نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/08/17   |
بازدید
298 بازدید

درس آمادگی دفاعی پایه دهم، یک درس حیاتی است که به دانش‌آموزان اطلاعات و مهارت‌های لازم برای مواجهه با موقعیت‌های فرارونده و اضطراری را ارائه می‌دهد. این درس به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد چگونه در مواجهه با موارد ناگوار، برنامه‌ریزی اضطراری کنند و از مهارت‌های اولیه دفاعی بهره‌مند شوند.

سوالات امتحانی درس آمادگی دفاعی پایه دهم معمولاً به سمت بررسی توانایی‌های دانش‌آموزان در مواجهه با مواقع بحرانی، اعمال اصول امنیتی، اجرای اقدامات اولیه در مواقع اضطراری، و حفظ خود و دیگران در شرایط مختلف متمرکز می‌شوند.

این سوالات ممکن است به مسائل مختلفی پردازند از جمله نقشه خوانی، اولین کمک‌های پزشکی، مدیریت منابع غذایی و آب، استفاده از وسایل ایمنی، و…

نمونه سوالات امتحانی درس آمادگی دفاعی پایه دهم

مجموعه نمونه سوال آمادگی دفاعی دهم نوبت اول

 

۱.درست و نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید.

الف) امنیت عبارت است از دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی و ارزش های معنوی ما وجود دارد.

ب) مصرف گرایی می تواند نمونه ای از تهدید خارجی باشد.

ج) خرمشهر در عملیات فتح المبین آزاد شد.

د) جنگ نرم در پی تغییر هویت و شخصیت جامعه هدف است.

۲.دوری از هر گونه ……… یا حمله و نیز آمادگی برای رویارویی با خطرات را امنیت می گویند.

الف) تهدید

ب) امنیت

ج) دفاع

د) جنگ

۳.به سوالات زیر پاسخ دهید.

تجربه های اموزنده دفاع مقدس را بنویسید .

زیارت مناطق عملیاتی دفاع مقدس توسط خانواده معظم ایثارگران به چه منظوری انجام می شود؟

راه رسیدن به امنیت پایدار را بنویسید.

۴.رایج ترین ابزارهای جنگ نرم را نام ببرید (۲مورد)

۵.با هر عملیات موفق رزمندگان اسلام چه روی می داد؟

۶.اوج حماسه های بسیج در چه دورانی بود؟

۷.مفهوم امنیت ملی به چه معناست؟

۸.منابع اقتدار را نام ببرید.(چهار مورد)

مجموعه نمونه سوال آمادگی دفاعی دهم نوبت دوم

 

۱.مهم ترین اهداف جنگ نرم را بنویسید ؟ ۴ مورد

۲.سیاست های دفاعی ایران بر چه محورهایی استوار است؟

۳.اقتدارراتعریف کنید ؟ منابع آن را بنویسید؟

۴.جمله ” الزم است مردم و حکومت یکدیگر را بپذیرند و محترم بپندارند ” تعریف کدام گزینه است.

-مشروعیت

-التزام طرفین

-حقانیت

-تناسب فرهنگی

۵.کدام گزینه با توجه به اهداف اصلی امنیت ملی صحیح نمی باشد؟

الف) حفظ و برقراری صلح در روابط بین المللی

ب) ایجاد آسایش براي مردم در مقابل خطرات بیگانگان

ج) حفظ سرزمین و استقلال و ثبات سیاسی و اقتصادي کشور

د) حفظ ارزشهای دینی و ملی و تحقق رفاه عمومی مردم 

۶.پدافند غیرعامل چیست و برخی از اولویت هاي آن را فقط نام ببرید.

۷.اقتدار دفاعی چیست ؟

۸.تخمین مسافت چیست؟

۹.جاهای خالی را با اصطلاحات مناسب تکمیل کنید.

الففرهنگ هرجامعه هویت و………..آن جامعه رانشان می دهد.

ببه اختلاس دستگاه گردش خون برای خون رسانی کافی به سلول ها …………می گویند.

جاگر با اضافه کردن خطی عمودبرهلال ماه حرف لاتین p تشکیل شد در نیمه ………..ماهستیم و در این حالت سمت برجسته و محدب ماه جهت ……را نشان می دهد.

۱۰.جنگ سایبری چیست؟

۱۱.واژه فرهنگ به چه معناست ؟

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!