نویسنده
توسط:admin  |
تاریخ
۹۴/۱۲/۲۷   |
بازدید
241 بازدید

نمونه ای از گزارش مشاهده کارورزی:

گزارش مشاهده کارورزی

گزارش مشاهده جلسه اول کارورزی:                                                                                  

زنگ اول به کلاس چهارم ۱ رفتیم در آن زنگ ریاضی داشتند،معلم جلسه قبلش از دانش آموزان خواسته بود تا تمرین های ارزشیابی مستمر را در خانه حل کنند.در آن زنگ معلم به صورت تصادفی دانش آموزان را پای تخته فرستاد تا آن تمرین ها را حل کنند.از جمله آن پیدا کردن الگوی شمارش اعداد،رنگی کردن اشکال،نوشتن کسر برای اشکال،نشان دادن اعداد مخلوط روی محور و…

*گزارش مشاهده کارورزی*

زنگ دوم به کلاس اول ۲ رفتیم.در آن زنگ معلم نداشتند،ابتدا از بچه ها چندین معما فکری پرسیدیم بچه ها خیلی از آن استقبال کردند.سپس با توجه به آخرین سرمشق های معلمشان به دانش آموزان ابتدا پای تخته سرمشق دادیم سپس در دفتر دانش آموزان نیز سرمشق دادیم.برای جذابیت در مشق نوشتن نیز مسابقه گذاشتیم که هرکس زودتراز همه بنویسد وخوش وخط وخوانا هم باشد مورد تشویق قرار می گیرد.

زنگ سوم به کلاس پنجم ۲ رفتیم در آن زنگ فارسی داشتند،عنوان درس،درس آزاد بود معلم ابتدا از دانش آموزان خواست تا از متن روخوانی کنند سپس به سوالات درک متن جواب دادند،بعد از آن معلم برای تمرین انشا از دانش آموزان خواست یک داستان تخیلی از خودشان بنویسند،هم چنین به دانش آموزانی که این کار برایشان سخت بود پیشنهاد داد که یکی از داستان های کتاب درسی را خلاصه کنند.

*گزارش مشاهده کارورزی*

زنگ چهارم نیز به کلاس سوم ۲ رفتیم ودانش آموزان را ورزش دادیم.طبق معمول ابتدا بچه ها را نرمش دادیم وگرم کردیم سپس کلاس را با توجه به علائق دانش آموزان به ۲ گروه تقسیم کردیم،تعدادی از بچه ها به سمت فوتبال،وتعدادی نیز به سمت والیبال آمدند.

گزارش مشاهده جلسه دوم کارورزی:                                                                            

زنگ اول به کلاس سوم دو رفتیم در آن زنگ ریاضی داشتند همان ابتدا که وارد کلاس شدیم نحوه چیدمان میزها توجه مان را جلب کرد.بدین صورت که بچه ها در میزهای چهار نفری دو به دو روبروی هم به صورت گروهی نشسته بودند.معلم برای هر میز نام یکی از دانشمندان را گذاشته بود.مثل ابن سینا،ابوریحان بیرونی و……

موضوع درس مقایسه کسرها صفحه ۵۴ کتاب درسی بود.معلم برای فهماندن مفهوم کسر به خوبی از سیب،بیسکویت،کیک و..استفاده کرد واین خوراکی را قسمت بندی کرد.هم چنین از یکی از دانش آموزان خواست تا کیک خودش را به ۴ قسمت مساوی تقسیم کند و    آن را بخورد.

*گزارش مشاهده کارورزی*

زنگ دوم به کلاس اول ۲ رفتیم.در آن زنگ معلم نداشتند،ابتدا کارت های الفبا را به دانش آموزان نشان دادیم.به نظرم روش تدریس الفبا از کل به جز موثرتر است به این صورت که اگر دانش آموزان ابتدا كلمه هايي كه در آن ها حروف مورد نظر به كار رفته رو ببینند سپس خود دانش آموز به طور فعال ، نشانه ي مورد نظر را در كلمه پيدا كند بهتر از از روش های تدریس قدیمی است که ابتدا نشانه تدريس مي شد وبعد كلمه اي كه با حروف مورد نظر نوشته شده بود. سپس از بچه ها خواستیم تا آن کلمات را بگویند.خوشبختانه  دانش آموزان اکثر کلمات را درست می گفتند.

سپس در دفتر دانش آموزان نیز سرمشق دادیم.برای جذابیت در مشق نوشتن نیز مسابقه گذاشتیم که هرکس زودتراز همه بنویسد وخوش وخط وخوانا هم باشد مورد تشویق قرار می گیرد.

زنگ سوم نیز به کلاس سوم ۲ رفتیم ودانش آموزان را ورزش دادیم.طبق معمول ابتدا بچه ها را نرمش دادیم وگرم کردیم سپس کلاس را با توجه به علائق دانش آموزان به ۲ گروه تقسیم کردیم،تعدادی از بچه ها به سمت فوتبال،وتعدادی نیز به سمت والیبال آمدند.

زنگ چهارم به کلاس دوم سه رفتیم در آن زنگ دیکته داشتند.معلم دیکته را خیلی سریع به بچه ها می گفت وبچه ها یکسره جا می ماندند ومی گفت دیکته باید به صورت جمله به جمله گفته شود واز بچه ها می خواست تا دست خط شان را تند کنند.بعد از دیکته سوالاتی از دروس دیگر مثل جمله سازی وعلوم نیز طرح کرد.

گزارش مشاهده جلسه سوم  کارورزی:                                                             

زنگ اول به کلاس سوم دو رفتیم در آن زنگ ریاضی داشتند موضوع درس روش های نمادین صفحه ۶۳ کتاب درسی بود،در تمرینات از دانش آموزان خواسته شده بود تا برای شکل های مختلف یک عبارت دسته ای بنویسند.مثل ۴ دسته کاشی ۴ تایی می شود ۱۶ مربع.

معلم برای فهماندن مفهوم دسته به هر گروه از دانش آموزان کیسه های مختلفی را داد که در آنها مواد مختلفی گذاشته شده بود.از قبیل نخود،لوبیا،لوگوو….معلم از هر گروه دانش آموزان خواست تا آن مواد را دسته بندی کنند.

زنگ دوم به کلاس اول ۲ رفتیم.در آن زنگ معلم نداشتند،ابتدا کارت های الفبا را به دانش آموزان نشان دادیم.سپس از بچه ها خواستیم تا آن کلمات را بگویند.خوشبختانه  دانش آموزان اکثر کلمات را درست می گفتند.

سپس در دفتر دانش آموزان نیز سرمشق دادیم.برای جذابیت در مشق نوشتن نیز مسابقه گذاشتیم که هرکس زودتراز همه بنویسد وخوش وخط وخوانا هم باشد مورد تشویق قرار می گیرد.

زنگ سوم به کلاس اول یک رفتیم.درآن زنگ فارسی داشتند.معلم ابتدا از بچه ها پرسید اسم شهرمون چیه بچه ها؟اسم کشورمون چیه؟ایران. بله موضوع درس در مورد شکل های مختلف “ای” بود.در کتاب درسی آنرا به شکل های ای اول /ی غیر اول/ی آخر چسبان/ای آخر تنها آورده بود.

معلم از دانش آموزان خواست تا مثال های کتاب برای این حرف را با صدای بلند همه با هم تکرار کنند.هم چنین به صورت  تصادفی از بچه ها خواست تا مثال های کتاب را روخوانی کنند.

در نگاره کتاب فارسی اقوام گوناگون ایران با لباس های خاص محلی شان به تصویر کشیده شده بود.

معلم از دانش آموزان پرسید چرا هرکدام از این افراد لباس های مختلفی را پوشیده اند؟جواب های بچه ها جالب بود:چون گدایند،چون درجاهای مختلفی زندگی می کنند و…هم چنین معلم از دانش آموزان خواست تا لباس های محلی هر قومی را از والدین خود بپرسند.

بعد از پایان کلاس که با معلم مصاحبه کردیم،کارنامه جالبی را که خودش درست کرده بود به ما نشان داد.درآن کارنامه برای هر ماه به دانش آموزان نمره کیفی داده بود واز دانش آموزان می خواست تا این کارنامه را به والدینش بدهند و امضا کنند وبیارند.به گفته خود معلم والدین با دیدن نمره “خ” مثلا برای درس ریاضی آنقدر نگران می شوند که به مدرسه می آیند وعلت را جویا می شوند.

زنگ چهارم نیز به کلاس سوم ۲ رفتیم ودانش آموزان را ورزش دادیم.طبق معمول ابتدا بچه ها را نرمش دادیم وگرم کردیم سپس کلاس را با توجه به علائق دانش آموزان به ۲ گروه تقسیم کردیم،تعدادی از بچه ها به سمت فوتبال،وتعدادی نیز به سمت والیبال آمدند.

 

 


facebook googleplus twitter linkedin
دانلود فایل با لینک غیر مستقیم
مطالب مرتبط


شما هم نظر خود را درمورد این پست به ما بگویید!


در جریان همه آموزش ها قرار بگیرید
با عضویت در خبرنامه جدیدترین مطالب آموزشی را در ایمیل خود داشته باشید.