نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/17   |
بازدید
223 بازدید

درس جامعه‌شناسی پایه دوازدهم انسانی یکی از دروس مهم و جذاب است که به مطالعه و درک جوانب مختلف جوامع انسانی می‌پردازد. این درس به دانش‌آموزان این فرصت را می‌دهد تا درک بهتری از ساختار و فرآیندهای اجتماعی داشته باشند و تأثیرات آن‌ها بر زندگی انسان‌ها را درک کنند.

درس جامعه‌شناسی در پایه دوازدهم انسانی شامل موضوعات متنوعی است که از جمله آن‌ها می‌توان به تحلیل ساختار جامعه و انواع آن، تفاوت‌های اجتماعی، نقش جنسیت و تغییرات اجتماعی اشاره کرد. همچنین، این درس به دانش‌آموزان این فرصت را می‌دهد تا با تحلیل مسائل اجتماعی مختلف مانند تحولات اقتصادی و سیاسی، اندیشه‌های اجتماعی، و مسائل اجتماعی مهم از جمله فقر و نابرابری اجتماعی، آشنا شوند.

در امتحانات درس جامعه‌شناسی پایه دوازدهم انسانی، معمولاً از سوالات تحلیلی، تفسیری و مقایسه‌ای استفاده می‌شود. این سوالات ممکن است به دانش‌آموزان این فرصت را بدهند تا تحلیل‌های عمیق‌تری از مسائل اجتماعی ارائه دهند و نظرات خود را با استناد به تئوری‌های جامعه‌شناسی بیان کنند.

نمونه سوالات امتحانی درس جامعه شناسی پایه دوازدهم انسانی

مجموعه نمونه سوال جامعه شناسی دوازدهم انسانی نوبت اول

 

۱.نظریه پردازان کنش اجتماعی چه عواملی را مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی می دانند؟

الف) آگاهی و معنا داری

ب) آگاهی و اراده

ج) اراده و ارزش

د) اراده و معنا داری

۲.چه عاملی باعث شد که برخی ” جامعه شناسان قرن نوزدهم”، جامعه شناسی را به علوم طبیعی نزدیک و شبیه نمایند؟

الف) قرار دادن جامعه شناسی در زمره دانش های ابزاری

ب) موفقیت های بی سابقه علوم طبیعی

ج) معنادار بودن پدیده های اجتماعی

د) پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی

۳.گسترده ترین بخش ذخیره دانشی ما چیست؟

۴.مهمترین هدف جامعه شناسی انتقادي چیست؟

۵.در کدام رویکرد جامعه شناسی درزمره دانش هاي ابزاري قرار می گیرد؟

۶.حل تعارض میان دانش عمومی و دانش علمی ، توسط اعضای جامعه چگونه ممکن می شود؟

۷.جامعه شناسی انتقادی کدام رویکردها را محافظه کار می داند؟ چرا؟

۸.مفاهیم زیر را تعریف کنید.

-فرهنگ جهانی

-مسئولیت و تعهد

-استعمار نو

۹.جهان های اجتماعی مختلف بر چه اساس تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند؟

۱۰.چرا زندگی اجتماعی انسان  شاخه ها و دانش های اجتماعی متفاوتی را پدید آورده است؟

مجموعه نمونه سوال جامعه شناسی دوازدهم انسانی نوبت دوم

 

۱.در مثال های زیر نوع تفاوت ها را مشخص کنید.

الف) زن و مرد از نظر جنسیت

ب) تحصیلات و ثروت

۲.پیدایش فرهنگ های مختلف نتیجه چیست؟

۳.صورت های متفاوت جلب تبعیت را بنویسید.

۴.كدام ویژگی در مورد علم فقه ناصحيح است.

الف) فقه مسائل اجتماعی را توصيف یا تبيين نمی كند.

ب) فقط به ویژگی جامعه مطلوب می پردازد.

ج) فقه به چگونگی رفتار اجتماعی، احكام و قواعد می پردازد.

د) راه برون رفت از ناملایمات را به سمت مطلوب تجویز می كند.

۵.مهم ترین هدف جامعه شناسی انتقادي چيست؟

۶.منظور از علم مدنی چيست؟

۷.ذخيره دانشی به چه معناست؟

۸.انقلاب هاي اجتماعی، اندیشه هاي جدید و شاهكارهاي هنري چه زمانی پدید می آیند ؟

۹.قدرت نرم با كمك چه ابزارهایی اعمال می شود؟

۱۰.مسدود شدن پيشرفت مادي جامعه وسازگاري با فطرت انسانی به ترتيب از پيامد هاي كدام رویكرد ها با نابرابري اجتماعی است.

الف) رویكرد اول- دوم

ب) رویكرد سوم- اول

ج) رویكرد دوم – سوم

د) رویكرد اول – دوم

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!