نویسنده
توسط:admin  |
تاریخ
97/07/26   |
بازدید
18,990 بازدید

این پست شامل سوال و جواب تمامی فعالیت های علوم نهم فصل دوم(۲) رفتار اتم ها با یکدیگر-پاسخ فکر کنید های علوم نهم فصل دوم-جمع آوری اطلاعات-آیا می دانید-خود را بیازمایید-آزمایش کنید-گفت و گو کنید به صورت تصویری با ویرایش ۹۷-۹۸ با فرمت pdf (پی دی اف) می باشد.

آزمایش کنید صفحه ۱۵
هدف تهیه بلور:
وسایل و مواد لازم بشر، نخ، گیره فلزی، سدیم کلرید، کات کبود، شکر، آب مقطر، عینک، دستکش روش اجرا الف) سه بشر ۱۰۰ میلی لیتری بردارید و درون هر کدام ۲۰ میلی لیتر آب مقطر داغ بریزید
ب) درون هر بشر به طور جداگانه یک قاشق چای خوری از کات کبود، سدیم کلرید و شکر بیفزایید و آن قدر هم بزنید تا محلول های شفاف به دست آیند این عمل را تا آنجا که مواد جامد حل شوند، ادامه دهید
پ) یک گیره بردارید و با استفاده از نخ و مداد، آن را درون محلول آویزان کنید
ت) بشر ها را کنار پنجره بگذارید و پس از چند روز بلورهای تشکیل شده را مشاهده کنید نتیجه مشاهده خود را بنویسید
آیا بلور های این سه ماده شبیه هم هستند؟ چه تفاوت هایی با هم دارند؟
نتیجه گیری از مشاهده ی بلورها بلورها و شکل ها و رنگ های متفاوتی دارند و بعضی از آنها سریعتر و بعضی کندتر تشکیل می شوند برای آنکه بلور مناسب تر و درست تر تشکیل شود باید محلولی را که تهیه می کنیم کاملا اشباع شده باشد وآنرا در جای نسبتا گرم قرار دھیم تا شرایط تشکیل بلور فراھم شود مانند سنگ های آذرین درونی که به مرور زمان ماگماسرد می شود و شرایط تشکیل بلور را دارد و بلورها درشت تر می شوند
شباهت بلورها هر سه از به ھم پیوستن اتم ها بوجود می آیندو شکل جامد بلوری دارند
تفاوت بلورها از نظر اندازه بلورها و سیستم تبلور و شکل بلور ورنگ متفاوت هستند زیرا هر کدام از بلورها در سیستمتبلور خاصی تشکیل می شوند مثلا بلور نمک، سدیم کلرید سیستم مکعبی یا کوبیک دارد بعضی بلورها مکعب های بسیار کوچکی هستند که به ھم پیوسته اند
آزمایش کنید صفحه ۱۵
هدف بررسی رسانایی الکتریکی آب مقطر و محلول آبی چند ماده
۱ ولتی، میله کربنی، وسایل و مواد لازم بشر، سیم، منبع تغذیه (باتری قلمی یا کتابی)، لامپ ۵ قاشقک، آب مقطر، سدیم کلرید،کات کبود، شکر، اتانول، عینک، دستکش
روش اجرا الف) یک مدار الکتریکی درست کنید
ب) درون یک بشر مقداری آب مقطر بریزید و میله های کربن را داخل آن قرار دهید (توجه کنیدمیله ها با هم در تماس نباشند) مشاهده های خود را بنویسید
پ) اکنون با استفاده از قاشقک، به اندازه نصف قاشق چای خوری درون آب مقطر نمک خوراکی بیفزایید چه چیزی مشاهده می کنید
ت) قسمت پ آزمایش را با افزودن شکر، اتانول و کات کبود به آب مقطر تکرار کنید مشاهده های خود را یادداشت و جدول زیر را پر کنید
از این مشاهده ها چه نتیجه ای می گیرید؟ توضیح دهید
آزمایش کنید فصل دوم علوم نهم
ب) به علت اینکه آب مقطر الکترولیت نیست یعنی رسانای جریان الکتریسیته نمی باشد لامپ روشن نمی شود
پ) لامپ روشن می شود زیرا نمک الکترولیت است
ت) لامپ روشن نمی شود زیرا شکر ، اتانول ، کات کبود الکترولیت نیستند
نتیجه گیری مواد به دو دسته تقسیم می شوند
الف) الکترولیت رسانای جریان الکتریسیته هستند زیرا الکترون آزاد زیادی دارند یون آزاد می کنند و هر چه یون بیشتریازاد کنند الکترولیت قوی تری هستند
ب) غیر الکترولیت زیرا جریان الکتریسیته را از خود عبور نمی دھند ویون آزاد نمی کنند یعنی جزء ترکیبات یونی نیستند
آزمایش کنیدصفحه ۱۶
هدف بررسی حرکت یون ها در آب
وسایل و مواد لازم ظرف شیشه ای (پتری)، پنس، آب مقطر، سدیم هیدروکسید، کات کبود
روش اجرا الف) درون ظرف پتری تا نیمه آب مقطر بریزید
ب) با استفاده از پنس یک دانه بلور سدیم هیدروکسید را بردارید و به آرامی در کنار دیواره ظرف پتری درون آب قرار دهید
پ) با استفاده از پنس یک دانه بلور کات کبود بردارید و آن را درون ظرف پتری و کناره دیواره و درست روبه روی بلور سدیم هیدروکسید قرار دهیدمدتی صبر کنید و مشاهدات خود را بنویسید تغییر رنگ نشانه چیست؟
معادله نوشتاری تغییر شیمیایی انجام شده به صورت زیر است
فراورده ها کات کبود + سدیم هیدروکسید
فراورده ها یون مس، یون سولفات + یون سدیم، یون هیدروکسید
بر اساس این معادله، اگر یون های مس و هیدروکسید به یکدیگر برسند، با هم واکنش می دهند
حال توضیح دهید از تشکیل رنگ جدید درون ظرف چه نتیجه ای می گیرید؟
با توجه به نتیجه این آزمایش توضیح دهید، چرا محلول نمک ها رسانای جریان الکتریکی است؟
بلورهای پتاسیم یدید و سرب نیترات با آب مقطر واکنش می دند و در آب حل می شوند و به صورت یون های یدید و یونپتاسیم و یون سرب و یون نیترات در می ایند که این یون ها شروع به حرکت در داخل آب مقطر می کنند و در اثرواکنش شیمیایی ، این یون ها با هم سرب یدید تشکیل می شود که رنگ زرد به وجود می آید و علت رسانایی محلول هاینمک که جریان الکتریسیته را از خود عبور می دهند و الکترولیت هستند همان یون های آزاد شده در محلول است که باحرکت خود باعث انتقال الکترونها می شود
فعّالیت صفحه ۱۸
شکل های زیر آرایش الکترونی هر یک از ذره ها را در واکنش فلز سدیم با گاز کلر، پیش و پس از تغییر شیمیایی نشان می دهند
با بررسی شکل ها
الف) جدول زیر را کامل کنید

ب) کدام اتم الکترون از دست داده و کدام یک الکترون گرفته است؟
پ) هر یک از اتم های سدیم و کلر چند الکترون مبادله کرده اند؟
ت) نماد شیمیایی یون های سدیم وکلرید را بنویسید
ث) ملاکی برای گرفتن یا دادن الکترون توسط اتم ها مشخص کنید
الف) جدول را بصورت زیر کامل می کنیم

جواب فعالیت فصل دوم علوم نهم

ب) Na الکترون از دست داده و Cl اکترون گرفته است
پ) یک اکترون
ت) یون سدیم Na مثبت و یون کلرید Cl منفی
ث) ١- دوست دارند مدار آخر پر شود ٢- تعداد الکترون ها در مدار آخر ٣- مدار آخر ٨ تایی شود ۴- فلز یا نافلز بودن

برای دانلود کامل گام به گام علوم نهم pdf اینجا کلیک کنید.

برای دانلود جواب فعالیت فصل دوم علوم نهم pdf اینجا کلیک کنید.

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!