نویسنده
توسط:Venuse  |
تاریخ
2/07/25   |
بازدید
243 بازدید

در این برنامه‌ریزی، تاکید بر زمان‌بندی منطقی درس‌های اصلی مانند زبان و ادبیات فارسی، تاریخ، علوم اجتماعی، و هنر و فرهنگ عمومی قرار دارد. همچنین، به توزیع زمان برای تمرین و مرور مباحث آموخته شده نیز توجه شده است.

این برنامه فقط یک الگو است و شما می‌توانید آن را به تناسب با نیازها و شرایط شخصی خود تغییر دهید. مهمتر از همه، در طول این مسیر تحصیلی، از لحظه‌های تفریح و استراحت لذت ببرید و به رشد شخصی و فرهنگی خود ادامه دهید.

 

نمونه برنامه ریزی تحصیلی پایه دهم انسانی

 

شنبه:

 • ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح: منطق
 • ساعت ۱۰:۰۰ صبح تا ۱۱:۳۰ صبح: اقتصاد
 • ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰: زبان انگلیسی
 • ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰: تاریخ

یکشنبه:

 • ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح: علوم و فنون ادبی
 • ساعت ۱۰:۰۰ صبح تا ۱۱:۳۰ صبح: جغرافیای ایران
 • ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰: زبان عربی
 • ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰: زبان فارسی

دوشنبه:

 • ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح: ریاضی و آمار
 • ساعت ۱۰:۰۰ صبح تا ۱۱:۳۰ صبح: دین و زندگی
 • ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰: منطق
 • ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰: اقتصاد

سه‌شنبه:

 • ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح: تاریخ
 • ساعت ۱۰:۰۰ صبح تا ۱۱:۳۰ صبح: علوم و فنون ادبی
 • ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰: جامعه شناسی
 • ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰: جغرافیای ایران

چهارشنبه:

 • ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح: زبان انگلیسی
 • ساعت ۱۰:۰۰ صبح تا ۱۱:۳۰ صبح: زبان عربی
 • ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰: ریاضی و آمار
 • ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰: دین و زندگی

پنج‌شنبه:

 • ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۰:۰۰ صبح: تمرین و مرور کلی مباحث مطالب آموخته شده در هفته

جمعه:

 • روز تفریح و آزاد

پنج‌شنبه:

 • ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۰:۰۰ صبح: تمرین و مرور کلی مباحث مطالب آموخته شده در هفته

جمعه:

 • روز تفریح و آزاد

این برنامه می‌تواند به عنوان یک الگوی برنامه‌ریزی تحصیلی برای پایه دهم انسانی مورد استفاده قرار گیرد. شما می‌توانید زمانبندی مطالب و تمرین‌های خود را بر اساس نیاز‌های شخصی و شرایط خود تغییر دهید. همچنین، حتماً وقتی برنامه‌ریزی می‌کنید، وقت‌های استراحت و تفریح هم در نظر بگیرید.

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!