسيد:

الف)حمل و نقل لوله اي

ب)مونوریل

ج) كشتی كانتينر

۱۰.در نیم قرن اخیر چه عواملی موجب گسترش و تحول در صنعت حمل و نقل شده است؟

۱۱. در مدیریت و برنامه ریزي حمل و نقل پایدار چه عواملی مورد توجه قرار می گیرد؟

۱۲. سه مورد از مهم ترین مشکلات حمل ونقل شهري در شهرهاي بزرگ را نام ببرید .

۱۳.کدام دامنه ها براي لغزش مستعدترند؟

۱۴.قبل از وقوع زمین لرزه چه اصولی باید در ساختمان ها رعایت شود؟

۱۵.مراحل اقدامات مدیریتی ا نام ببرید؟

بدون رای
تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!