نویسنده
توسط:admin  |
تاریخ
95/03/19   |
بازدید
934 بازدید

رویکرد زمینه محور تماتیک -رویکرد تماتیک-تماتیک چیست؟-رویکرد زمینه محور تماتیک-طرح درس تماتیک

رویکرد زمینه محور (تماتیک) در طراحی آموزشی درس علوم

زمانی که قرار است مفهومی را به دانش آموزان آموزش دهیم، یادگیری بسیار راحت تر صورت می گیرد اگردانش آموزان بتوانند برای آن چه آموزش داده می شود ، دلیل و معنایی در محیط اطراف بیابند. هالبروک اظهار می دارد که: “آموزش نمی تواند درخلأ اتفاق افتد. آموزش نیازمند بافت و زمینه است تا برای آن چه به مخاطب می آموزد دلیل وجایی در زندگی روزمره وی پیدا کند. درس علوم تجربی شامل محتوا ، موضوع ها و مفاهیمی است که می تواند به محیط زندگی یادگیرنده انتقال داده شود .این شیوه کار از ایده هایی که مفاهیم و موضوعات را در موقعیت های اصلی و واقعی آن ها به کار می گیرد استفاده می کند و می تواند موجب بالندگی دانش آموزان شود .

ویژگی رویکرد زمینه محور:

دررویکرد زمینه محوریا تماتیک،آموزش مفاهیم علمی درزمینه زندگی روزمره فراگیران اصل قرارمی گیرد وبا همین راهبرداست که یادگیری جذاب ترمی شود. این رویکرد ازاین بابت تماتیک نامیده می شود که تم ها را اصل قرار می دهد . و مفاهیم علمی رادر ارتباط با این موضوع ها طرح می کند.در این فرایند فراگیران با موضوع، احساس نزدیکی و آشنایی می کنند و انگیزه بیشتری برای یادگیری پیدا می کنند. چون موضوع ها و زمینه های یاد گیری ازبطن زندگی روزمره ی آنان اخذ شده است، دانش آموزان در فرایند یاد گیری در عمل با موضوع در گیر می شوند و در این ارتباط موضوعات علمی را به کار می گیرند . این شیوه به کار گیری علوم و موضوعات و مفاهیم علمی در موقعیت و مکان های آشنا و مناسب کودک ، یادگیری را برای کودک معنادار و ملموس می کند .

ویژگی عمده ی رویکرد زمینه

ویژگی عمده ی رویکرد زمینه محور این است که می تواند بسیاری ازحوزه های برنامه درسی را به هم پیوند زند و آن ها را یکپارچه کند. در این رویکرد موضوعات آموختنی پراکنده نیستند و از یک انسجام درونی برخوردارند.

ویژگی دیگر رویکرد زمینه محوراین است که بستر خوبی را برای پیشرفت تدریجی سواد علمی نوآموزان همراه با افزایش توانایی خواندن و نوشتن آن هابه همراه دارد و موجب آن می شود تایادگیری برای فراگیر لذت بخش، نشاط آور و مفید شود.در رویکرد زمینه محور معلم به محیط های متنوع یاد گیری(کلاس- آزمایشگاه- خانه –مزرعه برنج یا…)نیاز دارد. در این فرایند وی مفاهیم را با مثال ومصداق هایی از محیط زندگی فراگیر ارایه می کند.برای مثال در عمل موضوع هایی مثل جانوران،گیاهان،آهن ربا، آب و خاک و سنگ ، مثال ها همه ازمحیط زندگی کودک بوده و در همان فضا پرورش می یابد .وقتی از جانوران و یا گیاهان صحبت می کند تا دانش فراگیر را در این زمینه ها زیاد تر کند،جانور و گیاه برای کودک آشناست و مثال خود کودک و در ارتباط بامحیط آشنای او آورده می شود و در نهایت حاصل کار و تعامل دانش آموزان با یک دیگر و با معلم به دانشی می رسد که کودک خود در تعامل با محیط زندگیش کسب کرده است .

مزایای آموزش زمینه محور:

• ۱) با زندگی فراگیران ارتباط تنگاتنگی دارد .

• ۲) انسجام درونی دارد: یکپارچه ومرتبط باهدف های آموزشی است.در این رویکرد اهداف نگرشی، مهارتی ودانشی درمحیطی اجتماعی و خلاق ودریک زمینه آموزشی مشترک یکپارچه می شوند.

• ۳) قابلیت عمیق شدن دارد: به جای گستردن یک موضوع در یک زمینه آموزشی به عمق آن می پردازد تادر عمل یادگیری مؤثر و مفید تحقق پذیرد .

• ۴) نقاط اتصال خوبی به موضوع های مختلف دارد: این نقاط اتصال از یک سو پوشش به حوزه ی محتوایی آموزش را در برمی گیرند و از سوی دیگر به انتظارات برنامه درسی ملی و دیگر اسناد بالادستی و انتظارات سازمان ها و نهادهای گوناگون توجه می کند و درعین حال لازم است به ظرفیت متقابل حوزه های یادگیری مثل زبان، مطالعات اجتماعی، خلاقیت و هنر، دین و اخلاق عنایت داشته باشد .

آیا شما زمینه محور تدریس می کنید؟

در هنگام برنامه ریزی برای تدریس علوم تجربی پرسش های زیر را مرور کنید تامیزان پای بندی خود را به هدف های آموزش زمینه محور ارزیابی کنید.بدیهی است هر چه تعداد پاسخ های مثبت شما بیشتر باشد آموزش شمابه رویکرد زمینه محور نزدیک تر است.

• آیا مفاهیمی که آموزش می دهید از محیط زندگی دانش آموز گرفته شده است ؟ به عبارتی برای وی آشنا است؟

• مثال ها از زندگی روزمره دانش آموز گرفته شده است؟

• مفاهیم بر اساس دانش فعلی دانش آموز بنا نهاده شده است؟

• مثال ها و تمرین ها شامل موقعیت ها ی حل مساله واقعی است که دانش آموز با آن ها آشناست؟

• مثال هاو تمرین ها، نگرشی در دانش آموز ایجادمی کند، برای این که بگوید “من باید این را یاد بگیرم”؟

• آیا دانش آموزان خودشان اطلاعات را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کنند تا مفاهیم را بیاموزند؟ آیا به دانش آموزان فرصت می دهید تا اطلاعاتی را که جمع آوری کرده اند تجزیه و تحلیل کنند؟

• آیا فعالیت های آموزشی،دانش آموزان را به کاربرد مفاهیم و اطلاعات در زمینه های مفید و مرتبط بازندگیشان مثل تصور آینده (آینده شغلی)و مکان های نا آشنا(مثل محیط های کاری و کارگاه ها)تشویق می کند؟

• آیا دانش آموزان به کار در گروه های تعاملی که گفت و گوهای مهم در می گیرد و ایده ها رد و بدل و تصمیم گیری می شود شرکت می کنند؟

• آیا درس ها و تمرین ها و آزمایش ها، توان خواندن و نوشتن مهارت های ارتباطی دیگر، به غیر از استدلال های علمی را پرورش می دهد؟

facebook googleplus twitter linkedin
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!


در جریان همه آموزش ها قرار بگیرید
با عضویت در خبرنامه جدیدترین مطالب آموزشی را در ایمیل خود داشته باشید.

  • 17,982
  • 17,902
  • 132,440
  • 417,679