نویسنده
توسط:admin  |
تاریخ
95/01/27   |
بازدید
9,472 بازدید

دانلود گام به گام علوم چهارم دبستان-دانلود گام به گام چهارم ابتدایی-دانلود گام به گام علوم چهارم pdf-پی دی اف گام به گام علوم چهارم ابتدایی-پاسخ سوالات علوم چهارم ابتدایی

بخش ۳ – گياهان، موجودات پر ارزش

گياهان موجودات پر ارزشي هستند كه هم غذاي خودشان را مي سازند و هم منبع اصلي غذاي جانوران و انسان مي باشند. آدميان نخستين، ريشه، برگ، ميوه و دانه هاي خوراكي را جمع مي كردند و مي خورند. بعدها انسان مي انديشيد كه مي تواند گياهان مفيد را پرورش دهد. پس كار كشاوري يعني پرورش دادن گياهان مفيد.
شخم زدن:
كشاورزان از هزاران سال پيش تاكنون زمين را براي كاشتن، شخم مي زنند. در ابتدا اين كار با دست انجام مي شد. بعدها از گاو و اسب استفاده شد. امروزه تراكتور جاي جانوران را گرفته است.
آب دادن:
به جهت وجود آب كم در ايران، كشاورزان براي صرفه جويي در مصرف آب، گياهاني را مي كارند كه با كمك آب باران و برف رشد كرده و محصول دهند و نياز به آبياري نداشته باشند. به اين گونه كشاورزي ديم كاري مي گويند؛ مانند كشت گندم.
از بين بردن علف هاي هرز:
علف هاي اضافي كه در لابه لاي گياهان كاشته شده مي رويد. علف هاي هرز گفته مي شود. از بين بردن اين علف ها كار زيادي مي طلبد.
مبارزه با آفت ها:
بعضي از حشرات كه گياه خوار هستند دسته جمعي به مزرعه ها حمله مي كنند و قسمتي از محصول را مي خورند. براي دفع حشرات مزاحم يا آفت ها، مواد حشره كش ساخته شده است. به دليل اينكه مواد سمي هستند. دانشمندان از جانوراني مانند عنكبوت يا سوسك بهره مي گيرند.

  محصولات گوناگون:

بعضي از محصولات مانند گندم در بيشتر استان ها به عمل مي آيد. اما بعضي محصولات ديگر مانند خرما، برنج و انگور در بعضي مناطق رشد مي كنند. مثلاً برنج در جايي به دست مي آيد كه آب فراوان داشته باشد و خرما در آب و هواي گرم به دست مي آيد.
نوشيدني ها:
بعضي از گياهان به صورت دم كرده و نوشيدني مصرف مي شوند مانند چاي، و قهوه؛ و بعضي از محصولات ديگر را براي خوش طعم كردن غذا استفاده مي كنيم مانند انواع ادويه ها كه بيشتر در كشورهاي گرم و مرطوب به دست مي آيد.
داروها:
مردم از زمان هاي دور، بعضي گياهان را به دليل اثرات داروئي آنها مصرف مي كردند. مانند خاكشير يا دانه به. امروزه هم از گياهان دارويي استفاده هاي بسياري مي شود.
رنگ ها:
گياهان در صنايع رنگرزي هم استفاده مي شوند. رنگرزي در استان هايي كه قاليبافي دارند رواج دارد كه براي رنگ كردن پارچه يا پشم به كار مي رود.
از چوب براي تهيه ميز، تخته، پنجره و ساير وسايل استفاده مي كنند.
  پرسش هاي بخش ۳
۱- كار مبارزه با آفت ها، هميشه و در همه دوران زندگي آنها مؤثر است.

درست
نادرست

  ۲- بيشتر كشاورزان براي شخم زدن زمين هاي پهناور از تراكتور استفاده مي كنند.

درست
نادرست

  ۳- كار كشاورزي يعني پرورش دادن گياهان مفيد

درست
نادرست
  ۴- پرندگان كوچك در خوردن حشرات مزاحم و آفت ها مؤثر هستند.

درست
نادرست
  پررسش هاي تشريحي:
۱-وقتي مي خواهيم زمين را براي كاشتن آماده كنيم ابتدا چه عملي را انجام مي دهيم؟

ابتدا زمين را شخم مي زنيم.
  ۲- براي كاشت يك گياه بايد چه كاري انجام داد؟

ابتدا بايد زمين را براي كشت آماده كرد و شخم زد. بعد دانه ها را پاشيد و سپس زمين را آبياري كرد. مرحله بعدي در آوردن گياهان هرز از داخل زمين است تا زماني كه به رشد كامل خود برسد.

  ۳- اصلي ترين غذاي انسان را چه گياهاني تشكيل مي دهند؟

گندم، برنج، سيب زميني
  ۴- ياد گرفتن كشاورزي چه اثري در زندگي انسان داشت؟

توانست محصول بيشتري توليد كند و براي زمستان خود غذا ذخيره كند. ديگر مجبور نبود تمام قسمت هاي گياه را بخورد. بلكه از هر گياهي قسمت هاي مفيد را مي خورد.
  ۵- آيا استفاده زياد از تراكتور براي زمين هاي كشاورزي پهناور مضر است؟

بله. چون تراكتور عميقاً جاي خاك را عوض مي كند و خاك هاي سطح رويي كه مواد غذايي بيشتري دارند به سطح زيرين انتقال پيدا مي كنند. استفاده زياد از تراكتور براي زمين مفيد نيست.

  ۶- كدام محصول را حتماً بايد با كشت آبي زياد نمود؟

برنج
  ۷- چه محصولاتي در ناحيه كوهستاني بيشتر رشد مي كنند؟

گردو، بادام، درختان ميوه

  ۸- ادويه در چه نوع آب و هوايي به دست مي آيد؟

گرم و مرطوب
  ۹- چه گياهاني را مي شناسيد كه مصرف دارويي و رنگرزي دارند؟

دارويي: اوكاليپتوس، گل ختمي، گل بنفشه، نعناع
رنگرزي: حنا، گردو، انار، پوست پياز، روناس

بخش ۴ – جانوران بي مهره

دانستيد كه جانوران را به دو دسته مهره داران و بي مهرگان تقسيم مي كنيم.
جانوران مهره دار:
مانند ماهي ها، دوزيستان، پرندگان و غيره كه بدنشان داراي اسكلت از جنس استخوان است.
جانوران بي مهره:
جانوراني هستند كه در بدنشان اسكلت استخواني وجود ندارد. بي مهرگان دسته بزرگي از جانوران را تشكيل مي دهند مانند مرجان ها، نرم تنان، خارتنان و حشرات و …
كرم ها و بند پايان:
گروه كرم ها و بندپايان گروه بسيار بزرگي از بي مهرگان هستند كه دانشمندان آنها را به طبقات كوچك تر تقسيم كرده اند. كرم ها از لحاظ شكل به سه گروه تقسيم مي شوند:
۱- كرم هاي پهن
۲- كرم هاي لوله اي
۳- كرم هاي حلقوي
كرم هاي پهن :
مانند كرم كدو، بدنشان از قطعه هاي پهن تشكيل شده است. يك نوع از كرم كدو در روده انسان زندگي مي كند و به اين موجود كه غذاي مورد نياز خود را از بدن موجود زنده ديگر مي گيرد، انگل مي گوئيم.
كرم هاي لوله اي :
مانند آسكاريس بدن باريكي دارند. كرم آسكاريس در داخل روده انسان زندگي مي كند و در همانجا تخم ريزي مي كند. تخم ها همراه مدفوع از روده خارج شده و محيط را آلوده مي كنند. تخم آسكاريش از راه سبزيجات نشسته و آب آشاميدني آلوده به بدن منتقل مي شوند.
يكي ديگر از كرم هاي لوله اي انگل كرمك است. كرمك در انتهاي لوله گوارش كودكان رشد مي كند و باعث خارش شديد مي شود.
كرم هاي حلقوي :
بدن اين كرم ها از حلقه هاي زيادي درست شده است. مانند كرم خاكي. اين كرم براي يافتن غذا در خاك حركت مي كند و براي باغچه و زمين كشاورزي مفيد است زيرا خاك را جابه جا مي كند و هوا را به ذرات خاك مي رساند.
بندپايان:
بندپايان شامل حشرات، عنكبوت ها، خرچن گها و هزارپاها مي باشند. نمونه هايي از بندپايان در جنگل، دريا و حتي خانه ها يافت مي شود مانند مورچه، پروانه، خرچنگ، هزارپا و … بندپايان فراوان ترين گونه جانوران بي مهره هستند.
حشرات ۶ پا دارند. عنكبوت ها ۸ پا دارند. بعضي سمي و بعضي غير سمي اند. خرچنگ ها در آب زندگي مي كنند پوشش خارجي بدن آنها سفت است. بعضي خرچنگ ها خوراكي هستند. هزارپاها بعضي علف خوار و بعضي گوشتخوارند. هزارپاي گوشتخوار، سمي است.

پرسش هاي بخش ۴

جالي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:
۱- به جانوراني كه در بدن آنها اسكلت استخوان وجود نداشته باشد بي مهره مي گويند.
۲- به موجود زنده اي كه غذاي خود را از بدن موجود زنده ديگر مي گيرد انگل مي گويند.
۳- نرم تنان در گروه جانوران بي مهره قرار دارند.
۴- هشت پا يك جانور بي مهره دريايي است كه به گروه بزرگ تر بي مهرگان تعلق دارد و به گروه كوچك تر نرم تنان.
۵- عروس دريايي بي مهره اي از جنس مرجان ها است.
۶- حشرات بدنشان از ۳ قسمت سر و سينه و شكم تشكيل شده، ۲ شاخك و ۶ پا دارند.
۷- كرم كدو از نوع كرم هاي پهن و كرم خاكي از نوع كرم هاي حلقوي است.
   پرسش هاي تشريحي:
۱- چه تفاوت مهمي در ميان جانواران مهره دار و بي مهره وجود دارد؟

جانوران مهره دار داراي اسكلتي از جنس استخوان هستند و جانوران بي مهره در بدن خود فاقد اين اسكلت استخواني مي باشند.
  ۲- بدن بي مهرگان ساده تر است يا مهره داران؟

بي مهرگان
  ۳- انواع گروه هاي بي مهرگان را نام ببريد؟

اسنفج ها، مرجان ها، نرم تنان، خارتنان، كرم ها، بندپايان
  ۴- مرجان ها چه شباهت هايي با اسفنج ها دارند؟

هردو گروه در كف درياها زندگي مي كنند و بعضي از گونه هاي هر يك حركت دارند.
  ۵- تخم كرم كدو چگونه از گاو به انسان منتقل مي شود؟

مدفوع آلوده انسان علف هايي را كه گاو مي خورد آلوده مي كند و تخم كرم در بدن حيوان به نوزاد تبديل مي شود و زنده مي ماند و با خوردن چنين گوشتي نوزاد كرم كدو به انسان و روده او منتقل شده تبديل به كردم كدو مي شود.
   ۶- كرم آسكاريس چه مي خورد؟

غذاي گوارش يافته را مي خورد.
   ۷- فرق پوشش بدن حلزون با بدن صدف چيست؟

پوشش بدن حلزون حفره اي است و پوشش بدن صدف دوكفه اي است.
   ۸- حشرات چه خصوصيات مشتركي دارند؟

همگي ۶ پا و ۲ شاخك دارند و بدنشان از سه قسمت تشكيل شده است.
   ۹- كدام گروه از بي مهرگان به هيچ گروه ديگري شبيه نيستند؟

خارتنان
  ۱۰- چند نوع از خارتنان را نام ببريد؟

توتيا و ستاره دريايي
  ۱۱- اگر قبل از مصرف سبزي آن را ضد عفوني نكنيم، كدام بيماري انگلي در انتظار ماست؟

به انگل آسكاريس مبتلا مي شويم.
  ۱۲- يك نوع خرچنگ خوراكي را نام ببريد؟

ميگو

بخش ۵ – مخلوط ها

مخلوط چگونه تشكيل مي شود؟
وقتي دو يا چند ماده مختلف با يكديگر به ترتيبي بياميزند كه ما بتوانيم آنها را از هم جدا كنيم و هر ماده اي خاصيت خود را حفظ كند، مخلوط تشكيل شده است.
در مخلوط ممكن است مواد مخلوط شونده همگي جامد، مايع و يا گاز باشند، يا يكي از مواد جامد و ديگري مايع باشد مثل نمك و آب كه مخلوط آب نمك درست مي كنند.
هواي اطراف ما كه گازي شكل است مخلوطي از گازهاي مختلف است. بسياري از خوراكي ها نيز به صورت مخلوط مصرف مي شوند.
در يك مخلوط، هر ماده تمام خاصيت هاي خود را حفظ مي كند.
مخلوط هاي يكنواخت (محلول):
وقتي يك حبه قند را در آب مي اندازيد، ذره هاي قند از هم جدا مي شوند و در بين ذره هاي آب قرار مي گيرند و مخلوط يكنواخت درست مي كنند. در نتيجه قند در آب حل مي شود. به اين نوع مخلوط، محلول مي گوئيم.
ماده حل شونده و ماده حلال:
اگر يك قاشق شكر را در آب بريزيد و هم بزنيد، شكر در آب حل مي شود. در اين محلول به شكر ماده حل شونده و به آب ماده حل كننده يا حلال مي گويند. محلول شكر در آب يك محلول جامد در مايع و محلول الكل در آب محلول مايع در مايع است.
در محلول ها، ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمي شود.

پرسش هاي بخش ۵

۱- كداميك از مخلوط هاي زير محلول است؟
روغن در آب
نفت و آب
نمك و آب
نشاسته و آب
۲- كداميك از مخلوط هاي زير محلول مايع در مايع است؟
آب و روغن زيتون
آب و آبليمو
آب و نشاسته
آب و اكسيژن
۳- آب داغ چه نوع محلولي است؟
جامد در مايع
مايع در مايع
جامد در جامد
گاز در مايع
۴- بهترين راهي كه مي توانيم بفهميم يك مخلوط، محلول است يا نه چيست؟
جوشانيدن
از صافي رد كردن
بي حركت در جايي قرار دادن
باهم زدن
۵- در ليوان شير يك حبه قند انداختيم و هم زديم در اين محلول به شير چه مي گويند؟
حلال
حل شونده
مخلوط
محلول
  پرسش هاي تشريحي:
۱- مخلوط چيست؟

وقتي دو يا چند ماده با هم بياميزند و ما بتوانيم به راحتي آنها را جدا كنيم آن مواد با هم مخلوط شده اند، در مخلوط، مواد خواص خود را از دست نمي دهند.
  ۲- آيا مي توانيم روغن مايع و آبليمو را مايع در مايع بدانيم؟ چرا؟

خير، زيرا اين دو مايع در يكديگر حل نمي شوند و مايع در مايع يك نوع محلول است.
  ۳- به ماده اي كه مواد ديگر را در خود حل مي كند چه مي گويند؟

حلال
  ۴- چگونه مي فهميم دو ماده مايع كه با هم آميخته شده اند مخلوط هستند يا محلول؟

در صورتي كه دو مايع به طور يكنواخت ديده شوند و پس از مدتي كه ساكن مي مانند از هم جدا نشوند، محلول هستند و اگر يك مايع در مايع ديگر به صورت معلق ديده شود، مخلوط است كه پس از ساكن ماندن به تدريج از هم جدا مي شوند.
  ۵- مخلوطي نام ببريد كه از دو ماده جامد تشكيل شده باشد؟

شكر و عدس، نخود و لوبيا
  ۶- مخلوطي از يك ماده جامد و يك مايع نام ببريد كه محلول نباشد؟

شن و آب
  ۷- هوا يك مخلوط است يا تركيب؟

مخلوط است.
   ۸- در يك محلول آب شيرين آيا مزه سطح مايع با ته مايع با هم فرق دارد؟چرا؟

نه، زيرا ذره هاي قند به آرامي از هم جدا شده و در بين ذره هاي آب قرار گرفته و مخلوط يكنواختي به دست آمده يعني قند در آب حل شده.
   ۹- در محلول مواد چگونه پراكنده مي شوند؟

به طور يكنواخت پراكنده مي شوند.
  ۱۰- آيا در محلول همه موادي كه وجود دارند ديده مي شوند؟

خير، ماده حل شونده ديده نمي شود.
  ۱۱- چرا در هوا هيچ يك از مواد تشكيل دهنده را نمي بينيم؟

زيرا همگي گاز هستند.

بخش ۶ – نور و بازتابش

نور انرژي است كه به كمك آن مي توانيم اجسام را ببينيم. به موادي كه از خود نور توليد مي كنند چشمه نور مي گوئيم. نور از همه اجسام عبور نمي كند. اما اجسامي مانند شيشه، آب و هوا نور را از خود عبور مي دهند كه به آنها شفاف مي گوئيم.
اما اجسامي كه نور را از خود عبور نمي دهند، مانند چوب و سنگ اجسام كدر ناميده مي شوند. هرچه سطح يك جسم هم صاف تر باشد، باز تابش نور آن هم بيشتر است.
تصوير هر جسم در آينه تخت اندازه همان جسم است. اگر نور به آينه برخورد كند، باز مي گردد كه به اين پديده بازتابش نور مي گوئيم. هر چه زاويه بين دو آينه تخت كمتر شود، تعداد تصاوير بيشتر است. نور در هنگام برخورد به آينه صاف، بازتاب منظم دارد و در صورت برخورد به سطح ناصاف مثل مقوي، بازتابي نامنظم دارد. وقتي نور به جسمي بر مي خورد، قسمتي از آن باز مي گردد و به چشم ما بر مي گردد و همين نور بازتاب شده باعث ديدن آن جسم توسط ما مي شود.
جسمي كه به رنگ سياه باشد، نور را تقريباً بازتاب نمي دهد. با آينه مي توانيم تصوير چيزهايي را كه به طور مستقيم نمي توانيم ببينيم را مشاهده كنيم. مانند راننده اتومبيل كه به كمك آيند پشت خود را مي بيند.
آينه ها بر سه نوع هستند :
۱- آينه تخت
۲- آينه فرو رفته
۳- آينه بر آمده
در آينه فرو رفته تصوير بزرگ تر از جسم و در آينه برآمده تصوير كوچك تر از جسم منعکس مي شود.
در زيردريائي ها براي ديدان اجسام در سطح آب از چشم زيردريايي استفاده مي كنند، كه پريسكوپ نام دارد.
كوره آفتابي هم وسيله اي است كه از يك آينه فرو رفته بسيار بزرگ تشكيل شده است و براي استفاده از انرژي گرمايي خورشيد به كار مي رود. تصوير ما در درون يك قاشق به صورت وارونه و كوچك تر از خودمان مي افتد و تصوير ما در پشت قاشق مستقيم و بزرگ تر به نظر مي رسد.

  پرسش هاي بخش ۶
۱- در كداميك از مكان هاي زير آينه بر آمده استفاده مي كنند؟

خياطي
آرايشگاه ها
سرپيچ هاي جاده ها
كوره آفتابي

  ۲ – كداميك از موارد زير در بازتابش نور مؤثر نيست؟

صافي اجسام
زبري اجسام
كلفتي اجسام
رنگ اجسام
  ۳ – در كداميك از مواد زير نور عبور نمي كند؟

هوا
آب
آينه
شيشه

  ۴ – در پريسكوپ از چه آينه اي استفاده مي شود؟

تخت
فرورفته
برآمده
كروي
  ۵- هر قدر زاويه بين دو آينه را بازتر كنيم تعداد تصويرها ……. مي شود.

بيشتر
كمتر
تفاوتي ندارد
بزرگ تر
  ۶ – كوره آفتابي به چه منظور ساخته مي شود؟

براي گرم كردم محيط
براي تفريح و سرگرمي
براي بهتر ديدن خورشيد
براي استفاده از انرژي گرمايي خورشيد

  پرسش هاي تشريحي:
۱- نور چيست؟ و چه خواصي دارد؟

يك نوع انرژي است كه حركت مي كند و موجب ديدن اجسام مي شود.
  ۲- بازتابش نور چيست؟

وقتي نور به جسمي برخورد مي كند و برگشت پيدا مي كند، به اين پديده بازتابش نور مي گوئيم.
   ۳- چه اجسامي پس از بازتابش نور، تصوير توليد مي كنند؟

اجسامي كه سطح آنها صاف است مثل آينه و فلزات براق. در آب و شيشه هم تصوير ايجاد مي شود.
   ۴- جسمي در فاصله ۲۰ سانتي متري آينه قرار دارد. فاصله جسم تا تصوير چقدر است؟

فاصله جسم تا تصوير دو برابر فاصله جسم تا آينه است يعني ۴۰ سانتي متر.
   ۵- وقتي آينه به صورت فرو رفته باشد، چه تغييري مي كند؟ و براي چه كارهايي از آينه فرو رفته استفاده مي شود؟

تصوير بزرگ تر مي شود. وقتي بخواهند تصوير را بزرگ تر نشان دهند مثل عمل جراحي

  ۷- براي افزايش نور و گرما از چه نوع آينه اي استفاده مي كنيم؟

آينه فرو رفته
   ۸- براي آنكه جسمي ديده شود چه شرايطي لازم است؟

بايد نور به طور كامل بازتاب نمايد

  ۹- در گذشته انسان ها چگونه تصوير خود را مي ديدند؟

در سنگ هاي صاف و صيقلي

بخش ۷ – الكتريسيته

انرژي الكتريسيته، انرژي است كه براي نور، حركت، گرما و روشنايي ايجاد مي كند. از انرژي الكتريسيته در وسايلي مانند پنكه، شوفاژ، اطو، سماور برقي، لامپ، پلوپز و چرخ گوشت استفاده مي كنيم. ما حتي از الكتريسيته صدا نيز توليد مي كنيم. وقتي شما زنگ در را به صدا در مي آوريد، در اثر حركت سريع و پيوسته الكتريسيته، اين انررژي به صدا تبديل شده است.
مدار الكتريكي چيست؟
وقتي لامپ خانه را روشن مي كنيد با استفاده از كليد برق، الكتريسيته را به داخل لامپ مي فرستيد و روشنايي ايجاد مي شود و يا قسمتي سيم و لامپ را به باتري متصل مي كنيم، الكتريسيته از باتري به وسيله سيم جاري مي شود و پس از روشن كردن لامپ از سيم ديگري به باتري باز مي گردد و اين خود يك مدار الكتريكي است.
رسانا و نارسانا:
چيزهايي مثل ميخ آهني و سيم مسي كه الكتريسيته از آنها مي گذرد رسانا نام دارند. به چيزهايي مثل چوب، پلاستيك و شيشه كه الكتريسيته از آنها نمي گذرد نارسانا نام دارد.
مدار متوالي و مدار موازي:
وقتي مدار بسته شود، الكتريسيته جاري مي شود. در اين صورت وقتي مي خواهيم دو لامپ را به يك باتري وصل کنيم و دو لامپ هم به يكديگر وصل شوند، در اين صورت مي گوئيم لامپ ها به صورت متوالي بسته شده اند. در بستن متوالي جريان، برق ابتدا از يك لامپ عبور مي كند و سپس به لامپ ديگر مي رود.
اگر بخواهيم قطب مثبت و منفي را به هر دولامپ وصل كنيم هر لامپ جداگانه به دو سر باتري وصل مي شود. در اين صورت لامپ ها به صورت موازي بسته شده اند. به اين ترتيب جريان برق همزمان به هر دو لامپ وارد مي شود و نور ضعيف تر به چشم مي رسد.
به هم بستن باتري ها:
مي توانيم با استفاده از دو يا چند باتري مدار الكتريكي تشكيل دهيم. در اين صورت چون مقدار الكتريسيته بيشتري جاري مي شود، نوري كه لامپ ايجاد مي گردد بيشتر مي شود.

  پرسش هاي بخش ۷
۱- كداميك از وسايل زير رسانا است؟

چوب
فرش
پتو
آهن

  ۲- كداميك از اجسام زير نارسانا است؟

بدن انسان
آهن
چوب خيس
پلاستيك
  ۳- اگر در منزل شما لامپ آشپزخانه بسوزد، بقيه لامپ ها:

خاموش مي شوند
روشن مي مانند
مي سوزند
پر نورتر مي شوند
  ۴- در كداميك از وسايل زير از انرژي الكتريسيته براي توليد گرما استفاده مي شود؟

جارو برقي
ريش تراش
تلويزيون
پلوپز
  ۵- در كداميك از وسايل زير الكتريسيته به حركت تبديل مي شود؟

همزن برقي
چراغ مطالعه
اتو
سماور برقي
  پرسش هاي تشريحي:
۱- الكتريسيته چگونه جريان مي يابد؟

وقتي مدار بسته باشد
  ۲- به چه اجسامي رسانا مي گوئيم؟

اجسامي كه جريان الكتريسيته از اين اجسام عبور كند مانند سيم مسي و آب.
   ۳- چه موادي نارسانا هستند؟

به اجسامي كه جريان الكتريسيته از آنها عبور نكند، مواد نارسانا گفته مي شود مانند چوب.
   ۴- مدار چگونه تشكيل مي شود؟مدار به چند طريق بسته مي شود نام ببريد؟

وقتي الكتريسيته جريان پيدا كند. در صورتي كه مدار ساده نباشد به دو طريق موازي و متوالي بسته مي شود.
   ۶- در چه صورت، مدار در لامپ نور بيشتري توليد مي كند؟

وقتي مدار به صورت متوالي بسته مي شود نور اولين لامپ بيشتر و دومي كمتر مي شود. در موازي نور هردو لامپ يكسان و كمتر مي شود.
   ۷- آيا براي سيم كشي منزل مي توان از مدار متوالي استفاده كرد؟ چرا؟

خير چون در اين صورت با سوختن يا قطع كردن جريان در يك وسيله الكتريكي، ساير وسايل الكتريكي نيز خاموش مي شوند.
   ۸- فرق مدار بسته و باز چيست؟

در مدار بسته الكتريسيته جاري مي شود و در مدار باز الكتريسيته قطع مي شود.
  ۹- كليد چه اثري در تشكيل مدار دارد؟

كليد مدار را قطع و وصل مي كند.
   ۱۰- در اسباب بازي ها و راديو ها، باتري ها را چگونه قرار داده اند؟

قطب منفي به مثبت و قطب مثبت به منفي

بخش ۸ – آهن ربا

آهن ربا قطعه اي است كه ذرات آهن و فولاد را به خود جذب مي كند. به آهنربا مغناطيس هم مي گوئيم. مي توان گفت هر جسمي كه خاصيت آهن ربايي داشته باشد داراي خاصيت مغناطيسي است.
كره زمين نيز داراي دو قطب اصلي شمال و جنوب است كه براي تشخيص اين قطب ها قطب نما ساخته شده و جهت يابي مي كنند.
هر آهن ربا دو سر دارد كه به هر يك از سرهاي آن قطب گفته مي شود. قطبي از آهن ربا كه به سمت شمال قرار مي گيرد قطب شمال ناميده مي شود كه با علامت N نمايش داده مي شود. قطب ديگر آهن ربا كه به سمت جنوب قرار مي گيرد، قطب جنوب ناميده مي شود كه باعلامت S مشخص مي شود.
كره زمين در اطراف خود ميدان مغناطيسي وسيعي توليد مي كند و عقربه قطب نما كه خود خاصيت آهنربايي دارد، در ميدان مغناطيسي زمين خود به خود در جهت شمال و جنوب كره زمين مي ايستد.
هرگاه قطعه اي آهن را از يك جهت به آهنربايي بكشيم، قطعه آهني نيز آهن ربا مي شود.
وقتي ذرات ريز آهن يا سنجاق هاي ريز جذب آهن ربا مي شوند مشاهده مي كنيم که دو سر آهن ربا مقدار بيشتري آهن يا سنجاق به خود جذب نموده اند.
اگر دو آهن ربا را به هم از طرف قطب هاي هم نام آنها (مثلاً قطب S) به هم نزديك كنيم به يكديگر جذب نمي شوند و بر عكس اگر از طرف دو قطب غير همنام (مثلاً S و N) به هم نزديك شوند، همديگر را جذب خواهند كرد.
آهن رباي الكتريكي:
قطعه سيم روكش دار را دور يك ميخ ببنديد و دو سر سيم را به دو سر يك باتري وصل كنيد. حالا اگر ميخ هاي كوچك يا براده هاي آهن را به ميخ نزديك كنيم جذب ميخ مي شوند. به اين ميخ كه خاصيت آهن ربايي پيدا كرده آهن رباي الكتريكي مي گوئيم.

برای دانلود گام به گام چهارم ابتدایی pdf اینجا کلیک کنید.

هرچقدر مقدار سيم ها بيشتر باشد، آهن رباي قوي تري درست مي شود و در صورت قطع جريان برق ميخ. خاصيت آهن ربايي را از دست مي دهد. با كمك آهن رباي الكتريكي مي توان قطعات بزرگ آهني را جابه جا كرد مانند جرثقيل.

  پرسش هاي فصل ۸

جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.
۱- هر آهن ربا ۲ قطب دارد.
۲- قطب شمال آهن ربا را با علامت N نشان مي دهند.
۳- در آهن ربا قطب هاي همنام يكديگر را جذب نمي كنند.
۴- قطب شمال آهن ربا، قطب جنوب آهن رباي ديگر را جذب مي كند.
۵- اگر سرهاي دو آهن ربا قطب N و S باشند، در صورت نزديك شدن به هم، يكديگر را جذب مي كنند.
۶- عقربه قطب نما خود يك آهن رباست.
۷- به كمك سيم، باتري و ميخ مي توان آهن رباي الكتريكي ساخت.
  پرسش هاي تشريحي:
۱- با در نظر گرفتن شمال و جنوب كره زمين عقربه قطب نما چگونه قرار مي گيرد؟

  ۲- دو قطب آهن ربا هميشه رو به كدام سمت مي ايستد؟ چرا؟

رو به شمال و جنوب كره زمين، چون در ميدان مغناطيسي كره زمين تحت خاصيت آهن ربايي زمين قرار مي گيرند.
   ۳- وقتي دو قطب غير همنام را به هم نزديك مي كنيم چه اتفاقي مي افتد؟

همديگر را جذب مي كنند.
   ۴- چه قسمت هايي از آهن ربا، آهن بيشتري را به خود جذب مي كند؟

دو سر آهن ربا
   ۵- چگونه مي توان آهن رباي الكتريكي قوي تري ساخت؟

با افزايش سيم پيچ ها
  ۶- چند وسيله نام ببريد كه در آنها آهن رباي الكتريكي به كار رفته باشد؟

جرثقيل، زنگ اخبار خانه ها و …
  ۷- از قطب نما براي انجام چه كاري استفاده مي شود؟

براي تشخيص قبله و تعيين جهت هاي اصلي شمال و جنوب
   ۸- جرثقيل الکتريکي چگونه كار مي كند؟

وقتي اهرم جرثقيل خاصيت آهن ربايي پيدا مي كند، قطعات بزرگ آهني را جابه جا مي كند.
  ۹- چگونه به كمك يك آهن ربا كه قطب هايش معلوم است قطب هاي آهن رباي ديگر را مي شناسيم؟

معلوم غيآهن ربا را به آهن ريايي كه قطب هايش معلوم است نزديك مي كنيم اگر جذب هم شوند قطب ها با قطب آهن رباي همنام است.

بخش ۹ – سنگ ها

سنگ ها ازجمله موادي هستند كه در همه جاي كره زمين وجود دارند. روي زمين، در رودخانه ها، كوه ها و كف درياها و داخل زمين هم سنگ وجود دارد. سنگ ها انواع متفاوتي دارند. بعضي زبر و بعضي ديگر صاف هستند. بعضي درشت و برخي كوچك. بعضي از سنگ ها به علت استحكام فراوان، سال ها به شكل بناهاي تاريخي باقي مي مانند.
سنگ هاي رسوبي:
بعضي از سنگ ها بر اثر ته نشين شدن مواد داخل آب به وجود مي آيند. رودها مقدار زيادي مواد را با خود به درياها و درياچه ها مي برند. اين مواد به دليل سنگيني به ته دريا مي روند. روي هم قرار مي گيرند و پس از سفت شدن سنگ هايي را به وجود مي آورند كه به آنها سنگ هاي رسوبي گفته مي شود. سنگ هاي رسوبي لايه لايه اند كه رنگ يا جنس هر لايه با لايه ديگر متفاوت است. سنگ هاي رسوبي در كوه هاي البرز و زاگرس به فراواني يافت مي شوند. ريگ، شن و سنگ هاي آهكي نمونه هايي از سنگ هاي رسوبي هستند.
سنگ هاي آذرين:
گروه ديگري از سنگ ها بر اثر سرد شدن مواد بسيار داغ به وجود آمده اند كه قبلاً در زمين بوده اند. دماي اعماق زمين زياد است و بعضي سنگ ها را ذوب مي كند. اين سنگ ها در زير يا سطح زمين دوباره سرد مي شوند و سنگ هايي را به وجود مي آورند كه به آنها آذرين مي گويند.
سنگ هاي كوه هايي مانند دماوند و الوند از نوع آذرين است. سنگ هاي آذرين از بلورهاي ريز يا درشت تشكيل شده اند.
سنگ هاي دگرگون شده:
بعضي از سنگ هاي رسويي يا آذرين اگر مدت زيادي در اعماق زمين بمانند، بايد فشار و گرماي زيادي را تحمل كنند. اين سنگ ها مانند آجر پخته مي شوند و شكل قبلي خود را از دست مي دهند و به همين دليل به آنها سنگ هاي دگرگون شده مي گويند. (مانند سنگ مرمر)
سنگ ها از چه ساخته شده اند؟
همه سنگ ها از يك يا چند كاني به وجود آمده اند. كاني چيست؟ مغز مداد شما يك كاني است. گچي كه با آن مي نويسيد، پنجره هاي فلزي و حتي نمكي كه با غذا مي خوريد يك كاني است. بعضي كاني ها مانند نمك به همان شكل خود قابل استفاده اند. اما بعضي ديگر اين گونه نيستند بلكه سنگ معدن بعضي كاني ها مانند فلزات را براي به دست آوردن مواد مورد نياز كاملاً خرد و ذوب مي كنند.
فايده سنگ ها و كاني ها:
سنگ ها و كاني ها در امر ساختمان سازي، صنعت، پزشكي و غيره به كار مي روند. مصارف كاني ها بايد با دقت و صرفه جويي فراوان صورت گيرد.

  پرسش هاي بخش ۹
۱- در سنگ هاي رسوبي جنس لايه ها هميشه يكسان نيست.

درست
نادرست
  ۲- يك تكه سنگ گرانيت فقط از يك نوع ماده تشكيل شده است.

درست
نادرست
  ۳- كاني هاي كشور ما تمام نمي شوند.

درست
نادرست
   ۴- افزايش جمعيت، نياز بشر را به كاني افزايش داده است.

درست
نادرست
   ۵- براي به دست آوردن فلزات از كاني ها، آنها را به همان شكل استخراج شده استفاده مي کنند.

درست
نادرست
  سوالات تشريحي:
۱- سنگ هاي رسوبي چگونه درست مي شوند؟چرا سنگ هاي رسوبي كناره هاي صاف دارند؟

رسوبات رودخانه ها در درياها ته نشين مي شوند و به تدريج در زمان هاي زياد سنگ هاي رسوبي را درست مي كنند. بر اثر غلطيدن در آب و ساييده شدن كناره صاف پيدا مي كنند.
   ۲- سنگ نمك چگونه تشكيل مي شود؟

وقتي نمك در آب به اندازه اي حل شود كه ديگر نتواند در آب حل شود، ته نشين شده و بلورهاي سنگ نمك را درست مي كند.
  ۳- سنگ ها از چه نظر با هم تفاوت دارند؟

نوع و جنس، شكل ظاهر، مدت زمان تشكيل آن، رنگ و استحکام
  ۴- همانطور كه مي دانيد سنگ هاي كوه هاي البرز و زاگرس رسوبي هستند. آيا مي توانيم بگوئيم زماني اين كوه ها زير درياها بوده اند؟

بله، چون بر اثر رسوبات مختلف در اثر ساليان طولاني به وجود آمده اند.
  ۵- چرا گاهي سنگ هاي آذرين بلورهاي درشت دارند؟

اگر مواد مذاب در نزديكي سطح زمين به تدريج سرد شوند بلورهاي درشت پيدا مي كنند.
  ۶- به چه دليل گفته مي شود سنگ ها تغيير مي كند؟

زيرا سنگ هاي دگرگوني كه منشأ رسوبي يا آذرين دارند، در اثر گرما و فشار زياد تغيير يافته اند.
   ۷- در چه جاهايي از ساختمان سنگ مصرف مي شود؟

نماي ساختمان، كف ساختمان
   ۸- كدام كاني ها به طور خاص در زمين يافت مي شوند؟ چگونه مي توان سنگ معدن را از كاني جدا نمود؟

گوگرد و نمك – سنگ معدن را حرارت مي دهند و خرد مي كنند. فلز به صورت مايع از سنگ جدا مي شود.
   ۹- زغال سنگ چه نوع سنگي است؟

سنگ سوختي

بخش ۱۰ – زمين و همسايه هاي آن

زمين حركت مي كند:
شايد شما تصور كنيد كه خورشيد هر روز در آسمان جابه جا مي شود. اما چنين نيست. زمين به دور خورشيد حركت مي كند و هر شبانه روز يك دور به دور خود مي چرخد. زمين هم به دور خود مي گردد هم به دور خورشيد. زمين مانند توپ است و خورشيد در هنگام روز يك طرف آن را روشن مي كند و در هنگام شب نيز طرف تاريك آن است.
نزديك ترين همسايه زمين:
در هنگام شب در آسمان چه مي بينيد؟ ماه و تعداد زيادي ستاره. ماه بيش از هر چيز ديگر به ما نزديك است و به همين دليل، بزرگ به نظر مي رسد. ماه با دوربين هاي قوي و بزرگ به نام تلسكوپ مشاهده مي شود. سطح ماه از سنگ و غبار نرم پوشيده شده و به دليل نبودن آب و هوا، هيچ موجود زنده اي در آن وجود ندارد. در روي ماه كوه هاي بلند، دشت هاي وسيع و گودالهاي دايره شكلي وجود دارد. ماه نور خود را از خورشيد مي گيرد و از خود نور ندارد و مانند آينه نور خورشيد را به زمين منعكس مي كند كه به آن مهتاب مي گويند.
سفر به منظومه شمسي:
خورشيد و ۹ سياره اي كه به دور آن در گردش هستند منظومه شمسي ناميده مي شوند. شمس يعني خورشيد و منظومه يعني سياراتي كه به نظم در آسمان به دور خورشيد مي گردند همه سياره ها هم به دور خود مي چرخند و هم به دور خورشيد.
عطارد:
عطارد نزديك ترين سياره به خورشيد است و سياره كوچكي است كه هر ۸۸ روز يك بار به دور خورشيد مي گردد. به علت داغي عطارد، هيچ موجود زنده اي نمي تواند روي آن زندگي كند.
زهره:
زهره يا ناهيد دومين سياره منظومه شمسي است كه صبح و عصر در نزديكي محل طلوع و غروب خورشيد ديده مي شود و مانند زمين، كوه و دشت دارد و باز هم به دليل نزديكي به خورشيد آب و موجود زنده ندارد.
زمين:
زمين سومين سياره است كه از دور به شكل كره سفيد و زيبابي به نظر مي رسد كه قسمت هاي به رنگ آب، اقيانوس ها و قسمت هاي سفيد رنگ ابرها هستند. زمين به دليل داشتن شرايط جوي مناسب داراي گياهان، انسان ها و موجودات زنده است.
مريخ:
پس از زمين، مريخ قرار دارد. مريخ خاك قرمز رنگي دارد. در مريخ آب هست؛ ولي آب ها يخ زده اند و هر دو سال يك بار به دور خورشيد مي گردد.
مشتري:
سياره بعدي مشتري است كه از جنس گاز است. مشتري بزرگ ترين سياره منظومه شمسي است. اين سياره آنقدر بزرگ است كه ۱۴۰۰ كره به اندازه زمين در آن جاي مي گيرد.
زحل:
زحل سياره بسيار زيبايي است كه در اطراف آن، حلقه هاي روشن زيادي وجود دارد. زحل هر ۲۹ سال يك بار به دور خورشيد باز مي گردد.
اورانوس، نپتون و پلوتون:
اين سه سياره به دليل دوري از خورشيد بسيار سردند. پلوتو دورترين سياره به خورشيد است.

  پرسش هاي بخش ۱۰

جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.
۱- سياره مشتري ۱۴۰۰ برابر سياره زمين است.
۲- سياره زحل در هر ۲۹ سال، يك بار به دور خورشيد مي گردد.
۳- سياره مريخ در هر ۲ سال، يك بار به دور خورشيد مي گردد.
۴- جنس سياره زحل از گاز است.
۵- داغ ترين سياره منظومه شمسي، سياره عطارد است.
۶- هميشه طرفي از زمين كه رو به خورشيد است روز مي باشد.
۷- زمين در هر شبانه روز يك بار به دور خود مي چرخد.
  سوالات تشريحي:
۱- شب و روز چگونه پديد مي آيند؟

از گردش زمين به دور خودش.
  ۲- نزديك ترين همسايه كره زمين در فضا چيست؟

ماه
  ۳- تلسكوپ چيست؟

وسيله اي است كه با آن چيزهاي خيلي دور را مي بينيم.
   ۴- يك بار گردش ماه به دور زمين چقدر طول مي كشد؟

۴ هفته
   ۵- چرا ماه را به شكل هاي مختلف مي بينيم؟

در گردش ماه به دور زمين هميشه تمام قسمت هاي ماه از خورشيد نور نمي گيرد و مقدار نوري كه ماه به زمين مي تاباند مطابق با طرز قرار گرفتن ماه نسبت به زمين است.
   ۶- منظومه شمسي چيست؟

خورشيد و ۹ سياره اي كه به دور آن مي گردند منظومه شمسي نام دارند.
   ۷- كدام سياره، خاك قرمز رنگي دارد؟

مريخ
  ۸- كدام سياره ها داراي گازهاي منجمد هستند؟

مشتري، زحل، اورانوس، پنتون
  ۹- به نظر شما چرا سياره ها هر چه دورتر هستند، زمان گردش آنها به دور خورشيد بيشتر طول مي كشد؟

چون آنها در مسير خود دايره هاي بزرگ تري را طي مي كنند.

 

بخش ۱۲- دستگاه گردش خون

قلب يك ماهيچه تو خالي است كه بسيار قوي است و هر بار كه بسته مي شود، خون داخل خود را با فشار از راه رگ ها به همه جاي بدن مي فرستد.
دستگاه گردش خون شامل قلب و رگ ها (سرخرگ، مويرگ و سياهرگ) مي شود.
قلب يا همان ماهيچه تو خالي و تلمبه خون در هر دقيقه حدود ۷۰ بار پر و خالي مي شود و هر بار مقداري خون را به داخل رگ ها مي فرستد.
تعداد ضربان قلب ما مساوي با تعداد ضربان نبض ماست و هرچه فعاليت ما بيشتر باشد، تعداد ضربان قلب ما هم بيشتر است.
رگ ها:
(لوله هاي حمل كننده خون) رگ ها لوله هاي حمل كننده خون هستند. سرخرگ به رگ هايي گفته مي شود كه از قلب خارج مي شوند و به اندام ها مي رسند. سرخرگ هايي كه از قلب خارج مي شوند قطر زيادي دارند اما وقتي به داخل هر اندام مي رسند كوچك تر و باريك تر مي شوند. از قلب دو سرخرگ خارج مي شود. يكي به شش ها مي رود و دومي به اندام هاي گوناگون مي رود.
به رگ هاي بسيار باريكي كه در كنار سلول ها وجود دارند، مويرگ گفته مي شود. مويرگ ها فقط با ميكروسكوپ ديده مي شوند چون بسيار باريك هستند. خوني كه از اندام ها خارج مي شود، به قلب برمي گردد رگ هايي كه خون را به قلب برمي گردانند سياهرگ نام دارند. معمولاً سياهرگ ها در نزديكي سطح بدن و زير پوست هستند اما سرخرگ ها داخل بدن قرار گرفته اند.
تركيب خون:
در بدن انسان بزرگسال، حدود ۵ ليتر خون وجود دارد. خون از سه قسمت پلاسما، گلبول قرمز و گلبول سفيد تشكيل شده است. پلاسما يا قسمت مايع خون، بيشتر به آب اختصاص دارد و وظيفه آن انتقال مواد غذايي گوناگون و حل شده در پلاسما به سلول هاست.
گلبول هاي قرمر در خون شناور هستند. قرمزي خون مربوط به همين گلبول هاست. زيرا تعداد آنها بسيار زياد است. گلبول هاي قرمز اكسيژن را از شش ها به سلول هاي بدن مي رسانند و در عوض دي اكسيد كربن را از آنها مي گيرند و به شش ها برمي گردانند.
گلبول هاي سفيد در برابر ميكروب ها از بدن دفاع مي كنند. تعداد گلبول هاي سفيد بسيار كمتر از گلبول هاي قرمز است.
پاكيزه كردن خون:
سلول هاي بدن بعد از گرفتن اكسيژن و مواد غذايي، چند نوع ماده دفعي توليد مي كنند كه دي اكسيدكربن، آب اوره و نمك كمترين آنهاست. اوره يك ماده سمي است و اگر در بدن بماند ما را مسموم مي كند.
كليه ها:
وظيفه پاكيزه كردن خون بر عهده كليه هاست. هر بدن كليه دارد كه در داخل شكم و در پشت معده و روده ها قرار گرفته اند. به هر كليه يك سرخرگ بزرگ وارد مي شود. تعداد مويرگ هاي كليه زياد است. سلول هاي كليه آب اضافي، اوره و تعدادي از نمك ها را از خون مي گيرند. به مجموعه اين مواد ادرار مي گويند. ادرار در اندامي به نام مثانه جمع مي شود. در صورت پر شدن مثانه، شخص احساس دفع ادرار مي كند.
عرق: عرقي كه از راه پوست دفع مي شود مقدار زيادي آب و كمي نمك دارد. مواد سازنده عرق از رگ هاي خوني زير پوست گرفته مي شود. پس عراق هم مانند ادرار مواد زايد بدن را دفع مي كند.

  پرسش هاي بخش ۱۲

۱- دفاع از بدن در برابر ميكروب ها، وظيفه گلبول سفيد مي باشد.
۲- پلاسماي خون داراي مواد غذايي و آب مي باشد.
۳- در بدن انسان خون وسيله رساندن مواد غذايي به سلول هاست.
۴- رگ هايي كه خون را به قلب بر مي گردانند سياهرگ نام دارند.
۵- قلب تقريباً در هر دقيقه ۷۰ بار پر و خالي مي شود.
۶- رگ هايي كه از قلب خارج مي شوند و خون را به همه اندام ها مي برند سرخرگ نام دارند.
۷- كليه ها خون را تصفيه مي كنند.
۸- مهم ترين ماده دفعي كه اگر در بدن بماند ما را مسموم مي كند اوره است.
۹- وقتي مثانه پر شود انسان احساس دفع ادرار مي كند.
۱۰- هر ضربه قلب باعث پيدايش يك ضربه نبض مي شود.
  سوالات تشريحي:
۱- دستگاه گردش خون شامل چه قسمت هايي است؟

خون، قلب، رگ ها
   ۲- سياهرگ ها در كجاي بدن قرار دارند و كار آنها چيست؟

رگ هايي كه خون و دي اكسيد كربن را به قلب بر مي گردانند سياهرگ نام دارند. در نزديك سطح بدن و زير پوست قرار دارند.
   ۳- وظيفه دستگاه گردش خون چيست؟

خون وظيفه دارد كه اكسيژن و مواد غذايي را به سلول ها برساند و از سلول ها مواد زايد و دي اكسيدكربن را گرفته و بر گرداند.
   ۴- خون از چه قسمت هايي تشكيل شده است؟

پلاسما، گلبول قرمز، گلبول سفيد
  ۵- كار گلبول هاي سفيد مهم تر است يا گلبول هاي قرمز؟

هر دو نقش مهمي در بدن دارند. ولي كم شدن گلبول هاي قرمز كه اكسيژن و مواد غذايي را به سلول ها مي رسانند زودتر از كم شدن گلبول هاي سفيد زندگي را غير ممكن مي سازد.
  ۶- در چه قسمت هايي از بدن نبض وجود دارد؟

در قسمت هايي كه سرخرگ ها از روي استخوان هاي سطحي عبور مي كنند مانند مچ دست، مچ پا و شقيقه.
   ۷- خون اكسيژن دار از كدام قسمت قلب به اندام ها مي رود؟

از سمت چپ قلب
  ۸- نبض چيست؟

نبض همان ضربان قلب است كه در بعضي قسمت هاي بدن احساس مي شود.
   ۹- مواد اضافي چگونه از سلول ها به خون وارد مي شوند؟

مويرگ ها رگ هاي بسيار باريكي هستند كه با چشم ديده نمي شوند و در كنار سلول ها قرار دارند و اكسيژن و مواد غذايي را از خون به سلول مي رسانند و دي اكسيدكربن و مواد اضافي را از سلول ها مي گيرند.
   ۱۰- پلاسما و گلبول هاي قرمز هر كدام چه رنگ هستند؟

پلاسما زرد كمرنگ و گلبول قرمز، سرخ رنگ هستند.
  ۱۱- براي سلامت دستگاه گردش خون چه بايد بكنيم؟

بايد ورزش كنيم، غذاهاي كافي، متنوع و مناسب بخوريم و استراحت كنيم.
   ۱۲- در چه مواقعي گلبول هاي سفيد اضافه مي شوند؟

در صورت بروز بيماري هاي عفوني
  ۱۳- چرا نبايد ادرار را زياد در مثانه نگهداريم؟

زيرا اوره و مواد نمكي مثانه را پر مي كنند و ادرار در كليه باقي مي ماند و موجب فساد كليه مي شود.

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه

  1. گفت:

    سوْال شده بود حكومت ديني فقط درزمان معصوم ممكن است در زمان ما كه معصوم نيست حكومت ديني فساد آور است، جواب آيا فساد حكومت ديني از حكومت هاي غير ديني بيشتر است؟ مسلما چنين نيست. دوم اينكه وقتي ما به حكومت ايدءال ودر حدعالي ومصداق كامل دست رسي نداريم عاقلانه ترين كار چيست ؟ آيا ما كلا حكومت ديني را فراموش كنيم ؟ يا به سراغ حكومتي بريم كه نزديك به حكومت معصوم است، بدون شك عقل به ما مي گويد بايد به سراغ حكومتي بريم كه نزديك به حكومت معصوم وبيشترين قاربت با حكومت معصوم دارد در ضمن حكومت هايي ديني كه در طول تاريخ وجود داشته است هيچ كدام ادعا نداشته اند كه احكام اسلام را تمام كمال توانسته اجرا كنند و هيچ خطاي در كار شان نبوده است اگر حكومت إسلامي در سرزميني تشكيل مي شود وطيفه همه مردم آن جامعه است آن را كمك كند تا بتواند موفق شود.


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!