نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/08   |
بازدید
249 بازدید

درس ادبیات در مقطع پایه هشتم یکی از موارد مهم و جذاب تحصیلی برای دانش‌آموزان است. این درس به شما فرصت می‌دهد تا با آثار ادبی معروف و نویسندگان متنوعی آشنا شوید و نگاهی عمیق‌تر به مفاهیم ادبی و انسانی موجود در آثار داشته باشید.

در این متن، نمونه سوالات امتحانی درس ادبیات پایه هشتم برای شما تهیه شده‌اند. این سوالات به شما این امکان را می‌دهند که درک شما از متون ادبی را ارزیابی کنید، توانایی تحلیل و تفسیر دقیق‌تری از آثار ادبی پیدا کنید و به بهبود مهارتهای خود در این زمینه بپردازید.

 

نمونه سوالات امتحانی درس ادبیات پایه هشتم

 

 

  1. سوال: تفاوت‌های نحوی بین جمله فعلی و جمله اسمی چیست؟پاسخ: در جمله فعلی، فعل نقش مهمی دارد و جمله بر اساس فعل ساخته می‌شود. در جمله اسمی، نقش اسم (موصول) مهم‌تر است و جمله بر اساس اسم ساخته می‌شود.
  2. سوال: در جمله “پس از مدرسه به خانه رفتم.” چه نوع کلمه‌ای “پس از” است؟پاسخ: کلمه “پس از” حرف اضافه است که برای ارتباط بین دو واژه “مدرسه” و “خانه” به کار رفته است.
  3. سوال: “کتاب در زیر میز است.” در این جمله کدام کلمه نقش حرف اضافه دارد؟پاسخ: کلمه “زیر” در این جمله حرف اضافه است و به کلمه “میز” متصل می‌شود.
  4. سوال: نقش و معنای حرف ربط “تا” در جمله “منتظر می‌مانم تا بیاید.” چیست؟پاسخ: حرف ربط “تا” در این جمله برای اشاره به زمان وقوع دو رویداد و ارتباط زمانی بین آنها به کار می‌رود. در این مثال، نشان می‌دهد منتظر می‌مانید تا یک رویداد دیگر، یعنی “بیاید”، رخ دهد.
  5. سوال: در جمله “کتابی که خوانده‌ام جذاب بود.”، چه کلمه‌ای نقش نعت دارد؟پاسخ: کلمه “جذاب” در این جمله نقش نعت دارد و ویژگی کتابی که “خوانده‌ام” را توصیف می‌کند.
  6. سوال: توضیح دهید که چرا در جمله “آسمان ابری است.” کلمه “ابری” به کلمه “آسمان” متصل شده است و چه نقشی دارد.پاسخ: کلمه “ابری” به “آسمان” متصل شده است تا ویژگی آسمان را توصیف کند. این نوع کلمات به نام نعت مشبه یا وصف مشبه شناخته می‌شوند و برای توصیف صفات اسم‌ها به کار می‌روند.
  7. سوال: در جمله “کتاب را به دوستم دادم.” کدام کلمه حرف ربط است و به چه کلمه‌ای متصل می‌شود؟پاسخ: کلمه “به” در این جمله حرف ربط است و به کلمه “دوستم” متصل می‌شود.
  8. سوال: نقش و معنای حروف اضافه در جمله “باغچه‌ی زیبایی دارد.” را توضیح دهید.پاسخ: حرف اضافه “ی” در این جمله به کلمه “باغچه” متصل شده و ویژگی “زیبا” را توصیف می‌کند. حرف اضافه “دارد” نیز برای نشان دادن ارتباط بین “زیبا” و “باغچه” به کار رفته است.
  9. سوال: تفاوت بین جملات ترتیبی و جملات استدلالی را توضیح دهید و نمونه‌هایی از هر کدام بنویسید.پاسخ: جملات ترتیبی وقوع رویدادها را به ترتیب زمانی نشان می‌دهند. مثال: “ابتدا بیدار می‌شوم و سپس صبحانه می‌خورم.” جملات استدلالی ارتباط علت و معلولی بین دو رویداد یا اتفاق نشان می‌دهند. مثال: “اگر باران ببارد، خیابان‌ها تر خواهند شد.”
تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!