نویسنده
توسط:admin  |
تاریخ
97/07/26   |
بازدید
24,152 بازدید

سوال و جواب رایگان تمام فعالیت های علوم نهم فصل هشتم(۸) فشار و آثار آن-پاسخ فکر کنید های علوم نهم فصل هشتم-جمع آوری اطلاعات-آیا می دانید-خود را بیازمایید-آزمایش کنید-گفت و گو کنید به صورت تصویری با ویرایش ۹۷-۹۸ با فرمت pdf (پی دی اف)

خود را بیازمایید صفحه ۸۲
برای تحمل وزن یک ساختمان، دیوارهای آن را روی پایه های بتونی، می سازند در شکل زیر، دو نوع پایه متفاوت که معماران در این مورد به کار می برند، نشان داده شده است
الف) اگر سطح کل پایه نواری، نصف سطح پایه یک پارچه باشد، در این صورت فشاری را که از طرف دیوارهای ساختمان به هریک از دو پایه وارد می شود با هم مقایسه کنید
ب) برای ساختن ساختمان روی زمین نرم، کدامی ک از پایه های نشان داده شده، مناسب تر است؟ علت انتخاب خود را توضیح دهید
الف) با توجه به اینکه در پایه نواری همه فشار بر پایه ها وارد می شود فشار بر پایه نواری بیشتر است اما در پایه یک پارچه فشار کل سطح تقسیم می شود که از مقدار فشار می کاهد(با توجه به یکی بودن ساختمان ها از نظر وزن F1 = F2 است در نتیجه
F1 = F2 ← P1A1 = P2A2 و A2 = 2A1
درنتیجه
P1 = 2P2
ب) با توجه به روابط بالا مشاهده می شود که فشار در پایه یک پارچه نصف پایه نواری است بنابراین برای ساختن بنا در زمین های نرم بهتر است از پایه یکپارچه استفاده شود زیرا فشار کمتری ایجاد می کند
فکر کنید صفحه ۸۴
۱ یکی از توصیه هایی که همواره باید جدی بگیریم، این است که روی سطح یک استخر یخ زده یا دریاچه یخ زده راه نرویم زیرا فشاری که وزن ما ایجاد می کند، ممکن است برای شکستن یخ کافی باشد با توجه به تعریف فشار توضیح دهید چرا امدادگر از یک نردبان بزرگ برای حرکت روی سطح یک دریاچه یخ زده، استفاده کرده است
۲ چرا گرفتن پونز بین دو انگشت و فشردن آن می تواند سبب آسیب رساندن به یکی از انگشت ها شود (شکل زیر)؟

فکر کنید فصل هشتم علوم نهم

۱ زیرا نردبان باعث می شود نیروی وزن ما در کل سطح نردبان پخش شود و در نتیجه فشار وارده به یخ کاهش می یابد
۲ زیرا یک سمت پونز سطح کمتری دارد (نوک پونز) در نتیجه فشار بیشتری به یک سمت وارد می کند

برای مشاهده کامل و دانلود گام به گام نهم اینجا کلیک کنید.

فعّالیت صفحه ۸۴
ابتدا جرم خود را به کمک ترازو اندازه بگیرید و وزن خود را حساب کنید سپس سطح تماس کفشی که پوشیده اید را با زمین اندازه بگیرید سرانجام به کمک رابطه ( ۱)
الف) مقدار فشاری که پاهای شما به زمین وارد می کنند را به دست آورید
ب) اگر روی یک پای خود بایستید چه فشاری به زمین وارد می کنید؟
از دانش آموزان بخواهیم این فعالیت را در منزل انجام دهند برای محاسبه ی وزن
جاذبه × جرم = وزن
نکته فشار محاسبه شده بر روی دو پا است و اگر تقسیم بر دو کنیم فشار وارده بر هر پا بدست می آید
آزمایش کنید صفحه ۸۵
هدف بررسی فشار در مایع ها
وسایل و مواد لازم بطری آب (یک و نیم و ۲ لیتری)، پایه (مثلاً یک یا دو قطعه آجر)، یک ظرف نسبتاً بزرگ،
نوار چسب کاغذی
روش اجرا
۱- مطابق شکل سه سوراخ کوچک در بطری یک و نیم لیتری ایجاد کنید و سوراخ ها را با نوارچسب کاغذی بپوشانید
۲- بطری را از آب پر کنید و ظرف خالی را زیر آن قرار دهید
۳- مسیری را که پیش بینی می کنید فوران های آب از سوراخ های ایجاد شده روی بطری طی می کنند روی شکل (ب) رسم و استدلال خود را بیان کنید
۴- درپوش بطری را باز کنید و نوارچسب کاغذی را به آرامی از آن جدا کنید نتیجه مشاهده خود را با آنچه روی شکل (ب) رسم کردید مقایسه کنید
۵- مطابق شکل (پ) آزمایش را با دو بطری یک و نیم و ۲ لیتری انجام دهید توجه کنید که سوراخ ها را به طور مشابه و در ارتفاع یکسان روی هر دو بطری ایجاد کنید همچنین سطح آب در هر دو بطری مساوی باشد
۶- با توجه به نتایج آزمایش های شکل (الف) و (پ) توضیح دهید فشار درون مایع چگونه با افزایش عمق تغییر می کند

آزمایش کنید فصل هشتم علوم نهم

۱- پاسخ به روش (پمت) یا همان (POE) می باشد و هر کس استدلال خود را بیان می کند
۲- مشاهده ای که پس از انجام آزمایش خواهیم داشت به این صورت است که سورتخ پایینی بیشترین شدت پرتاب آب و سوراخ بالایی کمترین شدت و فشار پرتاب آب را خواهد داشت
۳- مشاهده می شود که سوراخ های روبه رو دقیقا با فشار یکسانی از خود آب خارج می کنند زیرا ارتفاع یکسانی دارند
۴- فشار مایع به ارتفاع آن بستگی دارد به صورتی که هر چه ارتفاع بیشتر شود فشار وارد بر مایع نیز بیشتر می شود

برای دانلود گام به گام علوم نهم pdf اینجا کلیک کنید.

تلگرام واتساپ ایتا
مطالب مشابه


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!